Vai trò của Giám đốc chương trình - Role of the Program Manager

Giám đốc chương trình (Program Manager) chịu trách nhiệm quản lý một nhóm các dự án liên quan. Các dự án được kết hợp thành các chương trình để cung cấp kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn phối hợp. Giám đốc chương trình làm việc để đáp ứng các mục tiêu của dự án và chương trình.

Program Manager là ai?

Giám đốc chương trình (Program Manager) là người được tổ chức thực hiện ủy quyền để lãnh đạo nhóm hoặc các nhóm chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu của chương trình. Giám đốc chương trình duy trì trách nhiệm lãnh đạo, chỉ dẫn và thực hiện chương trình và xây dựng một đội nhóm chương trình có khả năng đạt được các mục tiêu của chương trình và mang lại lợi ích chương trình dự đoán.

Vai trò của Giám đốc chương trình khác với vai trò của Giám đốc dự án. Sự khác biệt giữa các vai trò này dựa trên sự khác biệt cơ bản giữa các dự án và chương trình và giữa quản lý dự án và quản lý chương trình như được mô tả ở Project vs. Program vs. Portfolio


Trong các chương trình, người ta nhận ra rằng các phương tiện tốt nhất để mang lại lợi ích (thông qua các dự án, chương trình con và các công việc khác) có thể không chắc chắn. Các kết quả hoặc đầu ra được tạo ra bởi các thành phần của chương trình có thể không thể đoán trước và không kiểm soát được. Do đó, các chương trình nên được quản lý theo cách nhận ra nhu cầu tiềm năng để điều chỉnh các chiến lược và kế hoạch trong quá trình thực hiện chương trình để tối ưu hóa việc cung cấp lợi ích. Vai trò chính của Giám đốc chương trình là giám sát các kết quả và đầu ra của các hoạt động của một cấu phần chương trình và đảm bảo rằng chương trình thích nghi với chúng. Các Giám đốc chương trình đảm bảo rằng các thành phần chương trình được điều chỉnh theo yêu cầu để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Giám đốc chương trình cũng chịu trách nhiệm quản lý hoặc điều phối việc quản lý các vấn đề phức tạp có thể phát sinh khi các chương trình tìm cách mang lại lợi ích. Những vấn đề như vậy có thể xuất phát từ sự không chắc chắn liên quan đến kết quả, hoạt động, chiến lược tổ chức, cung cấp nguồn lực, môi trường bên ngoài, hệ thống quản trị tổ chức, hoặc kỳ vọng và động lực của các bên liên quan của chương trình.

Vai trò của Program Manager

Nói chung, Giám đốc chương trình được mong đợi sẽ:

  • Làm việc trong 5 lĩnh vực Quản lý Chương trình là: Căn chỉnh Chiến lược Chương trình (Program Strategy Alignment), Quản lý Lợi ích Chương trình (Program Benefits Management), Quản lý sự tham gia của các bên liên quan trong Chương trình (Program Stakeholder Engagement), Quản trị Chương trình (Program Governance), và Quản lý Vòng đời Chương trình (Program Life Cycle Management).
  • Tương tác với các Giám đốc dự án và các Giám đốc chương trình khác để cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn về các sáng kiến ​​cá nhân được thực hiện để hỗ trợ một chương trình.
  • Tương tác với các Giám đốc danh mục để đảm bảo rằng các chương trình được cung cấp các nguồn lực và ưu tiên phù hợp.
  • Phối hợp với các cơ quan quản trị, các nhà tài trợ và, (nếu có), văn phòng quản lý chương trình để đảm bảo chương trình tiếp tục phù hợp với chiến lược tổ chức và hỗ trợ tổ chức liên tục.
  • Tương tác với các Giám đốc vận hành và các bên liên quan để đảm bảo rằng các chương trình nhận được hỗ trợ vận hành phù hợp và các lợi ích mà chương trình mang lại có thể được duy trì một cách hiệu quả.
  • Đảm bảo rằng tầm quan trọng của từng thành phần trong chương trình được công nhận và hiểu rõ.
  • Đảm bảo rằng cấu trúc chương trình tổng thể và các quy trình quản lý chương trình được áp dụng cho phép đội nhóm chương trình và đội nhóm các cấu phần hoàn thành thành công công việc và mang lại lợi ích dự đoán.
  • Tích hợp các giao phẩm, kết quả và lợi ích của các cấu phần của chương trình vào sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả của chương trình, do đó chương trình mang lại lợi ích dự định.
  • Cung cấp sự lãnh đạo hiệu quả và phù hợp cho các đội nhóm chương trình.
  • Các Giám đốc chương trình làm việc để đảm bảo rằng các dự án, các chương trình khác và các hoạt động của chương trình được tổ chức và thực hiện một cách nhất quán và được thực hiện trong các tiêu chuẩn đã được thiết lập.


Xem thêm

Quản lý chương trình là gì? What is Program Management?

Vai trò của Nhà tài trợ - Role of the Project Sponsor

Vai trò của Giám đốc chức năng trong quản lý dự án - Role of the Functional Manager

Vai trò của Stakeholders

Vai trò của đội dự án - Role of the Project Team

Vai trò của Giám đốc dự án - Role of the Project Manager

Vai trò của Giám đốc chương trình - Role of the Program Manager
Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp