Tài liệu tham khảo và cấu trúc đề thi chứng chỉ Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Quản lý dự án là nghề nghiệp chuyên môn có xu hướng tăng nhanh trong thời gian trở lại đây, theo ước tính, có hơn 1,57 triệu công việc mới được tạo ra mỗi năm và những người đủ năng lực luôn được chào đón. Với chứng chỉ CAPM® là nền tảng phù hợp để tạo lợi thế cạnh tranh nhanh chóng trong lĩnh vực quản lý dự án. Chứng chỉ CAPM® được công nhận trên toàn cầu, đặc biệt phù hợp cho các bạn sinh viên, nhân viên 1-2 năm kinh nghiệm, hoặc những ai đang bắt đầu theo đuổi con đường quản lý dự án chuyên nghiệp.

Tài liệu tham khảo Certified Associate in Project Management (CAPM)®

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)

by Project Management Institute

CAPM EXAM CONTENT OUTLINE (Learning Objectives)

1. Introduction to Project Management (6%)

1.1 Understand the five project management process groups and the processes within each group

1.2 Recognize the relationships among project, program, portfolio, and operational management

1.3 Define a typical project lifecycle

1.4 Understand the function and importance of tailoring for different projects

2. Project Environment (6%)

2.1 Identify the factors and assets that may impact the outcome of a project

2.2 Distinguish between organizational systems

2.3 Understand the purpose and activities of a Project Management Office

2.4 Recognize the hierarchy of projects, programs and portfolios

3. Role of the Project Manager (7%)

3.1 State the primary functions of a project manager

3.2 Understand a project manager’s sphere of influence

3.3 Identify the major elements included in the PMI triangle

3.4 Recognize the difference between leadership and management

4. Project Integration Management (9%)

4.1 Understand the seven project management processes in the project integration management knowledge area

4.2 Identify the input, tools, techniques and outputs defined in the seven processes in project integration management

4.3 Understand the purpose of project integration management and the project manager’s role within it

4.4 Identify concepts and procedures related to project change management

4.5 Identify tailoring consideration in project integration management and recognize key documents

4.6 Identify methods for project integration and knowledge management

5. Project Scope Management (9%)

5.1 Understand the six project management processes in the project scope management knowledge area

5.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the six processes in project scope management

5.3 Identify key concepts and tailoring consideration for project scope management, and key roles in scope management

5.4 Identify the purpose and elements of a Work Breakdown Structure (WBS) for both Product and Project scope

5.5 Understand project scope management for agile/adaptive projects, including the use of prototypes

6. Project Schedule Management (9%)

6.1 Define the six project management processes in the project schedule management knowledge area

6.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the six processes in project schedule management

6.3 Solve simple network diagrams problems and perform basic scheduling calculations

6.4 Identify considerations for agile/adaptive environments in project schedule management

7. Project Cost Management (8%)

7.1 Understand the four project management processes in the project cost management knowledge area

7.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the four processes in project cost management

7.3 Identify key concepts in project cost management, including tailoring and special considerations for agile/adaptive environments

7.4 Understand and apply basic forecasting and earned value methods for project cost management

8. Project Quality Management (7%)

8.1 Understand the three project management processes in the project quality management knowledge area

8.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the three quality management processes

8.3 Understand the reasons for and approaches to adapting quality management in different project environments

8.4 Identify quality tools and approaches for continuous improvement

9. Project Resource Management (8%)

9.1 Define the six project management processes in the project resource management knowledge area

9.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the six processes in project resource management

9.3 Identify key concepts and trends in project resource management, including tailoring and special considerations for agile/adaptive environments

9.4 Identify techniques for developing a team, managing conflict, and resolving resource-related problems

9.5 Understand the components of a resource management plan and data representation techniques for managing project resources

10. Project Communication Management (10%)

10.1 Understand the three project management processes in the project communication management knowledge area

10.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the three project communication management processes

10.3 Identify key concepts and approaches in project communication management, including tailoring and special considerations for agile/adaptive environments

10.4 Recognize the dimensions of communication and components of a communications management plan

10.5 Identify communications skills and methods for project communication management

11. Project Risk Management (8%)

11.1 Understand the seven project management processes in the project risk management knowledge area

11.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in project risk management 11.3 Identify the key documents in project risk management

11.4 Perform simple risk calculations

11.5 Recognize when and how to adjust risk based on the project environment

12. Project Procurement Management (4%)

12.1 Understand the three processes in the project procurement management knowledge area

12.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the three project procurement processes

12.3 Identify key concepts and tailoring considerations for project procurement management, including trends and emerging practices

12.4 Identify various types of contracts, agreements, and source selection methods

13. Project Stakeholder Management (9%)

13.1 Understand the four project management processes in the project stakeholder management knowledge area

13.2 Identify the Input, tools, techniques and outputs defined in the four project stakeholder management processes

13.3 Recognize key stakeholders roles and needs

13.4 Identify the key concepts and benefits of stakeholder management

 

Xem thêm:

Dự án là gì?

Quản lý dự án hay Project Management là gì?

Mọi chuẩn bị cho PMP


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp