Bản checklist hồ sơ đăng ký thi Chứng chỉ PMP®

Hãy lưu ý những thông tin dưới đây và hoàn thành bản checklist này trước khi nộp hồ sơ thi PMP để đảm bảo bạn đã chuẩn bị đầy đủ như kỳ vọng từ PMI:

1. Kinh nghiệm quản lý dự án được hiểu là kinh nghiệm tích lũy trong công việc chuyên môn. Không bao gồm những kinh nghiệm không được chấp nhận như những ví dụ bên dưới:

  • “Dự án” liên quan đến tổ chức đám cưới của cá nhân bạn
  • Chương trình nghiên cứu học thuật để lấy chứng chỉ (như Khóa luận Tốt nghiệp)
  • Tạo một bản tin
  • “Dự án” sửa sang lại nhà cửa

2. Bạn cần liệt kê riêng lẻ các dự án thay vì liệt kê nhiều dự án trong cùng một đầu mục.

3. Trong phần tiêu đề dự án, bạn dùng đúng tên của dự án hoặc mô tả cơ bản mục đích dự án, không phải vai trò của bạn trong dự án đó.

  • Ví dụ: Dự án Triển khai Hệ thống Quản lý Khách hàng (CRM Implementation Project)

4. Phần mô tả dự án, bạn nên tóm tắt ngắn gọn nhất những nhiệm vụ tổng quát mà bạn đã quản lý hoặc trực tiếp đảm nhiệm bao gồm những thông tin bên dưới:

  • Bản tóm tắt bao gồm 1 hoặc 2 câu mô tả về mục đích và mục tiêu của dự án.

  Ví dụ: Mục đích của dự án là triển khai hệ thống CRM để thay thế cho những hệ thống cũ. (The objective of the project was to implement a CRM system to replace multiple legacy  systems)

  • Bản tóm tắt những giao phẩm trong các nhóm quy trình mà bạn chịu trách nhiệm được quy đổi sang số giờ kinh nghiệm

  dụ: Trong giai đoạn khởi tạo dự án (Initiating, viết tắt là IN) – Xác định phạm vi dự án ở cấp độ tổng quát. Xác định những giả định và hạn chế của dự án. (IN - Defined the high-level project scope. Identified project assumptions and constraints)

5. Các đầu mục dự án của bạn không bao gồm những nhiệm vụ và trách nhiệm lặp đi lặp lại hoặc các công việc mang tính chất vận hành, hành chính, giấy tờ.

6. Số giờ kinh nghiệm trong mỗi nhóm quy trình cần phải hợp lý, và dựa trên khung thời gian mà bạn đã nêu ra trong từng dự án cụ thể của bạn.

7. Mặc dù bạn có thể không có số giờ kinh nghiệm cho cho mọi domain trong một dự án. Nhưng bạn có số giờ kinh nghiệm cho cả 5 domain đối với tổng các dự án.

Nói cách khác là: Cần phải có kinh nghiệm ở 5 domains (Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing) đối với tổng các dự án. Nghĩa là đối với 1 dự án thì không cần phải có đủ kinh nghiệm ở 5 domains, nhưng tính tổng tất cả các dự án trong hồ sơ thì phải có kinh nghiệm ở cả 5 domains.


Xem thêm

MỌI CHUẨN BỊ CHO PMP®

Mẫu template chuẩn bị hồ sơ thi PMP®

Mẫu mô tả dự án trong hồ sơ PMP®Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp