Mẫu mô tả dự án trong hồ sơ PMP®

Trong khai báo hồ sơ thi PMP® thì đáng chú ý nhất và khó nhất cho ứng viên là việc mô tả các dự án đã thực hiện. Dưới đây là một số câu mẫu để khai báo trong hồ sơ PMP®.

Trong khai báo hồ sơ thi PMP® thì đáng chú ý nhất là việc mô tả các dự án đã thực hiện:

- Cần phải có kinh nghiệm ở 5 domains (Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing) đối với tổng các dự án. Nghĩa là đối với 1 dự án thì không cần phải có đủ kinh nghiệm ở 5 domains, nhưng tính tổng tất cả các dự án trong hồ sơ thì phải có kinh nghiệm ở 5 domains

- Nếu bạn khai báo có kinh nghiệm ở 4 domains trong 1 dự án AAA thì trong phần mô tả dự án này bạn cần thể hiện đầy đủ, không thừa không thiếu 4 domains này. 

- Miêu tả dự án trong tối thiểu 200 từ và tối đa 500 từ [tuân theo cập nhật mới nhất từ PMI từ cuối 06/2020 - thay vì trước đây là tối đa 550 ký tự]

- Mô tả dự án cần có: 

  • Mục tiêu dự án (project objective)

  • Đầu ra dự án (outcome)

  • Vai trò của bạn trong dự án là gì? (your role on the project) 

  • Trách nhiệm của bạn trong dự án? (your responsibilities)

  • Giao phẩm của dự án (deliverables)

MỘT SỐ CÂU MẪU ĐỂ KHAI BÁO TRONG HỒ SƠ PMP®:

INITIATING:
- Evaluated the feasibility
- Gathered project constraints
- Had meeting with project sponsors, got expectations and requirements
- Had meeting with project key stakeholders, got expectations
- Identified key stakeholders and set up project KPIs
- Developed high-level project scope
- Obtained project charter approval
- Identified key stakeholders
- Identify relevant stakeholders, collect feedback

PLANNING:
- Worked closely with functional manager to gather requirements
- Defined project scope
- Defined activities
- Prepared project schedule
- Created WBS
- Defined project scope & team members
- Created WBS with the team to develop the cost, schedule, resource, quality and procurement plans
- Defined roles & responsibilities of project team members
- Defined project team members
- Define project team members with roles & responsibilities
- Developed cost, schedule, resource, quality, procurement, risk & change management plans
- Finalized project timeline, budget, personnel, quality management and procurement plan
- Create budget, schedule, milestone review, risk & change management plan
- Get commitment of stakeholders on the plan
- Obtained project plan approval

EXECUTING:
- Execute the project plan
- Executed the tasks in the project plan
- Implemented approved changes & actions to minimize the impact
- Improved team performance by teambuilding activities
- Managed changes to the scope, schedule and cost
- Ensured deliverables conform to quality standards

MONITORING & CONTROLLING:
- Monitored & controlled risks
- Monitored project status
- Monitoring & control project status, quality as planned
- Monitor project progress & risks/issues

CLOSING:
- Documented lessons learned.
- Distributed final project report
- Obtain final acceptance from stakeholders for the updated process
- Training & deploy process in organization
- Obtained final acceptance for the project


VÍ DỤ:

* Dự án 1: có kinh nghiệm ở 5 domains của dự án ATOHA1

Role: project team leader
Project Objective: build XXX factory
Project Outcome: The factory available on time, within budget and met sponsor's requirements & quality's criteria
Deliverables: The factory with a capacity of 5000 workers
Description:
- Had meeting with project key stakeholders, got expectations
- Obtained project charter approval
- Defined project team members
- Finalized project timeline, procurement plan, budget for sub-contractor package
- Obtained project plan approval
- Executed the tasks in the project plan
- Monitored project status
- Managed changes to the scope, schedule and cost
- Obtained final acceptance for the project
- Close out report


* Dự án 2: có kinh nghiệm ở 5 domains của dự án ATOHA2

Role: Project Manager
Project Objective: Build a game that users can get points & exchange for gift card
Project Outcome: The game available on time, 1000 users can play the game at the same time and met sponsor's requirements & quality's criteria
Deliverables: The game available on iOS and Android and 1000 users can play the game at the same time
Description:
- Develop project charter
- Identified key stakeholders and set up project KPIs
- Create budget, schedule, milestone review, risk & change management plan
- Obtained project plan approval
- Execute the project plan
- Implemented approved changes & actions to minimize the impact
- Monitor project progress & risks/issues
- Ensured deliverables conform to quality standards
- Obtained final acceptance for the project


* Dự án 3: có kinh nghiệm ở 4 domains (Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling) của dự án ATOHA3

Role: Project team leader
Project Objective: built a new petrochemical complex in north of Viet Nam.
Project Outcome: The petrochemical complex available on time, within budget and met sponsor's expectation.
Deliverables: new petrochemical complex
Description:
- Evaluated the feasibility
- Gathered project constraints
- Obtained project charter approval
- Finalized project timeline, budget, personnel, quality management and procurement plan
- Obtained project plan approval
- Execute the project plan
- Managed changes to the scope, schedule and cost
- Monitored & controlled risks
- Monitored project status 


* Dự án 4: có kinh nghiệm ở 4 domains (Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing) của dự án ATOHA4

Role: project supervisor
Project Objective: built a new factory
Project Outcome: The factory available on time, within budget and met sponsor's requirements & quality's criteria
Deliverables: The factory with a capacity of 5000 ton per month
Description:
- Define project scope
- Developed cost, schedule, resource, quality, procurement, risk & change management plans
- Obtained project plan approval
- Executed the tasks in the project plan
- Implemented approved changes & actions to minimize the impact
- Managed changes to the scope, schedule and cost
- Monitored project status
- Monitored & controlled risks
- Distributed final project report
- Obtained final acceptance for the project


* Dự án 5: có kinh nghiệm ở 5 domains của dự án ATOHA5, cách mô tả khác nhằm làm rõ từng domain (Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, và Closing được viết tắt lần lượt là IN, PL, EX, MC & CL)

Objective: Set up new office in XXX
Outcome: the office available on time, within budget
Role: Project manager
Description:
IN: Create stakeholder register
PL: Define scope statement; Create WBS with my team & develop cost, schedule, resource, quality and procurement plans; Identify project risks and define risk responses; Obtain project plan approval
EX: Execute the tasks in the project plan; Manage changes to the scope, schedule and cost; Ensure deliverables conform to quality standards
MC: Monitor project status
CL: Document lessons learned


* Dự án 6. Có kinh nghiệm ở 5 domains của dự án ATOHA6 (Initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling, và Closing)

Role: Project Manager
Project Objective: Built a new factory in Indonesia
Project Outcome: The factory available on time, within budget and met sponsor's requirements & quality's criteria
Deliverables: The factory with a capacity of 5000 workers
Description:
Initiating: Had meeting with project sponsors, got expectations and requirements; Developed project charter
Planning: Worked closely with functional manager to gather requirements; Defined project scope & team members; Defined activities; Created WBS with the team to develop the cost, schedule, resource, quality and procurement plans; Obtained project plan approval
Executing: Executed the tasks in the project plan; Implemented approved changes & actions to minimize the impact; Improved team performance by teambuilding activities; Managed changes to the scope, schedule and cost; Ensured deliverables conform to quality standards
Monitoring & Controlling: Monitor & control project status, quality as planned; Monitor project progress & risks/issues
Closing: Documented lessons learned; Distributed final project report; Obtain final acceptance from stakeholders for the updated process


Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

MỌI CHUẨN BỊ CHO PMP®

Mẫu template chuẩn bị hồ sơ thi PMP®

8 bước chọn ĐÚNG thời điểm nộp hồ sơ PMP®, nộp phí thành viên PMI và nộp phí thi PMP®

Top 10 mẹo thi đạt PMP® - chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp ngay lần thi đầu tiên

BÍ KÍP THI ĐẬU PMP® - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI, TRONG PHÒNG THI VÀ SAU KHI THI

ATOHA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ PMI REP GLOBAL PROVIDER VỚI SỐ REP 4888


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555usd/non-member và 405usd/member. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

"Một số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu: Nestle, Colgate-Palmolive, Castrol, Coca-Cola, Suntory Pepsico, Carlsberg, Schneider Electric, GEA, Sonion, Terumo BCT, Lazada, NEC, Apave, Vinamilk, VNG, MB Bank, FE Credit, PTI, Mobifone, VNPT, PV Gas, CJS, MB Ageas Life, Deha Software, PNJ, Square Group, Delta, Gamma, DSquare, Vascara, FECON, VNT19, Vingroup (HMS),.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp