VIDEOS PMPONLINEPRO36

Bài viết này sẽ tổng hợp và chia sẻ danh sách video bài giảng của khóa luyện thi PMPONLINEPRO36 tại Atoha, với nội dung được thiết kế dựa trên tài liệu PMI Authorized PMP Exam Prep (gọi tắt là PMP2023).

Link Playlist Tổng Hợp

Bài giảng buổi 01

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
01

LESSON 1 - Business Environment (6 topics)

point Topic A: Foundation

point Topic B: Strategic Alignment

point Topic C: Project Benefits and Value

Topic A
- Process Group: Chương 1
- Agile Practice Guide: Chương 1
- PMBOK7 Standard: Chương 3
 

Topic B
- Process Group: Chương 2
- PMBOK7 Standard: The project Environment
 

Topic C
- Process Group: Chương 1

 
 

Bài giảng buổi 02

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
02

LESSON 1 - Business Environment (6 topics)

point Topic D: Organizational Culture and Change Management

point Topic E: Project Governance

point Topic F: Project Compliance

Topic D
- PMBOK7 Guide: Chương 4 (Mục 4.2.4)

Topic E
- PMBOK7 Standard: Chương 2 (Section 2.2 & Section 2.3)
- Process Group: Chương 2 (Section 2.3)

Topic F
- PMBOK7 Standard: Chương 3 (Section 3.1)
Làm bài tập Mastery Builder 1-1: Business Environment.

 

 

Bài giảng buổi 03

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
03

LESSON 2 - Start The Project (4 topics)

point Topic A: Identify and Engage Stakeholders

point Topic B: Form the Team

Topic A
- Process Group: Chương 4 (Section 4.2), Chương 5 (Section 5.24), Chương 6 (Section 6.10), Chương 7 (Section 7.12)
- PMBOK7 Standard: Chương 3 (Section 3.3)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Section 2.1)

Topic B
- Process Group: Chương 6 (Mục 6.4)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Section 2.2, Section 2.4 mục 2.4.3)
- PMBOK7 Standard: Chương 3 (Section 3.2)
- Agile Practice Guide: Chương 4
 

 

 

Bài giảng buổi 04

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
04

LESSON 2 - Start The Project (4 topics)

point Topic C: Build Shared Understanding

point Topic D: Determine Project Approach

Topic C
- Process Group: Chương 4 (Section 4.1)

Topic D
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Section 2.3)
- Process Group: Chương 1 (Mục 1.7)
- Agile Practice Guide: Chương 3, Chương 5 (Mục 5.2)
 

 

 

Bài giảng buổi 05

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
05

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic A: Planning Projects

point Topic B: Scope

Topic A
- Process Group: Chương 1 (Section 1.11)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Section 2.3)

Topic B
- Process Group: Chương 5 (Mục 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.4)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Item 2.4.2.1, Mục 2.6)
 

Bài giảng buổi 06

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
06

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic C: Schedule

point Topic D: Resources

Topic C
- Process Group: Chương 5 (Mục 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 7.5)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Item 2.4.2.2, 2.4.2.3, 4.4.2)

Topic D
- Process Group: Chương 5 (5.15, 5.23)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.4.5, 2.4.6, 2.5.5, 2.5.6)
- Agile Practice Guide: Chương 6 (Mục 6.3)
 
 

Bài giảng buổi 07

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
07

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic E: Budget

point Topic F: Risks

Topic E
- Process Group: Chương 5 (Mục 5.11, 5.12, 5.13)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.4.2.4)

Topic F
- Process Group: Chương 2 (Mục 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.8)
 
 

Bài giảng buổi 08

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
08

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic G: Quality

point Topic H: Integrate Plans

Topic G
- Process Group: Chương 5 (Mục 5.14)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.6.3)

Topic H
- Process Group: Chương 5 (Mục 5.1)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11)
Làm bài tập Mastery Builder 3-1: Plan The Project.

 

 

Bài giảng buổi 09

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
09

LESSON 4 - Lead The Project Team (7 topics)

point Topic A: Craft Your Leadership Skills

point Topic B: Create a Collaborative Project Team Environment

point Topic C: Empower the Team

point Topic D: Support Team Member Performance

Topic A
- Process Group: Chương 3, Chương 6 (Mục 6.5)
- PMBOK7 Standard: Chương 3 (Mục 3.6)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.2.5)

Topic C
- Process Group: Chương 6 (Mục 6.5, 6.6)
- PMBOK7 Guide: Chương 4 ( Mục 4.2.3)

Topic D
- Process Group:Chương 6 (Mục 6.5, 6.6)
- PMBOK7 Guide: Chương 4 (Mục 2.2.4.4)
 

 

 

Bài giảng buổi 10

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
10

LESSON 4 - Lead The Project Team (7 topics)

point Topic E: Communicate and Collaborate with Stakeholders

point Topic F: Training, Coaching and Mentoring

point Topic G: Manage Conflict

Topic E
- Process Group: Chương 5 (5.17, 5.24), chương 6 (6.7, 6.10), chương 7 (7.9, 7.12)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.1)

Topic F
- Process Group: Chương 10 (Toot & Technique: Training)

Topic G
- Process Group: Chương 10 (Tool & Technique: Conflict Management)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.2.4.4 - Conflict Management; 4.2.7.1)
 
 

Bài giảng buổi 11

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
11

LESSON 5 - Support  Project Team Performance (5 topics)

point Topic A: Implement Ongoing Improvements

point Topic B: Support Performance

point Topic C: Evaluate Project Progress

Topic C
- Process Group: Chương 6 (6.3), Chương 7 (7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (Mục 2.7)
- Agile Practice Guide: Chương 5 (Mục 5.4)
 

 

 

Bài giảng buổi 12

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
12

LESSON 5 - Support  Project Team Performance (5 topics)

point Topic D: Manage Issues and Impediments

point Topic E: Manage Changes

Topic E
- Process Group: Chương 7 (7.2)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (2.4.7, 2.5.7), Chương 4 (4.2.4)
Làm bài tập Mastery Builder 5-1: Support Project Team Performance.
 

Bài giảng buổi 13

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
13

LESSON 6 - Close The Project/Phase (3 topics)

point Topic A: Project/Phase Closure

point Topic B: Benefits Realization

point Topic C: Knowledge Transfer

Topic A
- Process Group: Chương 8
 

Topic B
- Process Group: Chương 1 (1.11, 1.12)


Topic C
- Process Group: Chương 6 (6.2)
- PMBOK7 Guide: Chương 2 (2.5.8)

Làm bài tập Mastery Builder 6-1: Close The Project/Phase.

Bài giảng buổi 14

#
PMI Authorized PMP Exam Prep   (PMP2023)
Tài liệu tham khảo
Note
14
Test & RFG
 
Học viên làm test trước. Đến lớp để RFG nhằm lấp mọi lỗ hổng kiến thức.
Test: Minitest và Fulltest
 
 
Viện Atoha - Chìa khóa quản lý dự án chuyên nghiệp
Địa chỉ : 69-71 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Email: cs@atoha.com | ĐT: 028 6684 6687 | Hotline: 0707 666 866
 
 
Quy trình làm việc DA FLEX

Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp