Compliance Management Plan - Kế hoạch quản lý tuân thủ là gì?

Compliance Management Plan là một cấu phần của Project Management Plan mà vừa được bổ sung trong PMP2021 (PMI® Authorized PMP® Exam Prep) - Tài liệu luyện thi PMP chính thức từ PMI

Một khía cạnh quan trọng của quá trình lập kế hoạch liên quan đến các mục tiêu và yêu cầu tuân thủ (compliance goals and requirements). Chúng bao gồm việc tuân thủ mọi quy định thích hợp của chính phủ và chính sách của công ty cũng như chất lượng sản phẩm, chất lượng dự án và rủi ro dự án. Khẩu vị và cấp độ của việc tuân thủ thường do các EEFOPA của dự án quyết định.

Người quản lý dự án có thể sử dụng một kế hoạch phụ (sub-plan) riêng biệt của kế hoạch quản lý dự án được gọi là Kế hoạch Tuân thủ Dự án (Project Compliance Plan), hoặc họ có thể kết hợp các khía cạnh tuân thủ vào các kế hoạch phụ khác như Kế hoạch Quản lý Chất lượng, Kế hoạch Quản lý Yêu cầu và Kế hoạch Quản lý Rủi ro. Bất kể thông tin được lưu trữ ở đâu, các kế hoạch cần phải phân loại các loại tuân thủ, xác định các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự tuân thủ, phân tích hậu quả của việc không tuân thủ và xác định cách tiếp cận và hành động cần thiết để giải quyết nhu cầu tuân thủ.

Sau đây cung cấp mô tả về các thành phần này.

Phân loại các hạng mục tuân thủ (Classify compliance categories)

Trong một kế hoạch phụ độc lập, phần này đề cập đến các loại hạng mục tuân thủ (compliance categories) áp dụng cho dự án này. Chúng có thể bao gồm các yêu cầu, chất lượng, rủi ro, sự thay đổi, v.v. Nếu tích hợp sự tuân thủ vào các kế hoạch phụ khác, quá trình này cho phép người quản lý dự án xác định những kế hoạch phụ nào sẽ bị ảnh hưởng.

Xác định các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự tuân thủ (Determine potential threats to compliance)

Phần này xác định những trở ngại có thể khiến dự án không tuân thủ nhiều hạng mục tuân thủ khác nhau. Các mối đe dọa lớn sẽ được xử lý như được nêu trong phần tiếp cận được mô tả sau đây.

Phân tích hậu quả của việc không tuân thủ (Analyze the consequences of noncompliance)

Việc hiểu các tác động của việc không tuân thủ là rất quan trọng vì giá cho việc không tuân thủ (cost of non-compliance) thường cao hơn nếu tuân thủ (cost of compliance). Theo nhiều thống kê thì cost of non-compliance cao hơn cost of compliance khoảng 2.5-3 lần.

Xác định cách tiếp cận và hành động cần thiết để giải quyết nhu cầu tuân thủ (Determine necessary approach and action to address compliance needs)

Mỗi loại tuân thủ đã được xác định phải được đánh giá cho cả việc tuân thủ và không tuân thủ để quyết định xem mỗi loại có cần được giải quyết thêm hay không. Nếu cần thì phần này sẽ mô tả các bước thực hiện.


Xem thêm 

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

MỌI CHUẨN BỊ CHO PMPCũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp