Mọi thông tin về chứng chỉ Quản lý Chương trình PgMP®

Bài viết bên dưới sẽ điểm qua các thông tin quan trọng về việc chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ Quản lý Chương trình PgMP.

Chứng chỉ PgMP công nhận kinh nghiệm, kỹ năng và hiệu suất nâng cao của người sở hữu trong việc giám sát nhiều dự án liên quan và các nguồn lực tương ứng sao cho phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Người sở hữu chứng chỉ PgMP giám sát sự thành công của một chương trình - một cách nhóm nhiều dự án liên quan đến nhau để quản lý nhằm đạt được những lợi ích mà khi quản lý các dự án một cách độc lập có thể không đạt được.

Khi các giám đốc dự án thăng tiến trong sự nghiệp, kinh nghiệm họ có được trong việc quản lý đồng thời nhiều dự án liên quan và việc đưa ra các quyết định nhằm thúc đẩy các mục tiêu chiến lược kinh doanh sẽ chứng tỏ năng lực này. Khi nhà tuyển dụng yêu cầu các giám đốc chương trình hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của tổ chức, người sở hữu chứng chỉ PgMP sẽ có được lợi thế khác biệt về cơ hội việc làm cũng như cơ hội thăng tiến so với các đồng nghiệp khác.

Tổng quan về Quy trình Chứng nhận PgMP

Ứng viên cần vượt qua 02 lần đánh giá để đạt được chứng chỉ. Quá trình này cần khoảng 60 ngày để hoàn thành.

Vòng 1 - Đánh giá của Ban Hội đồng (Panel Review): Vòng đánh giá ban đầu diễn ra thông qua việc xem xét đơn đăng ký phổ thông, trong đó một Hội đồng gồm những giám đốc chương trình đã được chứng nhận sẽ đánh giá kinh nghiệm nghề nghiệp của ứng viên dựa trên thông tin trong Bản tóm tắt kinh nghiệm quản lý chương trình được cung cấp trên mẫu đăng ký.

Vòng 2 - Bài kiểm tra trắc nghiệm: Vòng tiếp theo diễn ra với bài kiểm tra trắc nghiệm, trong đó ứng viên sẽ được thể hiện năng lực của mình với những câu hỏi dạng tình huống.

Tóm tắt quy trình đăng ký thi PgMP từ nộp hồ sơ đến khi chứng chỉ hết hạn

quy-trinh-thi-chung-chi-PgMP

Điều kiện dự thi PgMP

Để đủ điều kiện đăng ký thi chứng chỉ PgMP, ứng viên phải đáp ứng một số yêu cầu về đào tạo chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Tất cả kinh nghiệm quản lý dự án và quản lý chương trình phải được tích lũy trong 15 năm liên tục vừa qua.

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm Quản lý Dự án

Kinh nghiệm Quản lý Chương trình

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cao đẳng hay tương đương

Tối thiểu 48 tháng kinh nghiệm quản lý dự án chuyên nghiệp không trùng lắp hoặc sở hữu chứng chỉ PMP

Tối thiểu 84 tháng kinh nghiệm quản lý chương trình chuyên nghiệp không trùng lắp

Hoặc

Bằng tốt nghiệp Đại học 04 năm hoặc cử nhân hay bằng cấp quốc tế tương đương

Tối thiểu 48 tháng kinh nghiệm quản lý dự án chuyên nghiệp không trùng lắp hoặc sở hữu chứng chỉ PMP

Tối thiểu 48 tháng kinh nghiệm quản lý chương trình chuyên nghiệp không trùng lắp

Hoặc

Bằng cử nhân hoặc sau đại học từ chương trình được GAC công nhận hay bằng thạc sỹ hoặc bằng cấp quốc tế tương đương

Tối thiểu 36 tháng kinh nghiệm quản lý dự án chuyên nghiệp không trùng lắp hoặc sở hữu chứng chỉ PMP

Tối thiểu 36 tháng kinh nghiệm quản lý chương trình chuyên nghiệp không trùng lắp

Cách nộp hồ sơ đăng ký thi PgMP trực tuyến

Ứng viên nên đăng ký nộp hồ sơ theo Mẫu đăng ký trực truyến

Trước khi mở hồ sơ, ứng viên phải kiểm tra chắc chắn mình đã thỏa mãn các điều kiện đăng ký dự thi và có thể ghi nhận lại những thông tin cần thiết vào đơn đăng ký.

Một khi đã mở đơn đăng ký thi, ứng viên không thể hủy giữa chừng; tuy nhiên, ứng viên có thể lưu lại bản chưa hoàn thành, trở lại sau đó và chỉnh sửa những thông tin đã điền. Hồ sơ sẽ được mở trong vòng 90 ngày, trong khi đó, PMI sẽ gửi thư điện tử nhắc nhở ứng viên hoàn thành đơn đăng ký.

Hãy đảm bảo đơn đăng ký có thông tin địa chỉ email hợp lệ và duy nhất của mình, vì đây sẽ là phương thức liên lạc chính của PMI trong suốt quá trình chứng nhận. Mặc dù PMI sẽ gửi thư điện tử nhắc nhở trong suốt quá trình, ứng viên có trách nhiệm lên lịch và đăng ký tham gia kỳ thi trong khoảng thời gian một năm kể từ khi đủ tư cách tham dự kỳ thi (xem phần Tư cách tham dự kỳ thi để biết thêm chi tiết).

Lưu ý: Thư điện tử từ PMI có thể vô tình bị chặn hoặc chuyển tiếp đến mục thư rác. Ứng viên nên thêm địa chỉ thư điện tử customercare@pmi.org và CertificationSupport@pmi.org vào mục địa chỉ cá nhân để nhận được các thông tin cập nhật quan trọng về PgMPvà CCR của PMI.

Trước khi nộp hồ sơ thi, ứng viên phải đọc và đồng ý với Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp của PMI cùng với Đơn đăng ký Chứng nhận và Thỏa thuận Gia hạn Chứng nhận trên trang PMI.

Lưu ý: Các hồ sơ không hoàn thiện hoặc được gửi qua fax sẽ không được xử lý hoặc bị trả lại.

Ứng viên có thể sử dụng hệ thống chứng nhận trực tuyến để:

 • Xem lại hồ sơ đã nộp
 • Xem tình trạng hồ sơ đã đủ tư cách tham dự kỳ thi
 • Tải mẫu kiểm toán hồ sơ của PMI
 • Tải báo cáo bài thi về kết quả trượt/đậu
 • Nộp lệ phí thi hoặc phí thi lại các chứng chỉ của PMI
 • Nộp phí gia hạn chứng chỉ
 • Tải biên lai/hóa đơn
 • Truy cập hồ sơ chứng nhận và cập nhật thông tin liên hệ
 • Xem danh sách trên Cơ quan Đăng ký Chứng nhận

Lệ phí thi dành cho chứng nhận PgMP

Nội dung

Thành viên PMI

Không phải thành viên PMI

Phí thành viên PMI

$129

 

Phí giấy tờ năm đầu tiên là thành viên PMI

$10

 

Phí thi PgMP lần đầu tiên

$800

$1,000

Phí thi PgMP lần thứ hai hoặc thứ ba

$600

$800

Phí gia hạn chứng chỉ PgMP mỗi 03 năm

$60

$150

Cách nộp lệ phí thi PgMP

Sau khi hồ sơ của ứng viên đã được hoàn tất và gửi đến PMI, PMI sẽ gửi thông báo điện tử để yêu cầu nộp lệ phí thi.

Yêu cầu này sẽ dẫn ngược về link Mẫu đăng ký trực truyến để ứng viên hoàn tất các bước sau:

 1. Xác nhận thông tin cá nhân và điều chỉnh thay đổi nếu có
 2. Nếu muốn, ứng viên có thể yêu cầu hỗ trợ chỗ ở cho người tàn tật mà không mất phí
 3. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Chứng thực thông tin là chính xác
 4. Chọn “Go to cart”
 5. Ứng viên được chuyển đến màn hình hiển thị “Your application is Approved”, chọn “Pay for exam”
 6. Ứng viên được lựa chọn đăng ký làm thành viên và đóng góp cho PMIEF
 7. Sau khi lựa chọn xong, chọn “Continue to Checkout”
 8. Chọn phương thức thanh toán phù hợp và chọn “Place Order”.

Ứng viên có thể thanh toán các lệ phí theo một trong những cách sau:

Hình thức thanh toán

Phương thức gửi thanh toán

Thẻ tín dụng

Hệ thống chứng nhận trực tuyến, thư bưu điện đến PMI, hoặc qua fax 610-819-0746

Ký séc

Thư bưu điện đến PMI

Lệnh chuyển tiền

Thư bưu điện đến PMI

Chuyển khoản ngân hàng

Email customercare@pmi.org để biết thêm chi tiết

Nếu ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến, có những cách sau để thanh toán lệ phí:

 1. Trực tuyến – Sử dụng hệ thống chứng nhận trực tuyến để nộp thanh toán qua thẻ tín dụng. Phương thức này sẽ giúp PMI xử lý khoản thanh toán nhanh hơn.

Hoặc

 1. Thư bưu điện – Gửi séc, lệnh chuyển tiền, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin chuyển khoản đến PMI, bao gồm cả mã số PMI và tên người dùng.

Chính sách hoàn tiền thi PgMP

Ứng viên có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán với điều kiện chưa đặt lịch thi hoặc tham gia kỳ thi chứng nhận trong khung thời gian đó. Sau khi khoản tiền hoàn lại được xử lý, hồ sơ thi sẽ bị đóng và thời hạn ứng viên đủ tư cách đăng ký dự thi sẽ không còn hiệu lực. Nếu một bài thi đã lên lịch bị hủy và ứng viên đặt lại lịch ngoài 30 ngày kể từ ngày thanh toán, tối đa 48 giờ trước ngày thi đã lên lịch, PMI sẽ áp dụng phí đổi lịch. Trong vòng 48 giờ kể từ ngày thi theo đúng lịch đã hẹn, tất cả các khoản phí và khả năng đổi lịch sẽ bị mất.

PMI sẽ không hoàn tiền trong những trường hợp sau:

 • Nếu ứng viên đã hết hạn 01 năm đủ tư cách tham dự kỳ thi và vẫn chưa đặt lịch thi, ứng viên sẽ không được hoàn lại tiền và mất toàn bộ phần phí đã đóng. Ứng viên không thể sử dụng phần phí ban đầu đã đóng cho việc gì khác. Nếu vẫn muốn thi lấy chứng chỉ, ứng viên phải nộp hồ sơ lại từ đầu và nộp tất cả phí liên quan một lần nữa.
 • Nếu ứng viên đã lên lịch thi và không thực hiện bài thi, hoặc không thông báo hủy/đổi lịch với trung tâm được ủy quyền tổ chức thi của PMI, ứng viên sẽ không được hoàn lại tiền (Tham khảo thêm phần Hủy, Đổi lịch thi để biết thêm chi tiết).

Lưu ý: Ứng viên có thể yêu cầu hoàn tiền qua email customercare@pmi.org hoặc fax +1 610 482 9971

Quy trình kiểm định hồ sơ PgMP

Việc nộp hồ sơ đăng ký thể hiện ứng viên đồng ý tuần thủ các điều khoản của quy trình kiểm định hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được kiểm định, mặc dù chỉ khoảng 01% hồ sơ được chọn để kiểm định.

Nếu hồ sơ của ứng viên được chọn để thực hiện quy trình kiểm định, sẽ có thông báo qua email trước khi ứng viên thanh toán phí thi chứng chỉ. Thông báo này sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về cách ứng viên tuân thủ các điểm khoản của quy trình kiểm định.

Trong suốt giai đoạn kiểm định, ứng viên phải nộp các tài liệu hỗ trợ như:

 • Bản sao bằng cấp thể hiện trình độ như đã khai báo
 • Chữ kỹ của người cố vấn hoặc quản lý trong các dự án và/hoặc chương trình đã khai báo trong phần kinh nghiệm của hồ sơ

Ứng viên có 90 ngày để nộp những tài liệu mà PMI yêu cầu. Nếu có thể cung cấp đủ những tài liệu cần thiết, thỏa mãn các điều khoản và yêu cầu của quy trình kiểm định, tài liệu kiểm định sẽ được PMI đánh giá khi họ nhận được.

Ứng viên có thể gửi các biểu mẫu kiểm định đã hoàn thành bằng đường bưu điện thông thường hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, đến địa chỉ bên dưới. Nên gửi tất cả tài liệu cùng một lúc và để trong cùng một phong bì. Việc gửi riêng các tài liệu kiểm định có thể gây ra sự chậm trễ trong khoảng thời gian đánh giá của việc kiểm định.

PMI

Attn: Certification Audit

14 Campus Blvd.

Newtown Square, PA 19073-3299 USA

Ứng viên không thể tiếp tục quy trình chứng nhận cho đến khi hoàn tất các yêu cầu kiểm định.

Sau khi hoàn tất thành công việc kiểm định, ứng viên sẽ được thông báo việc thanh toán lệ phí thi và Vòng 1 - Đánh giá của Ban Hội đồng (Panel Review) sẽ được bắt đầu. Ứng viên được thông báo trong vòng khoảng 60 ngày nếu đã đủ điều kiện tham gia kỳ thi PgMP dựa trên những gì đã thể hiện trong vòng 1.

Nếu không đáp ứng các điều kiện kiểm định, ứng viên sẽ được hoàn tiền. (Xem phần Chính sách hoàn phí để biết thêm chi tiết).

Nếu ứng viên không nộp đầy đủ các tài liệu yêu cầu, hồ sơ sẽ không được xử lý và việc kiểm định sẽ thất bại. Nếu lựa chọn không tuân thủ việc kiểm định, dẫn đến việc kiểm định thất bại, ứng viên sẽ phải tạm ngưng một năm trong việc đăng ký thi bất kỳ chứng chỉ nào khác của PMI.

Lưu ý: Mặc dù quá trình lựa chọn hồ sơ để kiểm định chủ yếu là ngẫu nhiên, PMI có quyền chọn bất kỳ ứng viên nào để kiểm định vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả sau khi chứng nhận đã được cấp. Nếu không đáp ứng các yêu cầu kiểm định sau khi đạt được chứng nhận, ứng viên sẽ không được hoàn lại tiền.

Tất cả thông tin về hai vòng đánh giá chứng chỉ PgMP

Vòng 1 - Đánh giá của Ban Hội đồng (Panel Review)

Quá trình đánh giá của Ban Hội đồng bắt đầu ngay sau khi việc kiểm định được hoàn thành (nếu hồ sơ được chọn) và khoản thanh toán lệ phí đã được nhận.

Một nhóm tình nguyện các giám đốc chương trình đã sở hữu PgMP sẽ đánh giá kinh nghiệm nghề nghiệp của ứng viên dựa trên những thông tin đã khai báo trong Bản tóm tắt Kinh nghiệm Quản lý Chương trình của hồ sơ đăng ký PgMP.

Hội đồng đánh giá này gồm các cá nhân từ khắp nơi trên thế giới, thông qua quá trình đăng ký, đã được xác định là chuyên gia về quản lý chương trình, được đào tạo và hiệu chỉnh để đánh giá câu trả lời của ứng viên trong Bản tóm tắt Kinh nghiệm Quản lý Chương trình. Để tránh bất cứ sự thiên vị nào xảy ra trong quá trình đánh giá, PMI sẽ đảm bảo những người trong Hội đồng đánh giá không được biết đến danh tính của ứng viên.

Việc đánh giá sẽ xác minh việc ứng viên, dưới sự giám sát rất hạn chế, đã chịu trách nhiệm việc quản lý phối hợp nhiều dự án thành phần, có liên quan đến nhau và cùng hướng tới một mục tiêu chung của tổ chức.

Nếu không vượt qua được vòng đánh giá của Ban Hội đồng, một cộng tác viên chứng nhận sẽ liên hệ với ứng viên để thảo luận về tình hình. Ứng viên không thể tiếp tục thực hiện bài thi mà không vượt qua vòng đánh giá này.

Sau khi vượt qua vòng đánh giá của Ban Hội đồng, ứng viên có đủ tư cách để thực hiện bài thi (Xem phần Tư cách dự thi để biết thêm chi tiết)

Quá trình này mất khoảng 60 ngày để hoàn thành.

Vòng 2 - Bài kiểm tra trắc nghiệm

Bài kiểm tra PgMP có tất cả 170 câu hỏi trắc nghiệm, trong số đó, có 20 câu không tính điểm. Các câu hỏi không tính điểm không ảnh hưởng đến kết quả bài thi nhưng vẫn bao gồm trong bài kiểm tra như một cách hiệu quả và hợp pháp để kiểm tra tính hợp lệ của các câu hỏi trong bài thi tương lai. Tất cả câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên trong bài thi.

Số câu hỏi tính điểm

Số câu hỏi không tính điểm

Tổng số câu hỏi trong bài thi

150

20

170

Hình thức thi tại trung tâm là phương thức tiêu chuẩn để thực hiện các bài thi chứng nhận của PMI.

Thời gian thực hiện bài thi là 04 giờ (tương đương 240 phút).

Không có thời gian nghỉ giải lao trong suốt kỳ thi mặc dù ứng viên được phép nghỉ giải lao nếu cần. Nếu lựa chọn nghỉ giải lao trong khi thi, đồng hồ thời gian thi vẫn tiếp tục đếm ngược.

Trước khi vào bài kiểm tra là phần hướng dẫn và sau đó là khảo sát, cả hai phần này đều là tùy chọn và mất khoảng 15 phút để hoàn thành. Thời gian được sử dụng để hoàn thành phần hướng dẫn và khảo sát không được tính vào làm bài thi bốn giờ.

Mục phát trển

Câu hỏi đề thi PgMP:

 • được phát triển và và xác nhận độc lập bởi các nhóm chuyên gia về nội dung quản lý chương trình trên toàn cầu;
 • được tham chiếu đến các chức danh quản lý chương trình và quản lý dự án hiện tại, bao gồm nhưng không giới hạn đến các tiêu chuẩn toàn cầu của PMI;
 • được theo dõi thông qua phân tích tâm lý; và
 • đáp ứng các thông số kỹ thuật kiểm tra của Đề cương Nội dung thi PgMP.

Bản thiết kế kỳ thi PgMP

Kỳ thi PgMP được phát triển dựa trên bản thiết kế kỳ thi PgMP trong Đề cương Nội dung thi PgMP. Bản thiết kế kỳ thi phân chia chi tiết tỷ lệ phần trăm câu hỏi có trong mỗi miền hiệu suất. Bảng dưới đây thể hiện phần trăm câu hỏi trong mỗi miền của năm miền hiệu suất được bao gồm trong bài thi.

Bản thiết kế kỳ thi PgMP

Miền/Miền phụ

Phần trăm câu hỏi

1 – Quản lý Chiến lược Chương trình (11 tasks)

15%

2 – Vòng đời Chương trình (35 tasks)

44%

Khởi tạo (6 tasks)

(6%)

Lập kế hoạch (9 tasks)

(11%)

Thực thi (9 tasks)

(14%)

Kiểm soát (6 tasks)

(10%)

Kết thúc (5 tasks)

(3%)

3 – Quản lý Lợi ích (8 tasks)

11%

4 – Quản lý Các bên liên quan (7 tasks)

16%

5 – Quản trị (11 tasks)

14%

Tổng

100%

Thực hiện bài thi PgMP

Lưu ý: Bài thi PgMP chỉ được thực hiện bằng tiếng Anh. Việc hỗ trợ ngôn ngữ cho kỳ thi PgMP hiện không có sẵn.

Hỗ trợ chỗ ở trong kỳ thi PgMP

Ứng viên có thể yêu cầu điều chỉnh việc quản lý các kỳ thi chứng nhận của PMI vì lý do khuyết tật, tật nguyền và/hoặc các điều kiện khác có thể làm giảm khả năng thực hiện kỳ thi của ứng viên. Ứng viên sẽ không mất thêm chi phí bổ sung cho việc hỗ trợ chỗ ở trong kỳ thi.

Lưu ý: Ghi chú nhu cầu hỗ trợ về chỗ ở trong kỳ thi như một phần của quy trình thanh toán (nếu đăng ký trực tuyến) hoặc như một phần của quy trình đăng ký (nếu nộp đơn đăng ký giấy).

Ứng viên phải nộp cho PMI, bằng fax hoặc bưu điện, tài liệu y tế bổ trợ hoặc các tài liệu thích hợp khác để hoàn tất yêu cầu. Hãy nhớ giữ lại bản sao các biểu mẫu đã gửi cho hồ sơ đã nộp.

Tham khảo phần Hướng dẫn đặt lịch thi để biết thêm chi tiết.

Hạn chế pháp lý đối với việc làm bài thi PgMP

PMI phải tuân theo các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt của Hoa Kỳ. Các sản phẩm và dịch vụ của PMI, bao gồm cả việc quản lý kỳ thi, không được xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc cung cấp cho các quốc gia chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ, trừ khi có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc cho một cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách các bên được chỉ định duy trì bởi Chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả Văn phòng Tài chính Hoa Kỳ về Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt và Những Người bị Chặn (Danh sách SDN), cùng những người khác.

Vì lý do đó, như một phần của đơn đăng ký tham gia kỳ thi, ứng viên được yêu cầu chứng nhận bản thân không nằm trong bất kỳ danh sách nào liên quan đến các bên được chỉ định do chính phủ Hoa Kỳ duy trì; ứng viên cũng không liên kết với chính phủ các quốc gia chịu lệnh trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ, hiện tại là các nước Syria, Cuba, Triều Tiên và khu vực Crimea trên Ukraine; và ứng viên cũng không thường trú tại các quốc gia chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ, trừ khi chính phủ Hoa Kỳ cho phép cung cấp các kỳ thi đó cho những người thường trú tại các quốc gia đó.

Luật kiểm soát và trừng phạt xuất khẩu có thể thay đổi theo thời gian và PMI có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với các hạn chế này nếu thích hợp.

Tư cách Dự thi PgMP

Sau khi vượt qua vòng 1 – Đánh giá của Ban Hội đồng cho hồ sơ dự thi, ứng viên sẽ có đủ tư cách tham dự kỳ thi. PMI sẽ gửi thông báo qua email với mã tư cách (PMI eligibility ID), được dùng để lên lịch cho kỳ thi chứng chỉ.

Lưu ý: Nếu hồ sơ của ứng viên được chọn để kiểm định, thời gian có đủ tư cách tham dự kỳ thi sẽ bắt đầu từ ngày việc kiểm định được hoàn tất thành công.

Thời gian ứng viên đủ tư cách tham dự kỳ thi (khoảng thời gian mà ứng viên có thể làm bài thi) là 01 năm. Ứng viên có thể tham dự kỳ thi tối đa 03 lần trong vòng 01 năm này nếu không vượt qua bài thi trong lần thi đầu tiên.

PMI không thể đảm bảo việc đặt được lịch tại trung tâm khảo thí nên ứng viên cần đặt lịch càng sớm càng tốt để chọn được ngày phù hợp và ít nhất là 03 tháng trước khi thời gian đủ tư cách tham dự kỳ thi hết hạn.

Lưu ý: Ứng viên phải giữ lại mã tư cách (PMI eligibility ID) trong thông báo lên lịch thi. Mã này sẽ được yêu cầu khi ứng viên đăng ký thực hiện bài thi.

Hãy nhớ lưu tất cả mọi sự xác minh về lịch hẹn và thư phản hồi với hồ sơ của mình.

Cách lên lịch thi PgMP và Chính sách đổi/hủy lịch thi khi đăng ký thi tại trung tâm khảo thí

Ứng viên không thể đặt lịch thi cho đến khi PMI nhận được phần thanh toán về lệ phí thi.

Để đặt lịch thi với Pearson VUE, hay muốn đổi/hủy lịch thi, ứng viên có thể xem Hướng dẫn đặt lịch thi các chứng chỉ PMI với trung tâm Pearson VUE

 

Xem thêm

Tài liệu học PgMP

Kinh nghiệm vượt qua kỳ thi PgMP ngay lần thi đầu tiên

 

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp