Các khóa học đã đăng ký

Giảng viên Nguyễn Sĩ Triều Châu


LinkedIn profile

Giảng viên NGUYỄN SĨ TRIỀU CHÂU, LIMC, PfMP®, PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMO-CP

** Profile highlights:

1. Người Việt Nam đầu tiên có bộ 6 chứng chỉ của PMI là Portfolio Management Professional (PfMP)® - Quản lý Danh mục chuyên nghiệp; Program Management Professional (PgMP)® - Quản lý Chương trình chuyên nghiệp; Project Management Professional (PMP)® - Quản lý Dự án chuyên nghiệp; PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® - Quản lý dự án Agile; PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® - Quản lý Rủi ro chuyên nghiệp; PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® - Quản lý Tiến độ dự án chuyên nghiệp.

2. Người Việt Nam đầu tiên có chứng chỉ PfMP (Portfolio Management Professional)® - chứng chỉ PMI danh giá nhất. Top đầu Đông Nam Á có bộ 3P (Project, Program, Portfolio Management Professional).

3. Người Việt Nam thứ 2 có chứng chỉ PgMP (Program Management Professional)®

4. Người Việt Nam thứ 3 có chứng chỉ PMI-RMP (PMI Risk Management Professional)®

5. Người Việt Nam đầu tiên có chứng chỉ PMI-SP (PMI Scheduling Professional)®

6. Người Việt Nam đầu tiên và duy nhất hiện nay có chứng chỉ PMI LIMC (PMI Leadership Institute Master Class), là 1 trong số 35 lãnh đạo PMI toàn cầu đã tham gia lớp PMI Master Class 2016 (duy nhất 1 suất đến từ Châu Á), được vinh dự nhận bằng LIMC trong Hội nghị PMI LIM lớn nhất thế giới ở San Diego, USA năm 2016.

7. Ban lãnh đạo của PMI Vietnam Potential Chapter

8. Được phỏng vấn trên tạp chí toàn cầu PMI PM Network Magazine tháng 02/2014.

9. Gương mặt Quản lý dự án toàn cầu (The Faces of Project Management) trong PMI 2015 Annual Report (có 7 gương mặt toàn cầu)

10. Người đánh giá cho hội nghị PMI EMEA Congress 2017 (khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi).

11. Thành viên Hội đồng sáng lập IPMA Vietnam. (IPMA là 1 trong số 3 tổ chức lớn nhất thế giới về quản lý dự án)

12. Tư vấn quản lý tiến độ dự án cho GEA trong dự án có ngân sách hơn 100 triệu USD và hơn 3000 đầu mục công việc năm 2014-2015 ở Singapore và Philippines

13. Đào tạo PMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, Microsoft Project … từ 2012 đến nay cho nhiều khách hàng ở các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, tài chính, tư vấn, dầu khí, thực phẩm, marketing, NGO, IT, nhân sự, bán lẻ, viễn thông, công nghệ cao, giao nhận, ngân hàng, giấy… với các dự án có ngân sách từ vài chục ngàn USD đến 500 triệu USD và tiến độ từ vài tuần đến nhiều năm: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PVcombank, MB Bank, FE Credit, Vinamilk, Apave, Square Group, Mobifone, VNPT, Vascara, FECON, VNT19, VEAM Corp, GEA, Sonion, Lazada, Suntory Pepsico, Coca-Cola, Heineken, GE, Linkbynet, Piaggio, Samsung, Premier Oil, PV Gas,  TPCOMs, CJS, MB Ageas Life, Deha Software, Schneider Electric, PNJ, Taisei, CM Engineering, PTI, Japfa, …

14. Hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý dự án, tiến độ, rủi ro, chương trình, danh mục ở Unilever, Nestle, Atoha …

15. Diễn giả ở AmCham event bên cạnh CEO của SSI, Forbes VN, Oriflame, Tiki, giám đốc Microsoft, …

16. Người Việt Nam đầu tiên có chứng chỉ quốc tế PMO-CP từ PMO Global Alliance

17. Người đóng góp và đánh giá cho bộ Tiêu chuẩn quản lý rủi ro trong danh mục, chương trình và dự án (The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects – 2019, PMI)

18. Người phỏng vấn PMI LIMC 2020

19. Ủy ban đánh giá giải thưởng toàn cầu PMO 2019 của PMO Global Alliance ở hội nghị FuturePMO, Luân Đôn.


===

Nguyen Si Trieu Chau, LIMC, PfMP®, PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMO-CP

1. The first Vietnamese who got 6 PMI certificates package (PfMP)® – Portfolio Management Professional, (PgMP)® – Program Management Professional, (PMP)® – Project Management Professional, (PMI-ACP)® – PMI Agile Certified Practitioner, (PMI-RMP)® – PMI Risk Management Professional, (PMI-SP)® – PMI Scheduling Professional.

2. 1st Vietnamese who got Portfolio Management Professional (PfMP)® – the most prestigious PMI certificate. Top 3 Southeast Asia who got 3P (Project, Program, Portfolio Management Professional)

3. 2nd Vietnamese who got Program Management Professional (PgMP)®.

4. 3rd Vietnamese who got PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®.

5. 1st Vietnamese who got PMI Scheduling Professional certification (PMI-SP)®.

6. The first and only one Vietnamese who got PMI LIMC certificate (PMI Leadership Institute Master Class), 1 of the top 35 PMI leaders worldwide who enrolled PMI Master Class in 2016 (only one from Asia), got honor LIMC certificate in the biggest LIM worldwide – PMI Leadership Institute Meeting 2016 – North America.

7. Steering Committee of PMI Vietnam Potential Chapter.

8. Figured on PMI PM Network Magazine in February 2014.

9. The Faces of Project Management – in PMI 2015 Annual Report (7 faces of Project Management in the world, PMI).

10. Reviewer for PMI EMEA Congress 2017 (Europe, Africa, Middle-East).

11. Board member of IPMA Vietnam. (IPMA is one of top 3 project management organization worldwide besides PMI)

12. Consulted to GEA (schedule management) in a $100+ million project & 3000+ tasks in 2014-2015 in Singapore and Phillippines.

13. Delivered courses and workshops PMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, Microsoft Project … from 2012 until now to several clients in manufacturing, constructions, finance, consulting, oil and gas, food and beverage, marketing, NGO, IT, HR, retail, telecommunication, high-tech, delivery, banking, pulp and paper with various budget from thousands USD to 500 millions USD, and various project schedule from some weeks to some years: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, PVcombank, MB Bank, FE Credit, Vinamilk, Apave, Square Group, Mobifone, VNPT, Vascara, FECON, VNT19, VEAM Corp, GEA, Sonion, Lazada, Suntory Pepsico, Coca-Cola, Heineken, GE, Linkbynet, Piaggio, Samsung, Premier Oil, PV Gas,  TPCOMs, CJS, MB Ageas Life, Deha Software, Schneider Electric, PNJ, TAISEI, CM Engineering, …

14. 10+ years experience in project, risk, schedule, program, and portfolio management in Unilever, Nestle, Atoha …

15. Speaker at an AmCham event with SSI CEO, Forbes VN CEO, Microsoft Director, BCG Principal, Tiki CEO, ...

16. 1st Vietnamese who got PMO-CP (PMO Certified Practitioner) from PMO Global Alliance

17. Contributors and Reviewers of The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects – 2019, PMI

18. PMI LIMC 2020 Interviewer

19. 2019 PMO Global Awards Judging Committee - FuturePMO Conference, LondonViện Quản lý dự án Atoha.


Xem thêm

Kinh nghiệm pass PMP® sau 4 tuần - Bí kíp thi ĐẬU PMP® ngay lần đầu tiên, lấy chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp

Kinh nghiệm pass PMI-RMP® (Risk Management Professional) sau 5 tuần - Bí kíp thi ĐẬU PMI-RMP ngay lần đầu tiên, lấy chứng chỉ Quản lý rủi ro chuyên nghiệp

Kinh nghiệm pass PMI-SP® (Scheduling Professional) sau 6 tuần - Bí kíp thi ĐẬU PMI-SP ngay lần đầu tiên, lấy chứng chỉ Quản lý tiến độ chuyên nghiệp

Kinh nghiệm PASS PgMP® ngay lần thi đầu!!!

Kinh nghiệm pass PfMP® - Bí kíp thi ĐẬU PfMP® ngay lần đầu tiên, lấy chứng chỉ Quản lý danh mục chuyên nghiệp. How I passed the PfMP® exam on the first try

Kinh nghiệm pass PMO-CP (PMO Certified Practitioner) từ PMO Global Alliance - Bí kíp thi ĐẬU PMO-CP ngay lần đầu tiên

Kinh nghiệm pass PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) ngay lần thi đầu với kết quả Above Target


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp