Các khóa học đã đăng ký

Portfolio Management là gì - Quản lý danh mục là gì?

Portfolio Management được định nghĩa như thế nào và có vai trò như thế nào trong một dự án? Bài viết này giúp anh/chị trả lời đầy đủ và đúng nhất

Portfolio là gì - Danh mục là gì?

Một danh mục (Portfolio) được định nghĩa là các dự án, chương trình, danh mục con, và các hoạt động vận hành được quản lý như một nhóm để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Quản lý dự án, quản lý chương trình và quản lý danh mục từ góc độ tổ chức

- Quản lý chương trình và quản lý dự án tập trung vào việc thực hiện các chương trình và dự án theo ĐÚNG CÁCH; và

- Quản lý danh mục tập trung vào việc chọn ĐÚNG các chương trình và dự án cần thực hiện.

Portfolio Management là gì – Quản lý danh mục là gì?

Portfolio Management - Quản lý danh mục được định nghĩa là quản lý tập trung của một hoặc nhiều danh mục để đạt được các mục tiêu chiến lược quan trọng, trong đó các chương trình, dự án, hoạt động vận hành và danh mục con của danh mục có thể không liên kết, không phụ thuộc hoặc có thể có sự liên quan trực tiếp với nhau.

Portfolio Management – Quản lý danh mục là một danh sách các dự án kinh doanh (hoặc các cấu phần khác như chương trình, danh mục con, hoạt động vận hành) mà khi đầu tư vào đó ta có thể thu được lợi nhuận. Đầu tư tài chính luôn là kênh đem lại lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Tùy theo sức chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư, nhà bảo trợ hoặc các lãnh đạo cấp cao nhất mà họ chọn những cấu phần (dự án, chương trình, danh mục con và hoạt động vận hành) phù hợp với mình nhất.

Portfolio Management là gì - Quản lý danh mục đầu tư là gì?

Portfolio Management là gì - Quản lý danh mục là gì?

Cách quản lý danh mục tốt nhất là xác định được danh mục tối ưu về mặt số lượng và chủng loại nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho tổ chức phù hợp với mục tiêu chiến lược.

Mục đích của quản lý danh mục - Portfolio management là gì?

Portfolio management có nhiều mục đích khác nhau, phù hợp cho nhiều dự án

Portfolio management có nhiều mục đích khác nhau, phù hợp cho nhiều dự án

Quản lý danh mục cũng nhằm khẳng định rằng danh mục nhất quán và phù hợp với các chiến lược tổ chức. Quản lý danh mục bao gồm các mục đích sau:

  • Có nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện các dự án của công ty
  • Các nhà quản lý sẽ đưa ra cách đánh giá và chọn ra những dự án hoặc chương trình phù hợp để tối ưu sao cho đáp ứng các mục tiêu chiến lược mà công ty đề ra
  • Những quyết định cuối cùng về danh mục sẽ được cung cấp một cách minh bạch nhất.
  • Ưu tiên phân bổ đội ngũ và tài nguyên vật lý.
  • Tăng khả năng đạt được tỷ lệ lợi nhuận trên đầu tư mong muốn.
  • Cuối cùng, Quản lý danh mục có trách nhiệm quản lý các rủi ro tổng thể của tất cả các cấu phần của danh mục

Tối ưu hóa giá trị của Portfolio management

Việc tối ưu hóa giá trị của Portfolio management đòi hỏi bạn phải có những kỹ năng để có thể kiểm tra các cấu phần trong danh mục. Các cấu phần này sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó, những cấu phần có đóng góp nhiều nhất đến các mục tiêu chiến lược của dự án sẽ được cấp đủ các nguồn lực tài chính, đội nhóm và nguồn lực vật chất cần thiết.

Portfolio management dù được xây dựng sẵn vẫn cần tính toán cụ thể

Portfolio management dù được xây dựng sẵn vẫn cần tính toán cụ thể

Ví dụ về quản lý danh mục:

Một tổ chức cơ sở hạ tầng có mục tiêu chiến lược là tối đa hóa lợi tức đầu tư của mình có thể tập hợp một danh mục bao gồm hỗn hợp các dự án về dầu khí, điện, nước, đường bộ, đường sắt và sân bay. Từ hỗn hợp này, tổ chức có thể chọn quản lý các dự án liên quan dưới dạng một danh mục. Tất cả các dự án điện có thể được nhóm lại thành một danh mục điện. Tương tự, tất cả các dự án nước có thể được nhóm lại thành một danh mục nước.

Tuy nhiên, khi tổ chức có các dự án thiết kế và xây dựng một nhà máy điện và sau đó vận hành nhà máy điện để tạo ra năng lượng, những dự án liên quan đó có thể được nhóm lại trong một chương trình. Do đó, chương trình điện và chương trình nước tương tự trở thành các thành phần không thể thiếu trong danh mục của tổ chức cơ sở hạ tầng.


===

Để tìm hiểu sâu để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ quốc tế PfMP (Portfolio Management Professional), hãy tìm đọc Tiêu chuẩn Quản lý Danh mục phiên bản 4 (The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition)


Ví dụ về Dòng chảy Thông tin và Quyết định trong vòng đời Danh mục


Thông tin thêm về 6 lĩnh vực kiến thức Quản lý Danh mục (Portfolio Management Performance domains) như bên dưới.

Trên đây là một số thông tin về Portfolio management giúp anh/chị có thêm kiến thức về việc quản lý danh mục, khi có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ với Viện Quản lý Dự án Atoha để được hỗ trợ tốt nhất !

VIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ATOHA

Địa chỉ: Lầu 5, 75 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, TPHCM.

Số điện thoại: (028) 6684 6687 | Hotline: 0917 281 238

Email: cs@atoha.com


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Quản lý dự án là gì? - What is Project Management?

Quản lý chương trình là gì? What is Program Management?

Project vs. Program vs. Portfolio

Kinh nghiệm pass PfMP - Bí kíp thi ĐẬU PfMP ngay lần đầu tiên, lấy chứng chỉ Quản lý danh mục chuyên nghiệp. How I passed the PfMP exam on the first try

Vai trò của Giám đốc danh mục - Role of the Portfolio ManagerCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp