Các khóa học đã đăng ký

Project Charter là gì? Hướng dẫn viết Project Charter cơ bản

Project Charter là gì? Hãy cùng ATOHA tìm hiểu về thuật ngữ này qua bài viết dưới đây.

Project Charter là gì? Bất cứ dự án nào cũng có những tài liệu quan trọng để phục vụ quá trình làm việc, do đó việc cần đến Project Charter là vô cùng quan trọng. Nếu Anh/chị là người nắm giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm thực hiện các dự án, thì hẳn không quá xa lạ với thuật ngữ này.

Project Charter – tôn chỉ của dự án

Project Charter – tôn chỉ của dự án

Project Charter là gì?

Project Charter còn được biết đến là bản tuyên ngôn dự án, hoặc có thể gọi là giấy khai sinh dự án, ngoài ra nó còn có tên gọi khác là “Project Definition Doc”, là tài liệu quan trọng nhất lúc bắt đầu dự án.

Tài liệu này có nhiệm vụ, chức năng xác nhận sự tồn tại của một dự án, có thể ví như “giấy khai sinh”, đánh dấu sự ra đời của một dự án vậy.

Project Charter (có thể dịch là Hiến chương dự án hoặc Điều lệ dự án) là tài liệu do người khởi xướng dự án (project initiator) hoặc nhà tài trợ (sponsor) ban hành chính thức cho phép sự tồn tại của một dự án và cung cấp cho người giám đốc dự án (project manager) quyền áp dụng các nguồn lực tổ chức vào các hoạt động của dự án.

Ở một số doanh nghiệp ở Việt Nam, Project Charter có thể được gọi là Hiến chương dự án, hoặc Điều lệ dự án, hoặc Tờ trình, hoặc Tờ trình chủ trương, hoặc Báo cáo khả thi, … Cho dù tên gọi là gì thì Project Charter phải thể hiện được 2 yếu tố cốt lõi là (1) xác nhận có một dự án tồn tại và (2) trao quyền cho giám đốc dự án để dẫn dắt lãnh đạo dự án đó.

Khi nào tài liệu - Project Charter có hiệu lực?

Nói một cách dễ hiểu, một dự án có hiệu lực khi nhà tài trợ/nhà bảo trợ ký vào tài liệu Project Charter này.

Xem thêm: Vai trò của Nhà tài trợ / Người khởi xướng dự án

Project Charter do ai soạn thảo?

Thông thường, để soạn thảo ra tài liệu Project Charter này, trưởng dự án Project Manager hoặc quản lý cấp cao, Nhà tài trợ, Người khởi xướng sẽ phải ngồi lại họp để cho ra một file tài liệu cuối cùng để đưa nhà tài trợ hoặc khách hàng ký để có thể khởi động dự án. 

Project Charter nên do giám đốc dự án soạn thảo. Nếu khả thi, một giám đốc dự án được xác định và phân công sớm, tốt nhất là trong khi Điều lệ dự án đang được phát triển và luôn luôn trước khi bắt đầu lập kế hoạch. Điều lệ dự án có thể được phát triển bởi nhà tài trợ hoặc giám đốc dự án phối hợp với đơn vị khởi xướng. Sự hợp tác này cho phép giám đốc dự án hiểu rõ hơn về mục đích, mục tiêu và lợi ích dự kiến của dự án. Sự hiểu biết này sẽ cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn cho các hoạt động của dự án. Điều lệ dự án cung cấp cho giám đốc dự án quyền hạn để lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát dự án.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể xác định được giám đốc dự án lúc khởi xướng dự án. Nếu chưa xác định được giám đốc dự án ở thời điểm khởi tạo dự án thì người khởi xướng dự án và/hoặc nhà tài trợ sẽ soạn thảo Project Charter. Sau khi Project Charter được phê duyệt thì sẽ trao quyền cho giám đốc dự án (được chỉ định từ trong nội bộ công ty, hoặc thuê tuyển mới từ bên ngoài) để triển khai dự án.

Trưởng dự án sẽ là người soạn thảo Project Charter

Trưởng dự án sẽ là người soạn thảo Project Charter

Nội dung của Project Charter là gì?

Nội dung của Project Charter sẽ bao gồm:

- Tóm tắt nội dung sơ lược của dự án.

- Nội dung của dự án (mục đích, thời gian thi hành, các điều khoản, quy định bắt buộc,...).

- Lợi ích của các bên.

Vai trò của Project Charter là gì?

Một Project Charter sẽ có những keyword gồm những thông tin tổng quan, sơ lược về dự án. Nó sẽ đi từ sơ lược đến tổng thể. Bởi vậy, để một dự án được vận hành, thì việc làm Project Charter là điều cần thiết.

Khi đã xây dựng Project Charter, anh/chị sẽ dễ dàng triển khai các bước tiếp theo, bao gồm: quản lý yêu cầu dự án, quản lý phạm vi, quản lý tiến độ, quản lý chi phí,...

Một bản Project Charter rút gọn không thể thiếu các nội dung cấp cao (high level) sau: phạm vi dự án cấp cao, tổng ngân sách dự trù, các cột mốc tiến độ dự án, đặc tính kỹ thuật,...

Thông thường một bản Project Charter không quá 2 trang A4 là có thể chứa đựng đủ các thông tin.

Điều lệ dự án thiết lập mối quan hệ đối tác giữa tổ chức thực hiện và tổ chức yêu cầu.

Trong trường hợp của các dự án bên ngoài, một hợp đồng chính thức thường là cách ưa thích để thiết lập một thỏa thuận; ví dụ nhà thầu xây dựng ABC nhận hợp đồng thi công xây dựng nhà máy cho chủ đầu tư XYZ thì hợp đồng ký kết giữa ABC và XYZ chính là 1 lý do để tồn tại một dự án (Project Charter) của nhà thầu xây dựng ABC.

Một điều lệ dự án vẫn có thể được sử dụng để thiết lập các thỏa thuận nội bộ trong một tổ chức để đảm bảo việc bàn giao đúng theo hợp đồng; ví dụ phòng Hành chính nhân sự yêu cầu và được phòng IT triển khai dự án xây dựng bảng chấm công nhân viên.

Điều lệ dự án được phê duyệt chính thức khởi xướng dự án và xác nhận có một dự án tồn tại.

Ai là người khởi xướng dự án?

Các dự án được khởi xướng bởi một thực thể bên ngoài dự án như nhà tài trợ, văn phòng quản lý dự án (PMO), hoặc văn phòng quản lý chương trình (PgMO), hoặc chủ tịch cơ quan quản lý danh mục hoặc đại diện được ủy quyền. Người khởi xướng dự án hoặc nhà tài trợ nên ở một cấp bậc phù hợp để có thể đảm bảo việc cấp vốn và cam kết các nguồn lực cho dự án. Các dự án được bắt đầu do nhu cầu kinh doanh nội bộ hoặc ảnh hưởng bên ngoài. Những nhu cầu hoặc ảnh hưởng này thường kích hoạt việc tạo ra một phân tích nhu cầu, nghiên cứu khả thi, trường hợp kinh doanh hoặc mô tả về tình huống mà dự án sẽ giải quyết. Khởi xướng một dự án xác nhận sự liên kết của dự án với chiến lược và công việc vận hành đang diễn ra của tổ chức/công ty.

Hướng dẫn viết Project Charter cơ bản

Một bản Project Charter cơ bản sẽ gồm những phần sau:

Hướng dẫn làm Project Charter cơ bản

Hướng dẫn làm Project Charter cơ bản

- Thông tin chung: Tên dự án, địa chỉ, chủ đầu tư, mô tả dự án,…

- Mục tiêu của dự án.

- Yêu cầu đối với dự án.

- Lợi ích của dự án.

- Sơ lược về phương pháp thực hiện dự án.

- Các rủi ro chính (giả định – phụ thuộc).

- Các mốc đánh giá.

- Nguồn tài chính được phê duyệt trước

- Các đơn vị tham gia chính.

- Yêu cầu phê duyệt dự án

- Vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự án.

- Giám đốc dự án được giao, trách nhiệm và cấp thẩm quyền

- Tên và thẩm quyền của nhà tài trợ hoặc người mà sẽ ủy quyền hiến chương dự án

Lưu ý:

- Nội dung của Project Charter không nên quá 2 trang A4.

- Project Charter sẽ được lập ra bởi Trưởng dự án hoặc trưởng nhóm dự án. Bởi họ là những người trực tiếp thực hiện dự án, họ có kiến thức, có kinh nghiệm triển khai dự án. Tài liệu do họ viết ra sẽ có sức nặng, sức thuyết phục hơn, có thể làm cho các nhà tài trợ hài lòng với dự án.

- Tài liệu này sẽ được ký duyệt bởi nhà tài trợ hoặc Quản lý cao cấp phía nhà tài trợ. Tuy nhiên, đa phần là quản lý cấp cao sẽ ký vào tài liệu bởi họ là những người tham dự trực tiếp vào dự án, theo dõi tiến độ dự án hàng ngày.

Lợi ích của Project Charter là gì?

Với việc lập ra Project Charter, sẽ cho phép các quản lý có thể xác thực quyền hạn để thực hiện dự án cũng như dễ dàng theo dõi tiến độ của dự án.

Hơn nữa, với bản tài liệu này sẽ giúp các quản lý có thể kịp điều chỉnh cũng như nắm được những vấn đề phát sinh, kịp thời mang ra trao đổi với đối tác.

Và lợi ích cao nhất của Project Charter đó chính là tránh những tranh cãi không cần thiết sau này.

Project Charter chính là một công cụ nhắc việc dự án rất tốt vì giúp chúng ta theo dõi và cập nhật tiến trình dự án một cách nhanh nhất đảm bảo vẫn phù hợp với lý do mà dự án được phê duyệt như trong Project Charter. Nếu anh/chị định triển khai một dự án lớn thì đây là thao tác vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua trong lúc Khởi tạo dự án.

Trên đây là những chia sẻ của ATOHA về Project Charter, nếu anh/chị cần thông tin chi tiết hơn nữa, hãy liên hệ Hotline 0917 281 238 để được giải đáp nhanh nhất.


Xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI ATOHA 2019

Vai trò của Giám đốc dự án - Role of the Project Manager

Vai trò của Nhà tài trợ - Role of the Project Sponsor

What is Project Management Plan? - Kế hoạch Quản lý dự án là gì?Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp