Leadership Styles là gì? Một số loại Phong cách lãnh đạo trong bài thi PMP®

Những kỹ năng lãnh đạo nên có của một người lãnh đạo là gì? Nhằm giữ đúng vai trò lãnh đạo, bản thân người lãnh đạo cần phải tự đầu tư các kỹ năng cùng với phẩm chất cần thiết để có thể dẫn dắt người khác tốt. Đồng thời bài viết sẽ chia sẻ về một số phong cách lãnh đạo điển hình.

Leadership là gì?

Leadership (tạm dịch là "sự lãnh đạo" hoặc "khả năng lãnh đạo") là người lãnh đạo có khả năng định hướng đi và tạo ra kế hoạch cụ thể cũng như tạo ra điều gì đó mới mẻ. Khả năng lãnh đạo bao gồm việc làm việc với những người khác thông qua thảo luận hoặc tranh luận để hướng dẫn họ đi từ điểm này đến điểm khác. Trong khi vạch ra các hướng đi, leader cần dùng các kỹ năng lãnh đạo để hướng dẫn đội ngũ của họ về mục tiêu một cách trơn tru và đạt hiệu quả cao nhất. 

 

Leadership Là gì?

 

Các tố chất cần có của Leadership là gì?

Tạo ra tầm nhìn đầy cảm hứng 

Leader cần có tầm nhìn để truyền cảm hứng. Tầm nhìn sẽ định hướng cho đội ngũ, từ đó tạo động lực cho nhân viên và đề ra ưu tiên để đạt được đích đến nhất định. 

Thúc đẩy động lực cho nhân viên 

Để kích thích tinh thần cho mọi người cùng tuân theo kế hoạch để đạt mục tiêu đề ra, người lãnh đạo cần phải luôn tạo động lực cho các nhân viên. 

Quản lý và phân bổ mục tiêu chung thành các mục tiêu chức năng 

Leader nhất thiết phải đảm bảo cho các công việc triển khai đúng mục tiêu trong thời gian ngắn và dài hạn. Nhất là cần phân bổ nhiệm vụ cho từng bộ phận cùng với cá nhân giúp gắn kết cá nhân cùng với mục tiêu của đội. 

Huấn luyện và xây dựng team 

Leader phải là người am hiểu về tâm lý của từng thành viên trong team. Qua đó sẽ đảm bảo các thành viên phát huy được tối đa các kỹ năng cần thiết cũng như thế mạnh vốn có.

Xem thêm: Mô hình thang Tuckman 5 giai đoạn để phát triển nhóm

Kỹ năng lãnh đạo của một leader giỏi

  • Dành thời gian để lãnh đạo
  • Hiểu rõ việc của các thành viên
  • Sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người cần
  • Xác định khối lượng công việc và thời gian của bản thân
  • Làm chủ cảm xúc và tránh ôm đồm

Hiểu rõ team của bạn

Lập danh sách các thông số mà bạn có thể quản lý thành viên theo từng tiêu chí về các kỹ năng cùng thế mạnh của thành viên để bố trí tốt cho công việc được giải quyết dễ dàng hơn.

Giao tiếp là chìa khóa

Cần mở lòng giao tiếp cởi mở với các thành viên, tham gia vào hoạt động cùng team, chia sẻ ý tưởng và thực hiện cùng nhau để gắn kết hơn từ đó bạn có thêm sự tin tưởng từ mọi người.

Nhận trách nhiệm

Là người lãnh đạo, nắm rõ các công việc cũng như rủi ro trong từng hạng mục. Do đó, khi có vấn đề đừng cố đổ lỗi cho các thành viên mà nên thừa nhận các sai sót trong khâu quản lý có liên quan đến bạn. Bạn chính là người chịu trách nhiệm giải trình cho hiệu suất làm việc của nhóm.

Xem thêm: Ma trận gán trách nhiệm RACI

Dám quyết định

Đây cũng chính là thử thách trong kỹ năng làm lãnh đạo. Khi phải đối mặt với quyết định 50/50, bạn cần dám quyết định để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đội nhóm.

Xem thêm: Các kỹ thuật ra quyết định nhóm hiệu quả

Leadership Styles là gì? Một số loại Phong cách lãnh đạo

Giám đốc dự án có thể dẫn dắt đội nhóm dự án của họ theo nhiều cách. Phong cách mà người Giám đốc dự án chọn có thể là sở thích cá nhân hoặc kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố liên quan đến dự án. Leadership Styles - phong cách lãnh đạo mà Giám đốc dự án sử dụng có thể thay đổi theo thời gian dựa trên nhiều yếu tố. Các yếu tố chính cần xem xét bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Đặc điểm của người lãnh đạo. Ví dụ: thái độ, tâm trạng, nhu cầu, giá trị, đạo đức
  • Đặc điểm của thành viên nhóm. Ví dụ: thái độ, tâm trạng, nhu cầu, giá trị, đạo đức
  • Đặc điểm tổ chức. Ví dụ: mục đích, cấu trúc và loại công việc được thực hiện
  • Đặc điểm môi trường. Ví dụ: tình hình xã hội, tình hình kinh tế và các yếu tố chính trị

Leadership Styles là gì? Một số loại Phong cách lãnh đạo

Một số loại phong cách lãnh đạo mà bạn có thể gặp trong các câu hỏi PMP® bao gồm:

Directing - Chỉ đạo

Giám đốc dự án sử dụng chuyên môn của họ để hướng dẫn các thành viên trong nhóm làm gì.

Facilitating - Tạo điều kiện

Giám đốc dự án cho phép giao tiếp và giúp loại bỏ các rào cản.

Coaching - Huấn luyện

Giám đốc dự án tư vấn và đưa ra các khuyến nghị, giúp nhóm và các bên liên quan khác đạt được mục tiêu của họ.

Supporting - Hỗ trợ

Giám đốc dự án khuyến khích và cung cấp hỗ trợ cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan trong việc xử lý các tình huống họ gặp phải.

Influencing - Ảnh hưởng

Giám đốc dự án nhấn mạnh vào tinh thần đồng đội, xây dựng đội ngũ và ra quyết định nhóm, và làm việc với nhóm của họ để tác động đến việc thực hiện dự án một cách hợp tác và thành công.

Delegating - Ủy nhiệm

Giám đốc dự án thiết lập các mục tiêu và sau đó cung cấp cho nhóm dự án đủ thẩm quyền để hoàn thành công việc. Đối với quản lý dự án cơ bản, người quản lý lôi kéo nhóm tham gia trong quy trình lập kế hoạch, và phân công hoặc ủy quyền lập kế hoạch và thực thi công việc cho các thành viên trong nhóm. Ủy nhiệm có thể khó khăn đối với một số người vì họ cảm thấy họ có thể tự mình làm công việc tốt hơn. Áp dụng thực hành quản lý dự án phù hợp sẽ giúp Giám đốc dự án cảm thấy thoải mái khi người khác biết cần phải làm gì và dự án có thể thành công.

Transactional - Giao dịch

Tập trung vào mục tiêu, phản hồi và thành tích để xác định phần thưởng; quản lý bằng ngoại lệ

Servant leader - Lãnh đạo đầy tớ (Lãnh đạo phục vụ)

Thể hiện cam kết phục vụ và đặt người khác lên hàng đầu; tập trung vào sự tăng trưởng, học tập, phát triển, tự chủ và hạnh phúc của người khác; tập trung vào các mối quan hệ, cộng đồng và sự cộng tác; lãnh đạo là thứ yếu và xuất hiện sau khi phục vụ

Transformational - Chuyển đổi

Trao quyền cho những người cấp dưới thông qua các thuộc tính và hành vi được lý tưởng hóa, động lực truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới và sáng tạo và xem xét cá nhân

Interactional - Tương tác

Sự kết hợp của các phong cách lãnh đạo Transactional, Transformational, Charismatic

Consultative - Tư vấn

Cách tiếp cận từ dưới lên này sử dụng ảnh hưởng để đạt được kết quả. Giám đốc dự án cân nhắc ý kiến của những người khác và đóng vai trò là người lãnh đạo đầy tớ (servant leader) cho đội.

Consensus - Đồng thuận

Giám đốc dự án khuyến khích giải quyết vấn đề trong một nhóm và đưa ra quyết định dựa trên thống nhất của nhóm.

Democratic or participative - Dân chủ hoặc có sự tham gia

Phong cách này liên quan đến việc khuyến khích sự tham gia của nhóm trong quá trình ra quyết định. Các thành viên trong nhóm sở hữu các quyết định của nhóm, dẫn đến cải thiện công việc và hợp tác nhóm.

Bureaucratic - Quan liêu

Phong cách này tập trung vào việc tuân thủ thủ tục hoàn toàn. Phong cách quan liêu có thể phù hợp cho công việc trong đó các chi tiết là cực kỳ quan trọng hoặc khi an toàn và các quy định cụ thể khác phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Analytical - Phân tích

Phong cách này phụ thuộc vào các nhà quản lý sở hữu kiến ​​thức và khả năng kỹ thuật. Các nhà quản lý phân tích thường đưa ra các quyết định kỹ thuật cho dự án và sau đó truyền đạt các quyết định đó cho các nhóm của họ. Giao tiếp kiểu phỏng vấn, trong đó Giám đốc dự án đặt câu hỏi để có được sự thật, là phổ biến với phong cách quản lý này.

Charismatic - Lôi cuốn

Các nhà quản lý lôi cuốn tiếp sức và khuyến khích các nhóm của họ thực hiện công việc dự án. Với phong cách này, thành công của dự án có thể trở nên phụ thuộc vào sự hiện diện của nhà lãnh đạo lôi cuốn, và đội ngũ dựa vào nhà lãnh đạo để có động lực.

Autocratic - Chuyên quyền

Đây là một cách tiếp cận từ trên xuống. Người quản lý có thể huấn luyện hoặc ủy quyền, nhưng mọi người đều làm những gì người quản lý bảo họ làm.

Consultative-autocratic - Tư vấn-chuyên quyền

Theo phong cách này, Giám đốc dự án thu thập thông tin đầu vào từ các thành viên trong nhóm, nhưng vẫn giữ quyền ra quyết định.

Laissez-faire

Thuật ngữ tiếng Pháp “laissez-faire” được dịch là “cho phép hành động”, “cho phép làm”, hoặc “để lại một mình”. Một người quản lý laissez-faire không trực tiếp tham gia vào công việc của đội, nhưng quản lý và tư vấn khi cần thiết. Phong cách này có thể phù hợp với một đội nhóm có năng lực cao.

Driver - Người điều khiển

Một người quản lý với phong cách người điều khiển liên tục đưa ra hướng dẫn. Thái độ cạnh tranh của họ thúc đẩy đội giành chiến thắng.

Phong cách lãnh đạo hiệu quả

Các phong cách lãnh đạo sau đây có thể rất hiệu quả khi nhóm xử lý các vấn đề như giải quyết xung đột, đàm phán, sắp xếp thứ tự ưu tiên hoặc các hoạt động ra quyết định khác: Consultative, Consensus, Democratic or participative, Bureaucratic, Analytical

Phong cách lãnh đạo tạo thách thức

Một số phong cách lãnh đạo có thể không hẳn là xấu, nhưng chúng có thể tạo ra thách thức cho Giám đốc dự án, đội nhóm và các bên liên quan khác. Ví dụ, nếu thành công của nhóm dự án dựa trên sức thu hút của Giám đốc dự án (Charismatic), thay vì dựa trên kế hoạch quản lý tốt và Giám đốc dự án đó rời khỏi dự án giữa chừng thì nhóm có thể chùn bước, nản chí. Hoặc nếu Giám đốc dự án thực hiện phương pháp laissez-faire và nhóm không đủ kỹ năng hoặc động lực thì có thể khó hoàn thành công việc theo kế hoạch. Các phong cách lãnh đạo sau đây là những phong cách lãnh đạo có khả năng tạo ra những thách thức như vậy: Charismatic, Autocratic, Consultative-autocratic, Laissez-faire, Driver

 

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

Leadership vs. Management - So sánh Lãnh Đạo và Quản Lý

Servant Leadership - "Lãnh đạo đầy tớ" trong Agile

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp