KỲ THI CAPM® THAY ĐỔI MỚI NHẤT - CAPM® EXAM CHANGE LASTEST UPDATE

Kỳ thi CAPM sẽ chính thức thay đổi từ ngày 25/07/2023 theo thông báo mới nhất từ PMI, bao gồm 4 Domains:
1.    Project Management Fundamentals and Core Concepts
2.    Predictive, Plan-Based Methodologies
3.    Adaptive Frameworks/Methodologies
4.    Business Analysis Frameworks

Những thay đổi trong bài thi CAPM từ ngày 25/07/2023?

CẬP NHẬT 04/2023

Hiện tại, theo PMI bài thi CAPM vẫn dựa trên PMBOK® Guide phiên bản THỨ SÁU (PMBOK6th) cho đến hết ngày 24/07/2023.

Theo thông báo mới nhất từ PMI - bắt đầu từ 25/07/2023, bài thi CAPM CHÍNH THỨC thay đổi cơ cấu đề thi theo như khung đề thi (ECO - Examination Content Outline) mới nhất.

Kỳ thi CAPM MỚI sẽ khác biệt thế nào?

Kỳ thi CAPM mới sẽ thay đổi vào ngày 25/07/2023, bao gồm 4 Domains:

1.    Project Management Fundamentals and Core Concepts

2.    Predictive, Plan-Based Methodologies

3.    Agile Frameworks/Methodologies

4.    Business Analysis Frameworks

Chi tiết nội dung bài thi CAPM mới

Domain

Percentage of Items on Test

I. Project Management Fundamentals and Core Concepts

36%

II. Predictive, Plan-Based Methodologies

17%

III. Agile Frameworks/Methodologies

20%

IV. Business Analysis Frameworks

27%

Total

100%

 

Cấu trúc CAPM ECO mới sẽ bao gồm

 • Domain (Miền): Được định nghĩa là lĩnh vực kiến thức cấp cao (high-level knowledge area) cần thiết cho việc quản lý dự án.
 • Task (Nhiệm vụ): Các trách nhiệm cơ bản của thành viên dự án trong từng Domain.
 • Enabler (Trình kích hoạt): Ví dụ minh họa về công việc liên quan đến Task. Xin lưu ý rằng các Enabler không có nghĩa là một danh sách đầy đủ mà chỉ là cung cấp một vài ví dụ để giúp chứng minh những gì Task bao gồm.

Ví dụ:

 • Task statement: Manage conflict
 • Enablers:
  • Interpret the source and stage of the conflict
  • Analyze the context for the conflict
  • Evaluate/recommend/reconcile the appropriate conflict resolution solution

 

Domain 1: Project Management Fundamentals and Core Concepts – 36%

Task 1

Demonstrate an understanding of the various project life cycles and processes.

 • Distinguish between a project, program, and portfolio.
 • Distinguish between a project and operations.
 • Distinguish between predictive and adaptive approaches.
 • Distinguish between issues, risks, assumptions, and constraints.
 • Review/critique project scope.
 • Apply the project management code of ethics to scenarios (refer to PMI Code of Ethics and Professional Conduct)
 • Explain how a project can be a vehicle for change.

Task 2

Demonstrate an understanding of project management planning.

 • Describe the purpose and importance of cost, quality, risk, schedule, etc.
 • Distinguish between the different deliverables of a project management plan versus product management plan.
 • Distinguish differences between a milestone and a task duration.
 • Determine the number and type of resources in a project.
 • Use a risk register in a given situation.
 • Use a stakeholder register in a given situation.
 • Explain project closure and transitions.

Task 3

Demonstrate an understanding of project roles and responsibilities.

 • Compare and contrast the roles and responsibilities of project managers and project sponsors.
 • Compare and contrast the roles and responsibilities of the project team and the project sponsor.
 • Explain the importance of the role the project manager plays (e.g., initiator, negotiator, listener, coach, working member, and facilitator).
 • Explain the differences between leadership and management.
 • Explain emotional intelligence (EQ) and its impact on project management.

Task 4

Determine how to follow and execute planned strategies or frameworks (e.g., communication, risks, etc.).

 • Give examples of how it is appropriate to respond to a planned strategy or framework (e.g., communication, risk, etc.).
 • Explain project initiation and benefit planning

Task 5

Demonstrate an understanding of common problem-solving tools and techniques.

 • Evaluate the effectiveness of a meeting.
 • Explain the purpose of focus groups, standup meetings, brainstorming, etc.

Domain 2: Predictive, Plan-Based Methodologies – 17%

Task 1

Explain when it is appropriate to use a predictive, plan-based approach.

 • Identify the suitability of a predictive, plan-based approach for the organizational structure (e.g., virtual, colocation, matrix structure, hierarchical, etc.)
 • Determine the activities within each process.
 • Give examples of typical activities within each process.
 • Distinguish the differences between various project components.

Task 2

Demonstrate an understanding of a project management plan schedule.

 • Apply critical path methods.
 • Calculate schedule variance.
 • Explain work breakdown structures (WBS).
 • Explain work packages.
 • Apply a quality management plan.
 • Apply an integration management plan.

Task 3

Determine how to document project controls of predictive, plan-based projects.

 • Identify artifacts that are used in predictive, plan-based projects.
 • Calculate cost and schedule variances.

Domain 3: Agile Frameworks/Methodologies – 20%

Task 1

Explain when it is appropriate to use an adaptive approach.

 • Compare the pros and cons of adaptive and predictive, plan-based projects.
 • Identify the suitability of adaptive approaches for the organizational structure (e.g., virtual, colocation, matrix structure, hierarchical, etc.)
 • Identify organizational process assets and environmental factors that facilitate the use of adaptive approaches.

Task 2

Determine how to plan project iterations.

 • Distinguish the logical units of iterations.
 • Interpret the pros and cons of the iteration.
 • Translate this WBS to an adaptive iteration.
 • Determine inputs for scope.
 • Explain the importance of adaptive project tracking versus predictive, plan-based tracking.

Task 3

Determine how to document project controls for an adaptive project.

 • Identify artifacts that are used in adaptive projects.

Task 4

Explain the components of an adaptive plan.

 • Distinguish between the components of different adaptive methodologies (e.g., Scrum, Extreme Programming (XP), Scaled Adaptive Framework (SAFe®), Kanban, etc.).

Task 5

Determine how to prepare and execute task management steps.

 • Interpret success criteria of an adaptive project management task.
 • Prioritize tasks in adaptive project management.

Domain 4: Business Analysis Frameworks – 27%

Task 1

Demonstrate an understanding of business analysis (BA) roles and responsibilities.

 • Distinguish between stakeholder roles (e.g., process owner, process manager, product manager, product owner, etc.).
 • Outline the need for roles and responsibilities (Why do you need to identify stakeholders in the first place?).
 • Differentiate between internal and external roles.

Task 2

Determine how to conduct stakeholder communication.

 • Recommend the most appropriate communication channel/tool (e.g., reporting, presentation, etc.).
 • Demonstrate why communication is important for a business analyst between various teams (features, requirements, etc.).

Task 3

Determine how to gather requirements.

 • Match tools to scenarios (e.g., user stories, use cases, etc.).
 • Identify the requirements gathering approach for a situation (e.g., conduct stakeholder interviews, surveys, workshops, lessons learned, etc.).
 • Explain a requirements traceability matrix/product backlog.

Task 4

Demonstrate an understanding of product roadmaps.

 • Explain the application of a product roadmap.
 • Determine which components go to which releases.

Task 5

Determine how project methodologies influence business analysis processes.

 • Determine the role of a business analyst in adaptive and/or predictive, plan-based approaches.

Task 6

Validate requirements through product delivery.

 • Define acceptance criteria (the action of defining changes based on the situation).
 • Determine if a project/product is ready for delivery based on requirements traceability matrix/product backlog.


(NguồnPMI Certified Associate in Project Management (CAPM)® Examination Content Outline)

Viện Atoha.

 

CẬP NHẬT 04/2022: 

Kỳ thi CAPM sẽ chính thức thay đổi vào 01/10/2023 theo thông báo mới nhất từ PMI.

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp