Các khóa học đã đăng ký

Khóa học Quản lý dự án chuyên nghiệp - Project Management Professional (PMP)

Tổng quan khóa học

Chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP (Project Management Professional) được xem là chứng chỉ uy tín nhất hiện nay trên toàn cầu dành cho những người làm quản lý dự án. Được phát triển và cấp chứng chỉ bởi Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ PMI (Project Management Institute), thành lập năm 1969, PMI đã mang đến giá trị cho hơn 2,9 triệu người là những chuyên gia đang làm việc trên toàn cầu. Việc sở hữu chứng chỉ PMP dù bất cứ đâu đều được công nhận về chuyên môn và nói cùng một ngôn ngữ trong cộng đồng quản lý dự án quốc tế.

Chương trình học được thiết kế trong 04 ngày nhằm giúp học viên am hiểu về framework chuẩn của PMI, dựa trên giáo trình mới nhất PMBOK6, hiểu rõ về cấu trúc đề thi, các tips và phương pháp thi để mang lại kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, chương trình đáp ứng cho học viên 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện để đăng ký dự thi). Xuyên suốt trong quá trình đào tạo là case study thực tế nhằm giúp học viên hiểu được cách ứng dụng quản lý dự án theo chuẩn quốc tế. Hiểu và áp dụng ngay được các công cụ, biểu mẫu trong dự án của chính học viên. Đây cũng là cơ hội cho học viên giao lưu – học hỏi và được chia sẻ từ những nhà quản lý dự án thuộc nhiều ngành nghề đa dạng khác nhau.

Thời lượng chương trình: 04 ngày

Địa điểm: TPHCM & Hà Nội

Mục tiêu khóa học

 • Hiểu về khung quản lý dự án theo chuẩn quốc tế.
 • Nắm vững cách quản lý dự án theo 5 nhóm quy trình: Initiating (Khởi tạo dự án), Planning (Lập kế hoạch dự án), Executing (Thực thi dự án), Monitoring and Controlling (Kiểm tra giám sát dự án) và Closing (Kết thúc dự án).
 • Biết được các yếu tố quyết định sự thành công của dự án, các vấn đề thường gặp trong dự án, cách ngăn ngừa và xử lý vấn đề trong từng giai đoạn dự án.
 • Hiểu được sự quan trọng của Project Charter, Work Breakdown Structure (WBS), Critical Path, Earned Value Management (EVM), Project Management Plan,...
 • Thực hành quản lý dự án thực tế để áp dụng vào công việc ngay trong khóa học, dưới sự hướng dẫn của trainer hàng đầu khu vực.
 • Hoàn thành 35 giờ đào tạo bắt buộc.
 • Hiểu về cấu trúc đề thi, cách phân bổ điểm, tips và phương pháp thi đạt kết quả tốt nhất.
 • Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi PMP.

Đối tượng tham gia

 • Những người làm quản lý dự án/Chuyên gia trong quản lý dự án.
 • Trưởng nhóm dự án hoặc điều phối viên dự án.
 • Trưởng phòng IT.
 • Những bên liên quan trong việc triển khai dự án như người sponsor dự án, thành viên trong dự án.
 • Những ai quan tâm đến chương trình quản lý dự án.
 • Những ai muốn thi lấy chứng chỉ PMP.

Nội dung học trong 04 ngày

Thời gian

Chủ đề

Hoạt động

Kết quả

Ngày 1

 

 

 

08:30-09:00

- Mở đầu, làm quen

- Phổ biến nội quy lớp học (ground rules)

- Giới thiệu giảng viên

- Giới thiệu học viên và mong đợi

- Giới thiệu mục tiêu và nội dung khóa học

- Nói chuyện trao đổi

- Làm quen

- Thống nhất nội quy

- Giảng viên biết mong đợi của học viên

- Học viên biết mục tiêu và nội dung khóa học

09:00-10:00

Phần 0. Tổng quan về QLDA theo chuẩn quốc tế PMI (Project Management Framework/Foundation)

- Định nghĩa dự án

- Dự án vs. Chương trình vs. Danh mục

- Cấu trúc doanh nghiệp

- PMO

- Bản đồ nhóm quy trình và lĩnh vực kiến thức quản lý dự án.

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Hiểu được khái niệm về dự án và quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI

- Hiểu được dự án trong mối quan hệ với chương trình và danh mục

- Hiểu được cấu trúc doanh nghiệp, PMO và quyền lực của giám đốc dự án (GDDA)

10:00-10:15

Giải lao

 

 

10:15-11:45

Phần 1. Khởi tạo dự án (Initiating):

- Tạo Hiến chương dự án (project charter)

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template hiến chương dự án

- Biết được lý do có 1 dự án tồn tại và quyền lực của GDDA

11:45-13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30-15:00

Phần 1. Khởi tạo dự án (Initiating):

- Xác định các bên liên quan

 Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch quản lý phạm vi

- Thu thập yêu cầu

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng ma trận các bên liên quan

- Sử dụng template danh sách các bên liên quan

- Xác định được tất cả các bên liên quan trong 1 dự án

- Xác định quyền lực và mức độ quan tâm của họ đến dự án.

- Thu thập được tất cả yêu cầu của dự án

15:00-15:15

Giải lao

 

 

15:15-17:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Xác định phạm vi dự án

- Tạo WBS

- Kế hoạch quản lý tiến độ

- Xác định danh sách hoạt động

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template WBS của dự án mẫu

- Xác định phạm vi dự án

- Tạo WBS bao gồm tất cả việc cần làm trong dự án

- Xác định danh sách tất cả hoạt động trong dự án

Ngày 2

 

 

 

08:30-10:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Sắp xếp thứ tự các hoạt động

- Ước lượng thời gian cho các hoạt động

- Phát triển tiến độ dự án

- Giảng dạy

- Thảo luận nhóm

- Phân tích Case study bằng Microsoft Project

- Sắp xếp thứ tự các hoạt động

- Ước lượng thời gian cho các hoạt động

- Phát triển tiến độ dự án thực tế và hiệu quả

10:00-10:15

Giải lao

 

 

10:15-11:45

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Phát triển tiến độ dự án (tiếp theo)

- Thảo luận nhóm

- Phân tích Case study bằng Microsoft Project

- Phát triển tiến độ dự án thực tế và hiệu quả bằng cách áp dụng CPM và phương pháp nén tiến độ.

11:45-13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30-15:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch quản lý chi phí

- Ước tính chi phí

- Xác định ngân sách dự án

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Ước lượng chi phí và xây dựng ngân sách dự án

15:00-15:15

Giải lao

 

 

15:15-17:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch quản lý chất lượng

- Kế hoạch quản lý nguồn lực

- Kế hoạch quản lý truyền thông

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Kế hoạch quản lý chất lượng

- Kế hoạch quản lý nguồn lực

- Kế hoạch quản lý truyền thông

Ngày 3

 

 

 

08:30-10:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch quản lý rủi ro

- Xác định rủi ro

- Đánh giá rủi ro

- Lên giải pháp đối phó rủi ro

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Xác định, đánh giá, và lên giải pháp đối phó rủi ro dự án thực tế.

10:00-10:15

Giải lao

 

 

10:15-11:45

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Xác định, đánh giá, và lên giải pháp đối phó rủi ro

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template quản lý rủi ro

- Xác định, đánh giá, và lên giải pháp đối phó rủi ro dự án thực tế

11:45-13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30-15:00

Phần 2. Lập kế hoạch dự án (Planning):

- Kế hoạch mua hàng

- Kế hoạch quản lý sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Kế hoạch quản lý dự án

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template quản lý sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Kế hoạch mua hàng

- Các loại hợp đồng

- Rủi ro của các loại hợp đồng khác nhau

- Kế hoạch quản lý sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Kế hoạch quản lý dự án

15:00-15:15

Giải lao

 

 

15:15-17:00

Phần 3. Triển khai và thực hiện dự án (Executing):

- Triển khai và thực hiện dự án

- Phát triển đội nhóm dự án

- Quản lý đội nhóm dự án

- Thực hiện giải pháp đối phó rủi ro

- Thực hiện mua hàng

 

 

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Biết cách triển khai dự án

- Biết cách phát triển đội nhóm qua 5 giai đoạn

- Biết các loại quyền lực của GDDA

- Biết các phong cách lãnh đạo khác nhau

- Biết cách quản lý và giải quyết mâu thuẫn

- Biết các thuyết động viên đội nhóm

- Thực hiện giải pháp đối phó rủi ro

- Thực hiện mua hàng

Ngày 4

 

 

 

08:30-10:00

Phần 4. Quản lý và kiểm soát dự án (Monitoring and controlling):

- Quản lý và giám sát dự án

- Kiểm soát phạm vi

- Kiểm soát tiến độ và chi phí

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Quản lý và giám sát dự án

- Kiểm soát phạm vi

- Kiểm soát tiến độ và chi phí bằng Earned Value Management (EVM)

 

10:00-10:15

Giải lao

 

 

10:15-11:45

Phần 4. Quản lý và kiểm soát dự án (Monitoring and controlling):

- Kiểm soát chất lượng

- Xác thực phạm vi

- Kiểm soát nguồn lực

- Giám sát truyền thông

- Giám sát rủi ro

- Giảng dạy

- Sử dụng template biên bản cuộc họp

- Sử dụng template báo cáo hàng tháng

- Sử dụng template quản lý rủi ro

- Sử dụng template quản lý vấn đề

- Kiểm soát chất lượng

- Xác thực phạm vi

- Kiểm soát nguồn lực

- Giám sát truyền thông

- Giám sát rủi ro: đánh giá định kỳ và kiểm tra rủi ro.

11:45-13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30-15:00

Phần 4. Quản lý và kiểm soát dự án (Monitoring and controlling):

- Kiểm soát mua hàng

- Giám sát sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Quản lý thay đổi

- Giảng dạy

- Case study

- Thảo luận nhóm

- Sử dụng template quản lý thay đổi

- Kiểm soát mua hàng

- Giám sát sự hỗ trợ của các bên liên quan

- Quản lý thay đổi

15:00-15:15

Giải lao

 

 

15:15-15:30

Phần 5. Kết thúc dự án (Closing):

- Đóng dự án

- Giảng dạy

- Case study

- Sử dụng template thu thập bài học kinh nghiệm để bổ sung tài sản quy trình doanh nghiệp

- Đóng dự án

15:30-17:00

- Kiểm tra cuối khóa

- Kết thúc khóa học

- Kiểm tra

- Trao bằng

- Kiểm tra cuối khóa

- Kết thúc khóa học

Khai giảng thường xuyên tại TPHCM và Hà Nội. 

TPHCM: Ngày 20-21 & 27-28/10/2018

Hà Nội: Ngày 01-04/11/2018

Học phí: 9.900.000 VND/học viên

Chính sách ưu đãi học phí:

Đăng ký theo nhóm:

 • 3 thành viên trở lên: giảm 5%

Đăng ký đóng sớm:

 •  Đăng ký và đóng tiền sớm trước ngày khai giảng 10 ngày: giảm 5%

Đăng ký tại đây

Vì sao nên tham dự chương trình đào tạo tại Atoha?

 • Atoha khảo sát nhu cầu, mong đợi của học viên trước khóa học. Tài liệu tham khảo, case study sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với ngành nghề và kinh nghiệm của học viên.
 • Theo dõi (follow up) sau khóa học 2 tuần sau ngày đào tạo cuối cùng.
 • Được chia sẻ các tips, phương pháp, và kinh nghiệm thi chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp quốc tế PMP (Project Management Professional) hiệu quả, độc quyền từ Atoha để pass kỳ thi PMP ngay lần đầu tiên.
 • Được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình do ATOHA cấp với 35 contact hours (35 giờ đào tạo) - 1 trong 3 điều kiện bắt buộc để đăng ký thi chứng chỉ Quản lý dự án chuyên nghiệp quốc tế PMP – Project Management Professional).
 • Được cập nhật thông tin chuyên ngành định kỳ và chia sẻ nguồn tài liệu hữu dụng về quản lý dự án chuẩn quốc tế.
 • Tham gia vào cộng đồng quản lý dự án chuyên nghiệp và năng động nhất tại Việt Nam.
 • Được ưu tiên tham dự các hội thảo chuyên đề, sự kiện do Atoha tổ chức.
 • Chia sẻ các biểu mẫu và công cụ quản lý dự án cho học viên tham khảo.
 • Chia sẻ các ebook và tài liệu chuyên ngành về quản lý dự án.
 • Số lượng tối đa là 25 học viên/lớp để đảm bảo tính tương tác cho học viên.

 


Thông tin liên hệ

Đăng ký khóa Public
Chúng tôi hỗ trợ các học viên cá nhân đăng ký khóa học public
Đăng ký khóa Inhouse
Tư vấn về các nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
Đăng ký khóa online
1000PMPPROGRAM
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp