5 Nhóm quy trình Quản lý dự án / 5 PROJECT MANAGEMENT PROCESS GROUPS

Một Nhóm quy trình quản lý dự án (Process Group) là một nhóm hợp lý các quy trình quản lý dự án để đạt được các mục tiêu dự án cụ thể.

Một Nhóm quy trình quản lý dự án (Process Group) là một nhóm hợp lý các quy trình quản lý dự án để đạt được các mục tiêu dự án cụ thể.

Các Nhóm quy trình là độc lập với các giai đoạn dự án (project phases).

Các quy trình quản lý dự án (theo PMBOK Guide 6th Edition thì có 49 quy trình quản lý dự án) được phân thành 5 Nhóm quy trình sau:

Nhóm quy trình Khởi tạo dự án (Initiating Process Group)

Các quy trình được thực hiện để xác định một dự án mới hoặc một giai đoạn mới của dự án hiện tại bằng cách xin cấp quyền để bắt đầu dự án hoặc giai đoạn.

Nhóm quy trình Lập kế hoạch (Planning Process Group)

Các quy trình cần thiết để thiết lập phạm vi của dự án, cải tiến các mục tiêu, và xác định các hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu của dự án.

Nhóm quy trình Thực thi dự án (Executing Process Group)

Các quy trình được thực hiện để hoàn thành công việc trong kế hoạch quản lý dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.

Nhóm quy trình Giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring and Controlling Process Group)

Các quy trình cần thiết để theo dõi, xem xét, và điều chỉnh tiến độ và hiệu quả của dự án; xác định những chỗ cần thay đổi trong kế hoạch; và bắt đầu những thay đổi tương ứng.

Nhóm quy trình Đóng dự án (Closing Process Group)

Các quá trình được thực hiện để chính thức hoàn thành hoặc kết thúc một dự án, giai đoạn hoặc hợp đồng.

Các quy trình quản lý dự án được liên kết bởi các đầu vào và đầu ra cụ thể, mà kết quả của một quy trình có thể trở thành đầu vào cho một quy trình khác không nhất thiết phải trong cùng một Nhóm quy trình. Lưu ý rằng các Nhóm quy trình không phải là như các giai đoạn của dự án.

 

Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Project vs. Program vs. Portfolio

Nhóm quy trình Khởi tạo dự án (Initiating Process Group)

Nhóm quy trình Lập kế hoạch (Planning Process Group)

Nhóm quy trình Thực thi dự án (Executing Process Group)

Nhóm quy trình Giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring and Controlling Process Group)

Nhóm quy trình Đóng dự án (Closing Process Group)

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp