Square Group PMP® Training - Bridging the Gap between Strategy & Implementation - Jan 2018

Atoha rất vinh dự đã triển khai khóa học “PMP® - Quản lý dự án Chuyên nghiệp” để giúp thu hẹp khoảng cách giữa Chiến lược và Thực thi với Square Group - một trong những agency lớn nhất tại Việt Nam.


Atoha rất vinh dự đã triển khai khóa học “PMP® - Quản lý dự án Chuyên nghiệp” để giúp thu hẹp khoảng cách giữa Chiến lược và Thực thi với Square Group - một trong những agency lớn nhất tại Việt Nam.

Trong nghiên cứu được tài trợ bởi PMI, 89% các giám đốc điều hành cho biết việc thực thi chiến lược là “rất cần thiết” hoặc “rất quan trọng” đối với các tổ chức của họ. Ngoài ra, 88% giám đốc điều hành cho biết việc thực hiện thành công các dự án để mang lại kết quả chiến lược cũng là “rất cần thiết” hoặc “rất quan trọng”.

Tuy nhiên, 6 trong số 10 (61%) các giám đốc điều hành cũng thừa nhận rằng có một cuộc đấu tranh liên tục để thu hẹp khoảng cách giữa việc xây dựng chiến lược và thực hiện hàng ngày.

Các dự án, tạm thời theo bản chất của chúng, cung cấp việc thực hiện hàng ngày các chiến lược đã được xây dựng. Do đó, vai trò và tư duy của các nhà quản lý dự án cần phát triển để thu hẹp khoảng cách này.


===

It’s my honor to conduct the course “PMP® - Project Management Professional” to help bridging the gap between Strategy and Implementation to Square Group - one of the biggest agencies in Vietnam. 

In research sponsored by PMI, 89 percent of executives said strategy implementation is “essential” or “very important” to their organizations. Also 88 percent of executives said successful execution of projects in order to deliver strategic result is “essential” or “very important.”

However, six in 10 (61 percent) of executives also admit that there’s a continuous struggle to bridge the gap between the strategy formulation and its day-to-day implementation.

Projects, temporary by their very nature, provide the day-to-day implementation of the formulated strategies. Hence, the role and the mindset of project managers need to evolve to bridge this gap.
Sources:

1. PMI Thought Leadership Series Report. 2015. “Implementing the Project Portfolio: A Vital C-Suite Focus.” http://www.pmi.org/~/media/PDF/Publications/implement-project-portfolio-c-suite.ashx

2. PMI Thought Leadership Series Report. 2015. “Winning through Project Portfolio Management: The Practitioner’s Perspective.” https://www.pmi.org/~/media/PDF/Publications/win-portfolio-management-practitioner-perspective.ashx

3. PMI’s Pulse of the Profession. 2016. “The High Cost of Low Performance: How will you improve your business results?” http://www.pmi.org/~/media/PDF/learning/pulse-of-the-profession-2016.ashx

4. PMI’s Pulse of the Profession. 2014. “The High Cost of Low Performance – A Snapshot.”http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Pulse-Data-Highlights.ashx

5. PMP Prep: Strategic Alignment of Projects: https://www.mpug.com/articles/pmp-prep-strategic-alignment-of-projects/


Xem thêm: Mọi kiến thức về PMP®
Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp