EVM - Earned Value Management - Quản lý giá trị thu được

Quản lý giá trị thu được EVM (Earned Value Management) là một phương pháp kết hợp đo lường phạm vi, tiến độ và nguồn lực để đánh giá hiệu suất và tiến độ dự án.

Phân tích giá trị thu được EVM (Earned Value Management) so sánh đường cơ sở đo lường hiệu suất với hiệu suất thực tế của tiến độ và chi phí. EVM tích hợp đường cơ sở phạm vi với đường cơ sở chi phí và đường cơ sở tiến độ để hình thành đường cơ sở đo lường hiệu suất. EVM phát triển và giám sát ba thông số chính cho từng gói công việc và tài khoản kiểm soát gồm PV, EV và AC.

 

Bảng tóm tắt tính toán giá trị thu được EVM - Earned Value Management

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC

Viết tắt

Tên

Định nghĩa

Cách sử dụng

Công thức

Giải thích kết quả

PV

Giá trị kế hoạch

Ngân sách được cấp cho công việc theo kế hoạch

Giá trị của công việc kế hoạch được hoàn thành tới một thời điểm, thường là ngày dữ liệu, hoặc hoàn thành dự án.

 

 

EV

Giá trị thu được

Phần công việc thực hiện được đo lường bằng ngân sách đã bỏ ra cho công việc đó.

Giá trị kế hoặc của tất cả công việc được hoàn thành (thu được) tại một thời điểm, thường là ngày dữ liệu, không nhắc đến chi phí thực tế

EV = tổng giá trị kế hoạch của công việc đã hoàn thành

 

AC

Chi phí thực tế

Chi phí phát sinh khi thực hiện công việc của một hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chi phí thực tế của tất cả công việc được hoàn thành tới một thời điểm, thường là ngày dữ liệu

 

 

BAC

Ngân sách khi hoàn thành

Tổng của tất cả ngân sách được thiết lập để thực hiện công việc.

Giá trị của tổng công việc kế hoạch, chi phí cơ sở dự án

 

 

CV

Chênh lệch chi phí

Số tiền ngân sách thâm hụt hoặc thặng dư tại một thời điểm nhất định, thể hiện bằng chênh lệch giữa giá trị thu được và chi phí thực tế.

Chênh lệch giữa giá trị công việc hoàn thành tới một thời điểm, thường là ngày dữ liệu, và chi phí thực tế tới thời điểm đó.

CV = EV - AC

Dương = Dưới chi phí

Trung bình = Đúng chi phí kế hoạch

Âm = Vượt chi phí kế hoạch

SV

Chênh lệch tiến độ

Thời gian mà dự án sớm hoặc trễ hơn ngày chuyển giao kế hoạch, tại một điểm thời gian, biểu diễn bằng chênh lệch giữa giá trị thu được và giá trị dự kiến.

Chênh lệch giữa công việc hoàn thành tới một thời điểm, thường là ngày dữ liệu, và công việc kế hoạch cần hoàn thành tới thời điểm đó.

SV = EV - PV

Dương = Sớm tiến độ

Trung bình = Đúng tiến độ

Âm = Trễ tiến độ

VAC

Chênh lệch khi hoàn thành

Dự báo số tiền thâm hụt ngân sách hoặc thặng dư, thể hiện như sự khác biệt giữa ngân sách khi hoàn thành và ước tính khi hoàn thành.

Chi phí chênh lệch ước lượng  tại lúc hoàn thành dự án

VAC = BAC – EAC

Dương = Dưới chi phí

Trung bình = Đúng chi phí kế hoạch

Âm = Vượt chi phí kế hoạch

CPI

Chỉ số hiệu suất chi phí

Một thước đo hiệu quả chi phí của nguồn ngân sách được thể hiện bằng tỷ số giữa giá trị thu được với chi phí thực tế.

CPI là 1.0 có nghĩa là dự án đang theo đúng ngân sách, công việc được thực hiện cho tới hiện tại đúng ngân sách. Các giá trị khác thể hiện tỷ lệ chi phí vượt quá hoặc dưới khoản ngân sách cho công việc kế hoạch

CPI = EV/AC

Lớn hơn 1.0 = Dưới chi phí

Bằng 1.0 = Đúng chi phí kế hoạch

Nhỏ hơn 1.0 = Vượt chi phí kế hoạch

SPI

Chỉ số hiệu suất tiến độ

Một thước đo hiệu quả tiến độ thể hiện bằng tỷ số giữa giá trị thu được và giá trị kế hoạch.

SPI là 1.0 có nghĩa là dự án đang theo đúng tiến độ, công việc được thực hiện cho tới hiện tại đúng theo kế hoạch. Các giá trị khác thể hiện tỷ lệ chi phí vượt quá hoặc dưới khoản ngân sách cho công việc kế hoạch

SPI = EV/PV

Lớn hơn 1.0 = Sớm hơn tiến độ

Bằng 1.0 = Đúng tiến độ

Nhỏ hơn 1.0 = Trễ tiến độ

EAC

Ước lượng khi hoàn thành

Tổng chi phí dự kiến để ​​hoàn thành toàn bộ các công việc được thể hiện bằng tổng các chi phí thực tế tính đến thời điểm hiện tại và và ước tính đến khi hoàn thành.

Nếu CPI là không đổi trong thời gian còn lại của dự án, EAC được tính bằng  (1):

Nếu công việc tương lai được thực hiện theo kế hoạch như ban đầu, dùng (2):

Nếu kế hoạch ban đầu không còn phù hợp, dùng (3):

Nếu cả CPI và SPI cùng ảnh hưởng đến công việc còn lại, dùng (4):

(1) EAC = BAC/CPI

 

(2) EAC = AC + BAC – EV 

 

(3) EAC = AC + ETC từ dưới lên 

 

(4) EAC = AC + [(BAC – EV)/(CPI x SPI)]

 

ETC

Ước lượng tới khi hoàn thành

Chi phí dự tính để hoàn thành các công việc còn lại của dự án.

Giả sử công việc đang theo kế hoạch, chi phí để hoàn thành công việc còn lại được tính bằng:

 

Ước lượng lại công việc còn lại từ dưới lên.

ETC = EAC – AC

 

ETC = Reestimate

 

TCPI

Chỉ số hiệu suất tới khi hoàn thành

Một thước đo về hiệu quả chi phí cần đạt được với các nguồn lực còn lại để đáp ứng mục tiêu quản lý cụ thể, thể hiện dưới dạng tỷ lệ chi phí để kết thúc công việc còn lại với ngân sách còn lại.

Hiểu quả cần được duy trì để hoàn thành kế hoạch.

 

Hiệu quả cần được duy trì để hoàn thành EAC hiện tại.

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC)

 

TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC)

Lớn hơn 1.0 = Khó hơn để hoàn thành

Đúng 1.0 = Bằng đề hoàn thành

Nhỏ hơn 1.0 = Dễ hơn để hoàn thành

 

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

EAC - Estimate At Completion - Ước lượng khi hoàn thành

ETC

TCPI

 

Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp