Videos PMP On Demand

This is a video of the Atoha's PMP Exam Prep Training Course for 1-1 on demand program. The course includes “Bonus Session 12 & 13. Agile & Scrum in a nutshell (Part 1 & Part 2)” and increases the amount of knowledge needed for the exam, as well as provides an excellent question bank system, aiming to support participant to pass the PMP exam on the first attempt with maximum results.

Session 01 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

01

LESSON 1 - Creating a high-performing team (7 topics)

point Topic A: Build a team

point Topic B: Define team ground rules

point Topic C: Negotiate project agreements

 • PMBOK6 chapter 9
 • Rita10 chapter 9
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

Focus on Chapter 9. 

Test: HF, PMI Q&A

 

Session 02 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

02

LESSON 1 - Creating a high-performing team (7 topics)

point Topic D: Empower team members and stakeholders

point Topic E: Train team members and stakeholders

point Topic F: Engage and support virtual teams

point Topic G: Build shared understanding about a project

 • PMBOK6 chapter 9,10
 • Rita10 chapter 9,10
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Mastery Builder 1-1: Creating a High-Performing Team. 

Focus on chapter 9, 10

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 03 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

03

LESSON 2 - Starting the project (9 topics)

point Topic A: Determine appropriate project methodology/methods and practices

point Topic B: Plan and manage scope

 • PMBOK6 chapter 1,2,3,4,5
 • Rita10 chapter 1,2,3,4,5
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Focus on chapter 5

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 04 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

04

LESSON 2 - Starting the project (9 topics)

point Topic C: Plan and manage budget and resources

point Topic D: Plan and manage schedule

 • PMBOK6 chapter 6,7,9
 • Rita10 chapter 6,7,9
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Focus on chapter 6, 7

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 05 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

05

LESSON 2 - Starting the project (9 topics)

point Topic E: Plan and manage quality of products and deliverables

point Topic F: Integrate project planning activities

 • PMBOK6 chapter 8,4
 • Rita10 chapter 8,4
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Focus on chapter 8, 4

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 06 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

06

LESSON 2 - Starting the project (9 topics)

point Topic G: Plan and manage procurement

point Topic H: Establish project governance structure

point Topic I: Plan and manage project/phase closure

 • PMBOK6 chapter 12,1,2,3,4
 • Rita10 chapter 12,1,2,3,4
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Mastery Builder 2-1: Starting the Project.

Focus on chapter 12, 1, 2, 3, 4

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 07 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

07

LESSON 3 - Doing the work (8 topics)

point Topic A: Assess and manage risks

point Topic B: Execute project to deliver business value

point Topic C: Manage communications

 • PMBOK6 chapter 11,10
 • Rita10 chapter 11,10
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Focus on chapter 11, 10

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 08 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

08

LESSON 3 - Doing the work (8 topics)

point Topic D: Engage stakeholders

point Topic E: Create project artifacts

point Topic F: Manage project changes

point Topic G: Manage project issues

point Topic H: Ensure knowledge transfer for project continuity

 • PMBOK6 chapter 13,4,11
 • Rita10 chapter 13,4,11
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Mastery Builder 3-1: Doing the Work.

Focus on chapter 13, 4

Test: HF, PMI Q&A

 

 

Session 09 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

09

LESSON 4 - Keeping the team on track (7 topics)

point Topic A: Lead a team

point Topic B: Support team performance

point Topic C: Address and remove impediments, obstacles, and blockers

 • PMBOK6 chapter 9,13,7,10
 • Rita10 chapter 9,13,7,10
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Focus on chapter 9, 13, 7, 10

Test: HF, PMI Q&A, RTM10, Prepcast

 

 

Session 10 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

10

LESSON 4 - Keeping the team on track (7 topics)

point Topic D: Manage conflict

point Topic E: Collaborate with stakeholders

point Topic F: Mentor relevant stakeholders

point Topic G: Apply emotional intelligence to promote team performance

 • PMBOK6 chapter 9,13
 • Rita10 chapter 9,13
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Mastery Builder 4-1: Keeping the Team on Track.

Focus on chapter 9, 13, 7, 10

Test: HF, PMI Q&A, RTM10, Prepcast

 
 
 

Session 11 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

11

LESSON 5 - Keeping the business in mind (5 topics)

point Topic A: Manage compliance requirements

point Topic B: Evaluate and deliver project benefits and value

point Topic C: Evaluate and address internal and external business environment changes

point Topic D: Support organizational change

point Topic E: Employ continuous process improvement

 • PMBOK6 chapter 11,5,8,10,4,2
 • Rita10 chapter 11,5,8,10,4,2
 • ECO 2021
 • Agile Practice Guide

- as above -

Mastery Builder 5-1: Keeping the Business in Mind. 

Focus on chapter 4

Test: HF, PMI Q&A, RTM10, Prepcast 

 

 

Session 12 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

12

Agile & Scrum in a nutshell

(part 1)

SEW, Scrum Guide 2020, Agile Practice Guide

Participants need to take the test first. On the class time, participants RFG to fill any knowledge gaps.

Test: Agile, Scrum phần 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

 

Session 13 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

13

Agile & Scrum in a nutshell

(part 2) 

SEW, Scrum Guide 2020, Agile Practice Guide

- as above -

Test: Agile, Scrum phần Scrum Open, ML, SP

 

 

Session 14 (Update later)

#

PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2021)

Reference Materials

Note

14

Test & RFG

SEW, PMP2021, PMBOK6, Agile Practice Guide, ECO

- as above -

Test: Minitest và Fulltest

 

Good things happen when you get involved with ATOHA!

Email: cs@atoha.com | Phone no: +84 28 6684 6687 | Hotline: +84 707 666 866

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp