Các khóa học đã đăng ký

Self-organisation (Tự tổ chức) - một mô hình mới cho công việc định hướng dự án (1)

Những lợi ích tiềm năng của việc tự tổ chức là gì? Một mặt, nó là một yếu tố quyết định để đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng. Nó thúc đẩy và trao quyền cho mọi người để đạt được mức hiệu suất cao hơn, nó cho phép sáng tạo, lưu chuyển và cho phép thích nghi tốt hơn với sự phát triển tổ chức. Mặt khác, một tổ chức có thể gặp rủi ro áp đảo các cá nhân (rủi ro kiệt sức), mất định hướng và gây rắc rối, kháng cự hoặc xung đột.

Đây là bài đầu tiên trong loạt blogpost về tự tổ chức trong bối cảnh các dự án. Chủ đề đã được một nhóm chuyên gia quản lý dự án thảo luận sâu vào cuối tuần trước và sau đó thảo luận chi tiết hơn tại hội nghị nghiên cứu IPMA vào mùa thu năm 2020. Tự tổ chức được tìm thấy trong vật lý của phi quá trình cân bằng, và trong các phản ứng hóa học, (được mô tả là tự lắp ráp). Khái niệm này đã được chứng minh là hữu ích trong sinh học, từ cấp độ phân tử đến hệ sinh thái. Các ví dụ về hành vi tự tổ chức cũng xuất hiện trong văn học, cả trong khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Tự tổ chức có thể được định nghĩa là một quy trình trong đó có phát sinh trật tự mới dựa trên tương tác cục bộ giữa các bộ phận của một hệ thống bị rối loạn ban đầu. Quá trình này là tự phát, không cần kiểm soát bởi bất kỳ tác nhân bên ngoài. Thường được kích hoạt bởi các dao động ngẫu nhiên, được khuếch đại bởi phản hồi tích cực. Kết quả là hoàn toàn phi tập trung, phân phối trên tất cả các thành phần của hệ thống. Do đó, tổ chức này mạnh mẽ và có thể tự tồn tại hoặc tự sửa chữa những xáo trộn đáng kể.

Chúng tôi đã thảo luận tại sao việc tự tổ chức ngày càng được cá nhân và các tổ chức quan tâm. Từ góc nhìn xã hội, ta đang ở giai đoạn đòi hỏi những thay đổi đột phá, áp lực cao để tăng tốc, thay đổi các giá trị thiết yếu và mong muốn được thỏa mãn của mọi người. Ai cũng muốn tự quyết về công việc mình sẽ làm. Họ muốn kết nối và làm việc cùng nhau. Nếu tổ chức không thể cung cấp mạng lưới này, e rằng công việc sẽ không còn hấp dẫn với người (trẻ). Do đó cần có phương án giải quyết vấn đề, tập trung vào cả khách hàng và nhân viên.

 

Vì vậy, tự tổ chức là một cách tiếp cận thú vị cho tất cả các loại tổ chức, đặc biệt đối với những người làm dịch vụ,người triển khai dự án có tính thay đổi cao, đòi hỏi nhiều nỗ lực sáng tạo... Những bộ phận này cần kết nối nội bộ hoặc bên ngoài. Các tổ chức tập trung vào những nhiệm vụ lặp đi lặp lại, hoặc bị ràng buộc pháp lý chặt chẽ, không thể theo đuổi phương án tự tổ chức công việc. Tuy nhiên, luôn có sự tự tổ chức diễn ra, dưới hình thức không chính thức hoặc ẩn đi. Hầu hết các tổ chức có một hệ điều hành kép tại nơi làm việc.

 

Những lợi ích tiềm năng của việc tự tổ chức là gì? Một mặt, nó là một yếu tố quyết định để đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng. Nó thúc đẩy và trao quyền cho mọi người để đạt được mức hiệu suất cao hơn, nó cho phép sáng tạo, lưu chuyển và cho phép thích nghi tốt hơn với sự phát triển tổ chức. Mặt khác, một tổ chức có thể gặp rủi ro áp đảo các cá nhân (rủi ro kiệt sức), mất định hướng và gây rắc rối, kháng cự hoặc xung đột. Những nỗ lực của tự tổ chức có thể lớn hơn trong các cấu trúc được thiết lập sẵn, kết quả (sản phẩm, dịch vụ, v.v.) có thể bị từ chối bởi tổ chức truyền thống. Hoặc một bộ phận sử dụng tự tổ chức sẽ dễ bị cô lập chính tổ chức của mình…

 

Ở bài blog tiếp theo, tôi sẽ mô tả những gì cấu thành nên tự tổ chức (trong bối cảnh công việc định hướng dự án), cách lãnh đạo được thực hiện khác nhau trong bối cảnh này, điều gì thúc đẩy và cho phép mọi người làm việc trong bối cảnh như vậy.

Nguồn: IPMA

Viên Quản lý dự án Atoha

Xem thêm:

📚 MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

📚 Project Charter là gì? Hướng dẫn viết Project Charter cơ bản!

📚12 lời khuyên để QLDA thành công hơn


Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp