Project documents là gì? Danh sách các loại Tài liệu dự án?

Project documents (Tài liệu dự án) là đầu vào và đầu ra phổ biến của phần lớn các quy trình trong số 49 quy trình (tổng hợp 665 ITTO) trong bài thi PMP®

Tài liệu dự án (Project Documents) là những tài liệu không nằm trong kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan); tuy nhiên, chúng cần thiết để quản lý dự án một cách hiệu quả. Danh sách đại diện các thành phần tài liệu dự án:

1. Activity attributes - Thuộc tính hoạt động
2. Activity list - Danh sách hoạt động
3. Assumption log - Nhật ký giả định
4. Basis of estimates - Cơ sở ước tính
5. Change log - Thay đổi nhật ký
6. Cost estimates - Ước tính chi phí
7. Cost forecasts - Dự báo chi phí
8. Duration estimates - Ước tính thời lượng
9. Issue log - Nhật ký sự cố
10. Lessons learned register - Sổ bài học kinh nghiệm
11. Milestone list - Danh sách cột mốc
12. Physical resource assignments - Phân công nguồn lực vật lý
13. Project calendars - Lịch dự án
14. Project communications - Truyền thông dự án
15. Project schedule - Tiến độ dự án
16. Project schedule network diagram - Sơ đồ mạng dự án
17. Project scope statement - Tuyên bố phạm vi dự án
18. Project team assignments - Phân công nhóm dự án
19. Quality control measurements - Đo lường kiểm soát chất lượng
20. Quality metrics - Số liệu chất lượng
21. Quality report - Báo cáo chất lượng
22. Requirements documentation - Tài liệu yêu cầu
23. Requirements traceability matrix - Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu
24. Resource breakdown structure - Cấu trúc phân chia nguồn lực
25. Resource calendars - Lịch nguồn lực
26. Resource requirements - Yêu cầu về nguồn lực
27. Risk register - Sổ rủi ro
28. Risk report - Báo cáo rủi ro
29. Schedule data - Dữ liệu tiến độ
30. Schedule forecasts - Dự báo tiến độ
31. Stakeholder register - Sổ các bên liên quan
32. Team charter - Điều lệ đội nhóm
33. Test and evaluation documents - Tài liệu kiểm tra và đánh giá

So sánh giữa Project Management Plan vs. Project Documents

 

Xem thêm

Vai trò của Giám đốc dự án - Role of the Project Manager

Vai trò của Nhà tài trợ - Role of the Project Sponsor

Project Charter là gì?

Project Management Plan là gì? - Kế hoạch Quản lý dự án là gì?

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

 

Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp