Điều kiện gia hạn và duy trì chứng chỉ từ PMI (CCR)

Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết về việc tích luỹ PDU để duy trì và gia hạn chứng chỉ từ PMI. Đúng như những gì PMI cam kết, giá trị của chứng chỉ không ngừng lại ở kiến thức học được khi luyện thi, mà còn xuyên suốt trong các hoạt động mà người sở hữu chứng chỉ phải tham dự để nâng cao năng lực & cống hiến cho cộng đồng.

 

Giới thiệu

Điều kiện gia hạn chứng chỉ từ PMI (PMI’s Continuing Certification Requirements – gọi tắt là CCR) khuyến khích sự phát triển kiến thức & nghề nghiệp của người đã sở hữu chứng chỉ, để mỗi cá nhân đều trang bị sẵn sàng bộ kỹ năng chuẩn trong môi trường kinh doanh phức tạp thông qua việc tích luỹ Đơn vị Phát triển Kiến thức (Professional Development Units – gọi tắt là PDU). Mục đích của chương trình CCR như sau:
•    Tăng cường sự học hỏi & phát triển liên tục
•    Đề ra định hướng phát triển phù hợp theo từng lĩnh vực
•    Khuyến khích & công nhận nỗ lực học hỏi của mỗi cá nhân 
•    Cung cấp một cơ chế ghi nhận các hoạt động phát triển nghề nghiệp
•    Duy trì sự công nhận trên toàn cầu & giá trị của các chứng chỉ từ PMI

 

Quy trình CCR

Bước 1: Đạt chứng chỉ PMI

Từ ngày sở hữu chứng chỉ, quy trình CCR bắt đầu & kéo dài đến chu kỳ 3 năm tiếp theo.

quy trình CCR

Bước 2: Tham gia vào hoạt động phát triển chuyên nghiệp

Để nhận được PDU, bạn cần tham dự vào các hoạt động phát triển chuyên nghiệp

quy trình CCR

Bước 3: Thu thập và báo cáo PDU

Khi nhận được PDU, bạn gửi về PMI thông qua hệ thống CCR (CCRS)

quy trình CCR

Bước 4: Hoàn thiện yêu cầu CCR

Tích lũy đủ PDU để đạt yêu cầu CCR cho chứng chỉ bạn sở hữu

quy trình CCR

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ CCR và trả phí gia hạn

PMI sẽ gửi thông tin gia hạn và cung cấp phương thức thanh toán

quy trình CCR

Bước 6: Hoàn tất gia hạn

Tuân thủ hướng dẫn để duy trì giá trị chứng chỉ

 

 

Gia hạn chứng chỉ PMP, PfMP, PgMP, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP và CAPM

Khi đã sở hữu chứng chỉ từ PMI, bạn cần tích luỹ PDU & nộp phí gia hạn để duy trì chứng chỉ. 

PDU (Professional Development Units) là hệ thống quy đổi các hoạt động học tập và phát triển nghề nghiệp sang số giờ cụ thể. Có thể nói, PDU là đơn vị đo lường được PMI sử dụng để định lượng quá trình học hỏi và hoạt động chuyên nghiệp. Mỗi 1 PDU có giá trị tương đương với 1 giờ tham gia hoạt động. 

Có 02 loại PDU như sau:

 • Education PDU: Đơn vị phát triển của những cơ hội học hỏi nhằm nâng cao năng lực, trau dồi kỹ năng lãnh đạo, lập chiến lược & quản lý kinh doanh của người sở hữu.
 • Giving Back PDU: Đơn vị phát triển của các hoạt động chia sẻ & sử dụng kiến thức, kỹ năng cá nhân để đóng góp và phát triển lĩnh vực chuyên môn của người sở hữu.

Mỗi chứng chỉ PMI sẽ có yêu cầu PDU khác nhau. Chi tiết ở bảng phía dưới:

Chứng nhận

Chu kỳ 

Gia hạn

Tổng PDU 

cần tích luỹ

Education PDU 

(tối thiểu)

Giving Back PDU

(tối đa)

PMP03 năm603525
PgMP03 năm603525
PfMP03 năm603525
PMI-PBA03 năm603525
PMI-ACP03 năm301812
PMI-RMP03 năm301812
PMI-SP03 năm301812
CAPM03 năm150906

Bảng 1: Yêu cầu PDU cho các chứng chỉ PMP, PfMP, PgMP, PMI-PBA, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP và CAPM

 

quy trình CCR

 

 

Gia hạn chứng chỉ Disciplined Agile

Chu kỳ gia hạn chứng chỉ DA là 1 năm. Việc tham dự hoạt động phát triển nghề nghiệp và chủ động học hỏi sẽ giúp bạn tích luỹ PDU, thoả mãn các điều kiện để gia hạn chứng chỉ.

CCRS

Hệ thống Duy trì Chứng nhận (Continuing Certification Requirements System, viết tắt là CCRS) là công cụ trực tuyến hướng dẫn bạn báo cáo PDU nhằm hoàn thiện quá trình CCR. Với CCRS, bạn có thể:

 • Biết được tình trạng hiện tại trong chu kỳ chứng nhận
 • Theo dõi quá trình hoàn thiện yêu cầu CCR
 • Tìm kiếm hoạt động (ví dụ: khoá học hoặc sự kiện) có cung cấp PDU
 • Báo cáo số PDUs đã tích luỹ
 • Kiểm tra bảng thống kê PDU đã có

DA Scrum Master cần tích luỹ 7 PDUs về chủ đề agile cho mỗi chu kỳ 1 năm. Mỗi một giờ hoạt động phát triển chuyên môn mang lại một PDU. PDU ghi nhận cả số thập phân. Mức tăng nhỏ nhất dành cho PDU là 0,25 (tương đương với 15 phút tham gia vào một hoạt động). Bạn cũng sẽ được ghi nhận 0,5 PDU nếu dành 30 phút tham gia hoạt động PDU đủ điều kiện.

Bạn có trách nhiệm báo cáo các hoạt động PDU của mình. Cách hiệu quả nhất để báo cáo PDU là sử dụng CCRS. Nếu không ghi nhận PDU và hoàn thành việc gia hạn trước khi chu kỳ CCR kết thúc, chứng nhận của bạn sẽ không còn hiệu lực.

Lệ phí & quy định gia hạn chứng chỉ Disciplined Agile

Sau khi PMI xác nhận bạn đã đáp ứng đủ số PDU yêu cầu, bạn sẽ nhận được một thông báo điện tử về hướng dẫn nộp lệ phí gia hạn chứng chỉ trên hệ thống. Chi phí gia hạn chứng chỉ DA là $50/năm.

 

 

Education PDU là gì & cách tích luỹ Education PDU 

quy trình CCR
 

Nghiên cứu cho thấy, hiện nay, doanh nghiệp có xu hướng yêu cầu nhân sự sở hữu nhiều kỹ năng đa dạng bên cạnh kỹ năng chuyên ngành. Kỹ năng lãnh đạo và sự nhạy bén trong kinh doanh rất quan trọng để hỗ trợ chiến lược lâu dài, góp phần vào thành công của tổ chức. Bộ kỹ năng lý tưởng là sự kết hợp của năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, năng lực lập kế hoạch chiến lược và quản lý kinh doanh – hay còn gọi là PMI Talent Triangle (Tam giác Tài năng PMI)

 • Năng lực chuyên môn - Quản lý kỹ thuật dự án: Là kiến thức, kỹ năng và hành vi liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư.
 • Năng lực lãnh đạo: Là kiến thức, kỹ năng và hành vi cụ thể cho các hoạt động mang tính định hướng, dẫn dắt, giúp tổ chức đạt được những mục tiêu kinh doanh.
 • Năng lực lập kế hoạch chiến lược và quản lý kinh doanh: Là kiến thức và chuyên môn về ngành hoặc tổ chức, nhằm nâng cao hiệu suất và mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.

 

Education PDU tối thiểu 

PDU Kỹ thuật

PDU Lãnh đạo

PDU Chiến lược

PDU còn lại trong Tam giác tài năng
PMP3588811
PgMP3588811
PfMP3588811
PMI-PBA3588811
PMI-ACP184446
PMI-RMP184446
PMI-SP184446
CAPM92223

Bảng 2: Phân bổ PDU trong Tam giác Tài năng PMI

 

Cách tích luỹ Education PDU

Phương pháp

Hướng dẫn chi tiết

1. Tham gia khoá học/khoá đào tạo
(Chương trình chính thức, có chuyên gia hướng dẫn, hình thức online/offline)

Tham gia các khoá đào tạo là một cách học truyền thống & hiệu quả. Hiện có rất nhiều khoá học được PMI và các tổ chức khác triển khai trên toàn thế giới.

Quy tắc PDU:

 • 1 giờ học tương đương với 1 PDU
 • Khi chỉ có một phần của khoá học liên quan đến các chủ đề nằm trong Tam giác tài năng PMI, PDU sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của chủ đề được áp dụng trong nội dung chương trình
 • Từng khoá học sẽ được ghi nhận riêng biệt. Toàn bộ chương trình chính quy có cấp bằng sẽ không được công nhận điểm PDU ngoại trừ các khoá học cá nhân

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit gồm: Form đăng ký, giấy chứng nhận hoàn thành khoá học hoặc thư mời tham dự.

2. Tham dự các cuộc họp của tổ chức
(Các cuộc họp, hoạt động và sự kiện chuyên nghiệp được tổ chức tại địa phương)

Các cuộc họp chuyên môn bao gồm một phần giáo dục sẽ tạo cơ hội để học hỏi và kết nối. Các PMI chapter và bên thứ ba tổ chức các hoạt động này trong suốt năm tại địa phương. Tổ chức của bạn cũng có thể tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp như vậy.

Quy tắc PDU: Thường giới hạn từ 1 đến 2 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit gồm: Form đăng ký, thư tham dự hoặc tài liệu xác nhận tham dự sự kiện.

3. Học trực tuyến (Online) hoặc qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số (Digital Media)
(Học theo tốc độ cá nhân hoặc thông qua các hình thức đa dạng của phương tiện kỹ thuật số)

Công nghệ cho phép bạn tự do lựa chọn cơ hội học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hiện nay, có rất nhiều hội thảo online, video và các nội dung kỹ thuật số. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ:

Quy tắc PDU:

 • 1 giờ học tương đương với 1 PDU
 • Các hoạt động đủ điều kiện phải xoay quanh chủ đề trong Tam giác Tài năng PMI, đáp ứng một mục đích cụ thể và sử dụng các nguồn thông tin mang lại kiến thức.

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: Bằng chứng hỗ trợ việc học, bao gồm ghi chú và ngày diễn ra hoạt động.

Lưu ý: PDU sẽ được cập nhật tự động nếu tài khoản projectmanagement.com được liên kết với tài khoản PMI.org của người đã sở hữu chứng chỉ.

4. Đọc
(Tìm hiểu kiến thức liên quan đến chứng chỉ đang có)

Việc đọc rất có giá trị trong quá trình học hỏi, và có vô số tài liệu đọc thích hợp với lĩnh vực bạn theo đuổi. Bạn có thể đọc sách, bài báo, tạp chí, hoặc blog để cập nhật thông tin và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp liên tục. Có thể tham khảo các nội dung sau:

Quy tắc PDU: 1 giờ học tương đương với 1 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: Bằng chứng hỗ trợ việc học, bao gồm ghi chú trong lúc đọc và ngày đọc.

5. Học không chính thức
(Cơ hội học tập trung vào các buổi thảo luận có hướng dẫn)

Đôi khi ta thu thập kiến thức thông qua việc tương tác với mọi người. Bạn có thể tích luỹ PDU bằng cách tham gia các buổi thảo luận chuyên nghiệp, ví dụ như khi bạn được hướng dẫn, hoặc tham dự 1 session “lunch and learn” với công ty.

Quy tắc PDU: 1 giờ học tương đương với 1 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: Bằng chứng hỗ trợ việc học, bao gồm ghi chú và ngày diễn ra hoạt động.

 

 

Giving Back PDU là gì & cách tích luỹ Giving Back PDU

Nhận thức được tầm quan trọng của việc chia sẻ kiến thức, áp dụng kỹ năng, phát huy tinh thần cho đi để học hỏi, PMI xác định hoạt động Giving Back (Cống hiến cho nghề) sẽ đủ điều kiện nhận PDU. Cần lưu ý rằng Giving Back PDU không mang tính bắt buộc. Số Giving Back PDU liệt kê ở Bảng 1 là số tối đa được cấp cho mỗi chứng chỉ.

quy trình CCR

 

Cách tích luỹ Giving Back PDU

Phương pháp

Hướng dẫn chi tiết

1. Làm việc chuyên nghiệp
(Hoàn thành tốt công việc chuyên môn)

Mỗi ngày duy trì làm việc trong lĩnh vực liên quan đến chứng chỉ đã sở hữu; bạn sẽ áp dụng được kiến thức và kỹ năng vào môi trường thực tế. Sử dụng năng lực này để góp phần tích cực vào việc duy trì và phát triển nghề.

Quy tắc PDU:

 • Hoạt động này có số lượng PDU tối đa được xác nhận trên mỗi chu kỳ gia hạn:
  • PMP, PgMP, PfMP, PMI-PBA – tối đa 8 PDU/chu kỳ
  • PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP – tối đa 4 PDU/chu kỳ
  • CAPM – tối đa 2 PDU/chu kỳ
 • Bạn có thể khai báo PDU Làm việc Chuyên nghiệp này một lần mỗi chu kỳ.
 • Các PDU được khai báo trong danh mục này sẽ được tính dựa trên số PDU tối đa trong phần “Giving Back to the Profession” (Cống hiến cho nghề)
 • PDU này chỉ áp dụng cho chu kỳ hiện tại và không thể chuyển giao.

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: Bằng chứng làm việc (Bảng mô tả công việc)

2. Sáng tạo nội dung
(Tạo ra nguồn kiến thức mới để người làm nghề và cộng đồng sử dụng)

Bằng cách phát triển nội dung hữu ích, bạn có thể chia sẻ kiến thức và đóng góp vào quá trình học hỏi liên tục của mọi người. Có nhiều cách để tạo ra nội dung mới, như viết sách, blog, bài viết chuyên ngành, phát biểu tại hội thảo hoặc trình bày ở sự kiện.

Quy tắc PDU: 1 giờ dành để tạo nội dung tương đương với 1 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit gồm: Bản sao của ấn phẩm, tài liệu bản mẫu hoặc nội dung chương trình.

3.  Phát biểu ý tưởng/Thuyết trình tại sự kiện
(Chia sẻ về các chủ đề liên quan đến nghề nghiệp)

Có rất nhiều cơ hội để bạn chia sẻ kiến thức liên quan đến chứng nhận đã sở hữu. Ví dụ như bạn có thể thuyết trình tại sự kiện của PMI chapter, tại hội nghị chuyên nghiệp, hoặc trong nội bộ công ty. Đây chỉ là ví dụ tiêu biểu, hãy lựa chọn cơ hội phù hợp nhất với bạn.

Quy tắc PDU: 1 giờ dành để thuyết trình tương đương với 1 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: bản sao nội dung chia sẻ tại sự kiện.

4.  Chia sẻ kiến thức
(Chia sẻ kiến thức liên quan để giúp mọi người học hỏi và phát triển)

Bằng cách chia sẻ kỹ năng của bạn với người khác, bạn đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Dù đang hướng dẫn, giảng dạy hay áp dụng kiến thức nào vào các hoạt động cụ thể, mọi người sẽ luôn nhận được giá trị từ kinh nghiệm và góc nhìn của bạn.

Quy tắc PDU: 1 giờ chia sẻ kiến thức tương đương với 1 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: Bằng chứng cho việc chia sẻ kiến thức hoặc hướng dẫn, bao gồm ghi chú và ngày diễn ra hoạt động thảo luận/chia sẻ.

5. Tình nguyện
(Làm tình nguyện viên phục vụ cho các tổ chức không phải là khách hàng và công ty đang làm việc)

PMI có một cộng đồng gồm hàng ngàn tình nguyện viên. Bằng cách xung phong tham gia, bạn có thể hỗ trợ nhóm hoặc uỷ ban PMI. Bạn cũng có thể tình nguyện cung cấp dịch vụ chuyên môn cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Quy tắc PDU: 1 giờ chia sẻ kiến thức tương đương với 1 PDU

Tài liệu cần cung cấp khi bị Audit là: Bằng chứng cho việc chia sẻ kiến thức hoặc hướng dẫn, bao gồm ghi chú và ngày diễn ra hoạt động thảo luận/chia sẻ.

 

 

Điều kiện công nhận PDU, báo cáo PDU & các chính sách PDU khác

Điều kiện công nhận PDU

Để được ghi nhận Education PDU, bạn phải tham gia các hoạt động liên quan đến kỹ năng trong Tam giác Tài năng PMI. Ngoài ra, việc tham dự các chủ đề trong Đề cương Nội dung Thi (ECO - Exam Content Outline) của các chứng nhận PMI cũng là hoạt động đáp ứng điều kiện cấp PDU. 

Báo cáo PDU

Bạn có trách nhiệm báo cáo các hoạt động PDU của mình. Cách hiệu quả nhất để báo cáo PDU là sử dụng hệ thống CCRS. Nếu không ghi nhận PDU và hoàn thành việc gia hạn trước khi chu kỳ CCR kết thúc, chứng nhận của bạn sẽ không còn hiệu lực. 

Các chính sách PDU khác

 • Các hoạt động bạn tham gia trước khi sở hữu chứng chỉ của PMI sẽ không được tính là PDU. Hơn nữa, bạn không thể nhận PDU nhiều lần khi tham gia cùng một khoá đào tạo/hoạt động.
 • Nếu đạt được nhiều PDU hơn yêu cầu trong 1 chu kỳ gia hạn chứng chỉ, bạn có thể nộp phần PDU còn dư cho chu kỳ tiếp theo. Chỉ những PDU có được trong năm cuối cùng (12 tháng) của chu kỳ chứng nhận mới có thể được sử dụng cho chu kỳ kế tiếp.
Chứng chỉPMPPgMPPfMPPMI-PBAPMI-ACPPMI-RMPPMI-SPCAPM
PDU được phép sử dụng trong chu kỳ tiếp theo202020201010105

 

 

Chính sách & phí gia hạn chứng chỉ

Sau khi PMI xác nhận bạn đã đáp ứng đủ số PDU yêu cầu, bạn sẽ nhận được một thông báo điện tử về hướng dẫn nộp phí gia hạn chứng chỉ trên hệ thống.

 • Thành viên PMI: Lệ phí duy trì chứng chỉ là US $60
 • Chưa là thành viên PMI: Lệ phí duy trì chứng chỉ là US $150

Ghi chú: 

 • Phí gia hạn thành viên PMI là chi khí khác và tách biệt với lệ phí gia hạn chứng chỉ.
 • Khi đã tích luỹ đủ PDU yêu cầu, bạn cần thanh toán phí để hoàn thiện quy trình gia hạn chứng chỉ (hạn chót thanh toán phí là 90 ngày sau khi chu kỳ gia hạn kết thúc).
 • Sau khi hoàn thiện hồ sơ và nộp phí gia hạn, PMI sẽ gửi một chứng chỉ cập nhật với chu kỳ gia hạn mới. Thời gian dự kiến giao hàng qua bưu điện là 6-8 tuần.

Khi đã sở hữu chứng chỉ từ PMI, bạn đồng thuận với mọi điều khoản quy định, bao gồm điều khoản liên quan đến quy trình audit (kiểm tra và xác thực thông tin). Điều khoản này quy định mọi cá nhân đã sở hữu chứng chỉ đều có thể bị audit ngẫu nhiên. Khi bị audit, bạn chỉ được gia hạn chứng nhận sau khi đã vượt qua được quá trình xác thực thông tin và thoả mãn các điều kiện của việc audit.

Nếu được chọn để audit, bạn cần cung cấp tài liệu minh chứng cho việc tích luỹ PDU. Do đó, hãy luôn lưu trữ các tài liệu này trong ít nhất 18 tháng sau khi chu kỳ CCR kết thúc.

Với các trường hợp đặc biệt: 

Bạn có thể huỷ chứng nhận của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng qua email customercare@pmi.org. PMI sẽ hoàn trả 1/3 chi phí gia hạn chứng chỉ của mỗi năm trong chu kỳ gia hạn, tính từ ngày yêu cầu huỷ được xác nhận.

Nếu trong các trường hợp đặc biệt cấm bạn hoàn thành quy trình gia hạn chứng chỉ được nêu chi tiết trong Handbook này, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của PMI. PMI sẽ xem xét & giải quyết từng trường hợp cụ thể.

 

 

Cách duy trì đồng thời nhiều chứng chỉ PMI

Education PDU:

 • Các PDU về lãnh đạo, chiến lược và quản lý kinh doanh sẽ áp dụng cho mọi chứng chỉ

  • Vì khái niệm lãnh đạo, chiến lược và quản lý kinh doanh đều mang tính giáo dục cao và không bị giới hạn trong khuôn khổ một chứng chỉ nào, PDU được ghi nhận trong các lĩnh vực này sẽ được áp dụng cho mọi chứng chỉ. Ví dụ, nếu bạn tham dự một khoá học cung cấp 2 PDU lãnh đạo, PDU này sẽ được tính cho mọi chứng chỉ mà bạn đang sở hữu.

 •  PDU kỹ thuật có thể áp dụng cho nhiều chứng chỉ
  • Việc học hỏi kỹ năng kỹ thuật sẽ có sự khác biệt trong từng mảng kiến thức (ví dụ: các kỹ năng cần thiết để thực hiện quản lý chương trình khác với kỹ năng để phân tích kinh doanh). Tuy nhiên, một vài chủ đề kỹ thuật có thể được áp dụng cho nhiều chứng chỉ. Nếu một hoạt động giáo dục bao gồm nhiều nội dung kỹ thuật & áp dụng được cho nhiều chứng chỉ, PDU nhận được từ hoạt động này có thể được tính cho nhiều chứng chỉ bạn sở hữu. Số lượng PDU nên bằng với thời gian dành cho chủ đề kỹ thuật tương ứng.
  • Ngoài ra, tất cả PDU kỹ thuật sẽ được tính vào chứng chỉ PMP. Ví dụ, bạn tham dự khoá học 10 giờ về chủ đề quản lý dự án/chương trình. Kiến thức trong khoá học trải dài từ quản lý rủi ro (3 giờ), tiến độ (2 giờ), quản lý yêu cầu/phân tích kinh doanh (2 giờ) và agile (1 giờ); PDU sẽ được tính như sau:
Chứng chỉPMPPgMPCAPMPfMPPMI-PBAPMI-ACPPMI-RMPPMI-SP
PDU kỹ thuật nhận được10101002132


Giving Back PDU 

 • Giving Back PDU sẽ được áp dụng cho mọi chứng chỉ. Ví dụ, nếu bạn nhận được 2 PDU khi tham gia tình nguyện tại các sự kiện PMI, bạn có thể sử dụng PDU này vào mọi chứng chỉ bạn sở hữu

 

 

Tình trạng chứng nhận

 1. Trạng thái Active (Còn hiệu lực): Kể từ khi thi đạt được chứng nhận lần đầu tiên, bạn được ghi nhận trong trạng thái Active. Bạn sẽ duy trì được trạng thái này khi hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của quá trình CCR, bao gồm thu thập đủ PDU và nộp lệ phí gia hạn trước ngày chu kỳ gia hạn kết thúc. Người sở hữu chứng chỉ có trạng thái Active sẽ được cập nhật tại Certification Registry. Bạn có thể rút tên mình khỏi danh sách này, và việc này không ảnh hưởng gì đến giá trị của chứng chỉ đã có.

 2. Trạng thái Suspended (Bị đình chỉ): Nếu không hoàn tất yêu cầu của chương trình CCR trong chu kỳ gia hạn, bạn sẽ bị đình chỉ. Quá trình này sẽ kéo dài 1 năm (12 tháng). Khi bị đình chỉ, chứng chỉ của bạn không còn hiệu lực. Bạn phải kiếm đủ PDU hoặc nộp phí gia hạn trong thời điểm 1 năm này để kết thúc trạng thái Bị đình chỉ. Mốc thời gian của Chu kỳ gia hạn tiếp theo sẽ không thay đổi nếu bạn chuyển từ trạng thái Suspended Status sang Active Status. Chi tiết như trong hình dưới.

  quy trình CCR

   

 3. Trạng thái Expired (Hết hạn): Nếu bạn không kiếm đủ PDU hoặc không hoàn thiện quá trình gia hạn trước khi thời điểm Bị đình chỉ kết thúc, chứng chỉ của bạn sẽ mất hiệu lực hoàn toàn và trở về trạng thái Expired. Để được công nhận sở hữu chứng chỉ, bạn cần làm hồ sơ, nộp phí và thi lại từ đầu.
 4. Trạng thái Retired (Đã nghỉ hưu): Nếu chứng nhận của bạn đang trong trạng thái ổn định, nhưng bản thân bạn đã nghỉ hưu và có nhu cầu thay đổi trạng thái chứng chỉ để phù hợp với hoàn cảnh; hãy đăng ký trạng thái Retired. Để đủ điều kiện, bạn phải chứng minh được bản thân đã không còn nhận thù lao từ việc hành nghề quản lý dự án; đồng thời chứng chỉ phải ở trong trạng thái tốt ít nhất 10 năm liên tục. Khi đã ở trạng thái Retired, bạn không cần thu thập hoặc báo cáo PDU.

 


Lời kết

Đúng như những gì PMI cam kết, giá trị của chứng chỉ không ngừng lại ở kiến thức học được khi luyện thi, mà còn xuyên suốt trong các hoạt động mà người sở hữu chứng chỉ phải tham dự để nâng cao năng lực & cống hiến cho cộng đồng. 

Atoha hỗ trợ anh/chị khởi động chặng đường tích luỹ kiến thức để duy trì chứng nhận với bí quyết tích luỹ 60 PDU miễn phí, gia hạn PMP cũng như các chứng chỉ khác của PMI dễ dàng. Đừng ngại liên hệ với Atoha Team qua Hotline 0707 666 866 để tối ưu quá trình học thi & gia hạn các chứng chỉ PMI anh/chị nhé!

Viện Quản lý dự án Atoha

Nguồn: Continuing Certification Requirements Handbook | CCR

 

quy trình CCR

Mọi kiến thức về PMP

Mọi chuẩn bị cho PMP

Bỏ túi 10 tips để Pass PMP® ngay lần thi đầu tiên

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp