Corrective Action - Hành động khắc phục

Hành động khắc phục (Corrective Action) là một hoạt động có chủ ý nhằm điều chỉnh hiệu suất của công việc dự án tuân theo kế hoạch quản lý dự án.

Hành động khắc phục (Corrective Action) là một hoạt động có chủ ý nhằm điều chỉnh hiệu suất của công việc dự án tuân theo kế hoạch quản lý dự án.

Đây là những hành động được thực hiện khi dự án đi lệch khỏi phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc kế hoạch chất lượng để đưa hiệu suất dự án trở lại đường cơ sở.

Hành động khắc phục là hành động phản ứng.

Đây là những hành động được thực hiện khi sự không phù hợp đã được phát hiện để khắc phục nguyên nhân của sự cố.

Nếu không có đường cơ sở đo lường hiệu suất thực tế và / hoặc kế hoạch quản lý dự án, bao gồm các phương sai (sai số) có thể chấp nhận, bạn không thể xác định khi nào phương sai xảy ra và khi nào cần hành động khắc phục. Bạn không thể đơn giản nhảy vào và bắt đầu thực hiện các hành động khắc phục. Thay vào đó, bạn cần phải:

- Có ý thức tập trung vào việc xác định các khu vực cần hành động khắc phục.

- Tìm kiếm các vấn đề, sử dụng sự quan sát, lắng nghe tích cực và đo lường, thay vì chỉ chờ đợi chúng được chú ý.

- Tạo số liệu trong quá trình lập kế hoạch dự án bao gồm tất cả các khía cạnh của dự án.

- Có một kế hoạch quản lý dự án thực tế để đo lường so sánh.

- Tiếp tục đo lường trong suốt dự án.

- Biết khi nào dự án đi sai hướng, và yêu cầu hành động khắc phục.

- Tìm nguyên nhân gốc của phương sai.

- Đo lường hiệu quả dự án sau khi hành động khắc phục được thực hiện để đánh giá hiệu quả của hành động khắc phục.

- Xác định xem có cần phải đề xuất thêm hành động khắc phục hay không.

Thông thường, các hành động khắc phục được thực hiện để điều chỉnh hiệu suất của các đường cơ sở dự án hiện có; các hành động này không thay đổi các đường cơ sở. Tất cả các hành động khắc phục nên được xem xét và phê duyệt, từ chối hoặc hoãn lại như một phần của quy trình Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp (Perform Integrated Change Control). Tất cả các thay đổi ảnh hưởng đến kế hoạch quản lý dự án, đường cơ sở, chính sách hoặc thủ tục, hiến chương dự án, hợp đồng hoặc tuyên bố công việc cần phải có sự chấp thuận của Ban kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB) hoặc nhà tài trợ, như được nêu trong kế hoạch quản lý thay đổi.

 

 

Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

Corrective Action vs. Preventive Action vs. Defect Repair

Preventive Action - Hành động phòng ngừa

 

 

Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp