Các khóa học đã đăng ký

SERIES 100 quy luật sống còn của Giám đốc dự án NASA (phần 2)

Quy tắc 68: Hãy nhớ rằng ông chủ có quyền đưa ra quyết định. Ngay cả khi bạn nghĩ họ sai, cứ thẳng thắn nói ra quan điểm; nhưng vẫn làm hết sức mình để đảm bảo kết quả thành công theo ý sếp.

6. Nhà thầu & ký hợp đồng

Quy tắc 47: Việc của GĐDA không phải là giám sát mà là ủng hộ thầu (làm đúng tiến độ, sản phẩm đạt chất lượng)

Quy tắc 48: Đưa thầu và chính quyền vào hệ thống tính điểm, nhằm xác định chất lượng dự án. Điểm tốt chứng tỏ dự án được chạy ổn định, điểm xấu đòi hỏi sự can thiệp từ cấp cao hơn.

Quy tắc 49: Nên chủ động thúc đẩy tinh thần, nâng cao đạo đức nhân sự và cỗ vũ lý tưởng các bên liên quan.

Quy tắc 50: Thân thiện với chủ thầu là chuyện tốt, nhưng làm bạn với chủ thầu lại rất nguy hiểm, vì nó ảnh hưởng đến tính khách quan của GĐDA. 

Quy tắc 51: Chủ thầu thường muốn làm việc 1-1 với nhân viên. Nên giữ nhân viên để tránh trường hợp bị chảy máu nhân lực.

Quy tắc 52: Chủ thầu sẽ giao những nhân viên năng lực kém đảm nhận dự án của bạn nếu họ không thấy nhiều tiềm năng từ dự án. Khuynh hướng của họ là để dành nhân lực cho những dự án quy mô hơn.

Quy tắc 53: Nguyên tắc cơ bản: đừng thay đổi kế hoạch của chủ thầu trừ khi nó quá tốn kém hoặc có quá nhiều lổ hỗng. 

Quy tắc 54: Hãy thẳng tay loại bỏ những GĐDA năng lực yếu. Đừng hoa bướm, hãy giữ lại những người làm việc đúng tiến độ, đúng ngân sách, tạo ra sản phẩm chất lượng.


7. Kỹ sư & nhà khoa học

Quy tắc 55: Kỹ sư thường chú ý quá mức đến yếu tố kỹ thuật, từ đó làm phức tạp dự án thêm. Hãy cố giữ thiết kế của họ đơn giản.

Quy tắc 56: Dấu hiệu rắc rối đầu tiên nằm ở tiến độ/đường cong chi phí. Các kỹ sư lại thường rất lạc quan và bỏ qua dấu hiệu này.

Quy tắc 57: Dự án thường có nguồn lực lớn, ước chừng khoảng 5-10 kỹ sư hệ thống đang cân nhắc các nhà thầu và Developer. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để giải quyết vấn đề.

Quy tắc 58: Nhiều nhà quản lý chỉ vì có nhà khoa học làm việc trong hợp đồng với họ, mà quên đi các nhà khoa học là khách hàng, và có khi còn có mối quan hệ và tiếp cận dễ dàng hơn với các nhân vật quản lý đầu ngành.

Quy tắc 59: Hầu hết các nhà khoa học đều lí trí. Họ sẽ làm việc cho bạn nếu họ tin bạn đang nói sự thật.


8. Phần cứng

Quy tắc 60: Trong hoạt động kinh doanh vũ trụ, vì điều kiện đặc thù, sẽ ít có sự kết nối giữa đơn vị trước và sau. Phần lớn hoạt động vận hành hầu như thay đổi liên tục.

Quy tắc 61: Hầu hết thiết bị hoạt động không như thiết kế. Lý do nằm ở layout thiết kế, kiến thức yếu về bộ phận thiết kế hoặc thông số kỹ thuật thành phần.


9. Máy tính & phần mềm

Quy tắc 62: Quên đi sự hiện đại của công nghệ, đặc biệt công nghệ mô phỏng suy nghĩ của máy tính là sai lầm lớn.

Quy tắc 63: Đừng vứt bỏ những phiên bản phần mềm hoạt động tốt, kể cả khi đã có bản cập nhật tốt hơn.

Quy tắc 64: Kiến thức thường được cập nhật qua quá trình mô phỏng hoặc thử nghiệm, nhưng mô hình máy tính sẽ có những lỗi ẩn, ví dụ như dữ liệu đầu vào kém.

Quy tắc 65: Ngày trước, kỹ sư có kinh nghiệm thực tiễn, kỹ thuật viên thì hiểu cách thiết bị điện tử hoạt động. Ngày nay chỉ có máy tính làm được, mà máy tính lại không thể nói chuyện như con người.


10. Quản lý cấp cao

Quy tắc 66: Đừng đoán mò lý do quản lý cấp cao làm việc gì đó. Nếu muốn biết và cần biết thì hãy hỏi trực tiếp.

Quy tắc 67: Hiểu tính Quản lý, có người thích đùa, người thì không.

Quy tắc 68: Hãy nhớ rằng ông chủ có quyền đưa ra quyết định. Ngay cả khi bạn nghĩ họ sai, cứ thẳng thắn nói ra quan điểm; nhưng vẫn làm hết sức mình để đảm bảo kết quả thành công theo ý sếp.

Quy tắc 69: Đừng hỏi quản lý những chuyện mà bạn có thể tự quyết.

Quy tắc 70: Nên hợp tác làm việc với Giám Đốc Chương Trình (GĐCT). GĐCT là người hỗ trợ của GDDA ở NASA, sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quyết định của GĐDA.

Quy tắc 71: Biết ai nắm quyền chủ chốt trong chương trình & hãy nỗ lực tiếp cận họ.

(còn tiếp & hết)


Tác giả: Jerry Madden và Rod Stewart

Nguồn: Projectsmart.co.uk

Lược dịch: Kat – Atoha

Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP 

11 bí quyết thành công của Giám đốc dự án

5 nhóm quy trình Quản lý dự án

SERIES 100 QUY LUẬT SỐNG CÒN CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NASA (PHẦN 1)

SERIES 100 QUY LUẬT SỐNG CÒN CỦA GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NASA (PHẦN 3)Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp