Các khóa học đã đăng ký

Kỳ thi PMP mới – đậm tính Agile! (?)

Vào cuối tháng 6 năm 2019, PMI ra mắt ấn phẩm Nghiên Cứu Phân Định Vai Trò, nhằm phục vụ cho việc cập nhật đề thi mới. Đề thi có hiệu lực từ 16.12.2019. Trong bài này, tôi phân tích kĩ hơn những thay đổi và ý kiến cá nhân của tôi.

Thông thường, người ta xây dựng nội dung đề thi PMP dựa trên Nghiên Cứu Phân Định Vai Trò (RDS).

Nghiên Cứu này tìm hiểu về nhiệm vụ, chức năng công việc của chuyên gia Quản lý dự án chuyên nghiệp, và thường được thực hiện 3-5 năm/lần. Lần cuối cùng làm nghiên cứu là tháng 6, 2015; từ đó đưa ra được nền tảng cơ bản cho kì thi hiện tại.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, đề thi PMP hoàn toàn không dựa trên tài liệu PMBOK®.

PMBOK là một nguồn tham khảo đáng tin cậy, nhưng đề thi thực sự được phát triển dựa trên Nghiên Cứu RDS. Nhờ vậy, ta đảm bảo được sự khách quan của các ấn phẩm PMI; so với sự phát triển sôi động, đi kèm với những thay đổi về trách nhiệm và nhu cầu thị trường trong lĩnh vực QLDA.

Nghiên cứu RDS được thực hiện độc lập, với sự giúp đỡ của rất nhiều tình nguyện viên và chuyên gia trong lĩnh vực này

Năm 2015, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện RDS là Professional Examination Service (ProExam), trong khi năm 2019 là Alpine Testing Solutions.


Cấu trúc của đề thi mới

Bài thi mới có ba thành phần. đó là

Domain - Một loại lĩnh vực kiến ​​thức (không bị nhầm lẫn với các lĩnh vực kiến ​​thức trong Hướng dẫn PMBOK®).

Task (nhiệm vụ) - Những nhiệm vụ nào mà một người quản lý dự án phải làm?

Enablers - ví dụ minh họa của công việc có liên quan đến nhiệm vụ. Người ta không nghiên cứu sâu về Enabler, tuy nhiên nó vẫn đại diện được cho từng nhiệm vụ thể hiện qua công việc gì?

Enabler được sử dụng trong đề thi lần này và giúp khoanh vùng được nội dung đề thi PMP mới.

Ví dụ:

Có Task "Cộng tác với các bên liên quan" (Task 9, Domain 1) và RDS kể tên vài enabler như sau:

 •  Đánh giá nhu cầu tham gia của các bên liên quan
 • Tối ưu hóa sự liên kết giữa nhu cầu của các bên liên quan, kỳ vọng và mục tiêu dự án
 • Xây dựng niềm tin và ảnh hưởng đến các bên liên quan để hoàn thành các mục tiêu của dự án

Vấn đề là danh sách enabler không đầy đủ và do đó sẽ tiếp tục gây ra những bất ngờ trong kỳ thi PMP mới trong tương lai.


Thay đổi cấu trúc cũ

Domains

Phiên bản 2015 có 5 Domain, nghe có vẻ giống với các nhóm quy trình trong PMBOK®, nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau về nội dung. Tuy nhiên, đối với người đọc thờ ơ, họ tự động liên tưởng đến PMBOK như một tài liệu hướng dẫn thi PMP. (hoàn toàn không đúng).

Khái niệm về các nhóm quy trình và giai đoạn trong PMBOK® rất hay, nhưng lại gây ra nhiều nhầm lẫn vì ấn phẩm đầu tiên của PMBOK- và Đề Cương Thi 2015 đều không chú ý làm rõ vấn đề này.

Ví dụ: Một phần của Task trong Domain "Khởi tạo" cũng tương tự như nhóm quy trình "Lập kế hoạch" trong Hướng dẫn PMBOK®. Rất dễ nhầm, đúng không?

Các Domain của Phiên bản 2015:

 • Initiating, 8 task, tỷ lệ câu hỏi thi PMP 13%.
 • Planning, 13 task, tỷ lệ câu hỏi thi PMP 24%
 • Executing, 7 task, tỷ lệ câu hỏi thi PMP 31%
 • Giám sát và kiểm soát, 7 nhiệm vụ, tỷ lệ câu hỏi thi PMP 25%
 • Kết thúc, 7 nhiệm vụ, tỷ lệ câu hỏi kiểm tra PMP 7%

Các Domain của phiên bản 2019 giải quyết hoàn toàn sự nhầm lẫn này. Chỉ có ba tên miền, hoàn toàn tách biệt, rất khó nhầm lẫn với các lĩnh vực kiến ​​thức hoặc các nhóm quy trình trong PMBOK

 • Con người, 14 task, 42% câu hỏi thi PMP
 • Quy trình, 17 task, 50% câu hỏi thi PMP
 • Môi trường kinh doanh, 4 task, 8% đề thi PMP

Do đó, phiên bản 2015 có 5 Domain với 42 task, trong khi phiên bản 2019 chỉ có 3 Domain và 35 Task.

Trong phiên bản 2015 đã có một danh sách "CROSS-CUTTING KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG" mà một người quản lý dự án phải biết. Điều này đã biến mất trong phiên bản, nhằm phục vụ cho việc bổ sung enabler vào bài thi.


Agile

Dựa trên xu hướng thay đổi chung của thế giới, chuyên gia Quản lý dự án cần liên tục cập nhật và tiếp cận các phương pháp quản lý khác nhau. Vì vậy,chứng chỉ PMP sẽ phản ánh trực tiếp tình trạng này. Một nửa đề thi sẽ nhắm đến phương pháp QLDA được dự đoán, nửa còn lại dành cho những phương pháp như tiếp cận nhanh (Agile) hoặc phương pháp lai (Hybrid). Các phương pháp dự đoán, nhanh nhẹn và lai sẽ được tìm thấy trong cả ba lĩnh vực được liệt kê ở trên và không bị cô lập với bất kỳ Domain hoặc Task cụ thể nào.

Nói tóm lại, một nửa đề thi sẽ liên quan đến Agile/Hybrid. Nhưng cũng không đồng nghĩa, đọc SCRUM Guide là thi sẽ pass.


Ý kiến cá nhân

Tôi ngạc nhiên với sự thay đổi lớn này. Đặc biệt là thông báo cụ thể rằng 50% câu hỏi có liên quan đến agile/hyrid, đầy tính thử thách với thí sinh trong tương lai.

Agile và Hybrid

Tôi rất mâu thuẫn về hướng sử dụng của phương pháp QLDA kiểu thác nước truyền thống và phương pháp Agile hiện đại. Theo tôi, trong tương lai, người ta sẽ hướng đến việc sử dụng kết hợp hai phương pháp. Và từ đó, đề thi cũng phát huy giá trị cao nhất.

Cuối cùng thì đề thi PMP mới, Domain “Quy trình” cũng chiếm 50%. Từ đó người ta mới lầm tưởng rằng phần lớn chủ đề trong PMBOK cũng nằm trong đề. Tôi chỉ hy vọng trong 50% đó sẽ không có mấy câu về ITTO. Với tôi, ITTO là điểm bất hợp lý nhất trong kì thi hiện tại.

 Sự thay đổi lớn về kì thi trong năm 2019

Ngoài đổi cấu trúc đề, PMI cũng chọn trung tâm tổ chức thi mới. Prometric đã đi vào quá khứ.

Thật sự tôi khuyên các sĩ tử nên mau chóng thi ngay. Nửa năm sẽ trôi qua trong chớp mắt. Cũng từng có trường hợp còn rất ít chỗ trống cho thí sinh vào sát ngày thay đổi đề thi.


Tác giả: Thomas Wuttke

PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, CSM

Nguồn: Linkedin


Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp