The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects

Tiêu chuẩn quản lý rủi ro trong danh mục, chương trình và dự án (The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects – 2019, PMI) là bản cập nhật và mở rộng dựa trên tài liệu tham khảo phổ biến của PMI, Tiêu chuẩn thực hành cho quản lý rủi ro dự án.

Tiêu chuẩn quản lý rủi ro trong danh mục, chương trình và dự án (The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects – 2019, PMI) là bản cập nhật và mở rộng dựa trên tài liệu tham khảo phổ biến của PMI, Tiêu chuẩn thực hành cho quản lý rủi ro dự án.

Quản lý rủi ro giải quyết thực tế là một số sự kiện hoặc điều kiện nhất định - cho dù đã dự kiến hay không lường trước được trong quá trình lập kế hoạch - có thể xảy ra với các tác động đến danh mục, chương trìnhdự án. Những tác động này có thể là tích cực hoặc tiêu cực và có thể gây ra sai lệch so với các mục tiêu dự định. Các quy trình quản lý rủi ro cho phép lập kế hoạch chủ động để nắm bắt các cơ hội và hạn chế các mối đe dọa.

Tiêu chuẩn này sẽ:

  • Xác định các nguyên tắc cốt lõi để quản lý rủi ro
  • Mô tả các nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro và môi trường mà nó được thực hiện
  • Xác định vòng đời quản lý rủi ro
  • Áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro cho danh mục, chương trình và dự án trong bối cảnh phương pháp quản lý rủi ro doanh nghiệp.


Tiêu chuẩn này tập trung vào mặt "cái gì" ("what") của quản lý rủi ro (tức là, những cân nhắc chính để quản lý rủi ro hiệu quả). Tiêu chuẩn này chủ yếu được viết cho các giám đốc danh mục, giám đốc chương trìnhgiám đốc dự án, nhưng nó đồng thời là một công cụ hữu ích cho các nhà lãnh đạo trong quản lý rủi ro và các bên liên quan khác trong danh mục, chương trình và quản lý dự án.


Tải về miễn phí tại đây dành cho thành viên PMI.


Bật mí: Giảng viên Nguyễn Sĩ Triều Châu của chúng tôi rất vui được đóng góp 1 phần công sức nhỏ bé vào bộ Tiêu chuẩn này - là Người đóng góp và đánh giá cho bộ Tiêu chuẩn quản lý rủi ro trong danh mục, chương trình và dự án (Contributors and Reviewers of The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects – 2019, PMI)

Reviewer of The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects


Xem thêm

Practice Standard for Project Estimating - Second Edition (2019) | Tiêu chuẩn thực hành để ước tính dự án - Ấn bản thứ hai (2019)

7 nguyên lý quản lý rủi ro - Seven risk management principles

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp