Đăng ký thi chứng chỉ PMP® và hình thức thanh toán

Những điều đáng lưu ý khi thi chứng chỉ PMP®

Quá trình đăng ký thi quản lý dự án PMP® và các điều cần lưu ý. 

- Đăng ký thi PMP® online thông qua Prometric 

- Phí thi dành cho thành viên và không là thành viên PMI là khác nhau

  • Đăng ký thành viên: đóng phí thường niên hàng năm cho PMI, được cập nhật các tài liệu phong phú và được ưu đãi phí khi tham dự các sự kiện do PMI tổ chức
  • Không là thành viên: vẫn có thể đăng ký thi được, tuy nhiên phí thi sẽ cao hơn so với thành viên

Nên thanh toán phí thi online bằng credit card, visa hoặc các hình thức thanh toán quốc tế khác sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Phí thi được thanh toán trực tiếp cho PMI.

Học viên nên cân nhắc chắc chắn và sắp xếp thời gian trước khi đăng ký thi, việc hoàn tiền và thay đổi lịch thi sẽ mất thời gian và tính phí admin. 


Đăng ký Online 

PMI khuyến khích sử dụng hệ thống chứng nhận trực tuyến để đăng ký tất cả các chứng chỉ. Phiên bản điện tử có thể in ấn của đơn đăng ký luôn có sẵn để phục vụ từng trường hợp cụ thể. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để đề xuất yêu cầu. 

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về điều kiện chứng nhận nhằm ghi nhớ các thông tin cần thiết.

Khi bạn đã bắt đầu quá trình đăng ký online, bạn không thể dừng quá trình đăng ký lại. Tuy nhiên, bạn có thể lưu bản đăng ký chưa hoàn thiện rồi trở lại sau để chỉnh sửa thông tin. Đơn đăng ký sẽ vẫn mở trong vòng 90 ngày và PMI sẽ gửi cho bạn lời nhắc qua email để hoàn tất quá trình điền đơn. 

Vui lòng đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là địa chỉ email hợp lệ và duy nhất vì đây sẽ là phương thức giao tiếp chính từ PMI trong suốt quá trình đăng ký thi và cấp chứng nhận. Mặc dù PMI sẽ gửi email nhắc nhở, bạn vẫn nên có trách nhiệm lên lịch thi và tham dự thi trong khoảng thời gian một năm kể từ ngày đăng ký (xem phần Bài kiểm tra đủ điều kiện của cuốn sổ tay này để biết thêm chi tiết).

Trước khi bạn gửi đơn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu đọc và đồng ý với Bộ quy tắc đạo đức - Hành vi chuyên nghiệp và Thỏa thuận gia hạn/cấp chứng nhận, có thể được tìm thấy trong Cẩm Nang và trên websit pmi.org.

Bạn cũng có thể sử dụng hệ thống chứng nhận trực tuyến để: 

· Xem đơn đăng ký

· Xem điều kiện dự tuyển

· Tải xuống mẫu kiểm tra hồ sơ ngẫu nhiên từ PMI

· Tải xuống bảng kết quả bài thi Pass/Fail

· Nộp đơn và nộp tiền để thực hiện các bài thi PMI hoặc các khảo sát

· Gửi thanh toán để gia hạn chứng nhận

· Tải xuống biên lai

· Truy cập hồ sơ chứng nhận và cập nhật thông tin liên lạc

· Xem danh sách của bạn trên mục Đăng ký chứng nhận

Cách trình bày kinh nghiệm & học vấn trong đơn đăng ký thi PMP®

Sử dụng phần xác minh kinh nghiệm để mô tả kinh nghiệm quản lý dự án. Kinh nghiệm này không nhất thiết liên quan đến yếu tố thương mại, chỉ cần đáp ứng điều kiện môi trường chuyên nghiệp. Các hoạt động như các dự án thực hiện ở trường học hoặc lập kế hoạch cho sự kiện cá nhân sẽ không đáp ứng yêu cầu. Hãy nhớ ghi lại từng dự án độc lập bất kể số lượng dự án bạn tham gia là bao nhiêu.

Số tháng kinh nghiệm quản lý dự án 

Đối với mỗi tháng mà bạn làm việc trên nhiều dự án chồng chéo, bạn chỉ có thể tính thời gian dành cho một trong những dự án đó. Lấy ví dụ trong hình, thời gian dành cho Dự án 1 từ tháng 1 đến tháng 4 sẽ được tính là bốn tháng, trong khi thời gian dành cho Dự án 2 từ tháng 2 đến tháng 6 chỉ được tính là hai tháng (tháng 5 - tháng 6). Điều đó có nghĩa rằng bạn không thể nhân đôi thời gian làm việc song song cho cả hai dự án trong khoảng thời gian tháng 2 - tháng 4 thành 2 lần. Do đó, Dự án 1 và Dự án 2 chỉ tương đương sáu tháng (tháng 1 - tháng 6) kinh nghiệm quản lý dự án khi xét điều kiện dự thi của bạn. 

Số giờ bạn chỉ đạo dự án

Xem xét tất cả các dự án mà bạn đã làm việc và xác định số giờ bạn dành ra để chỉ đạo dự án. Đối với phần này của đơn đăng ký, nếu bạn làm việc trên nhiều dự án cùng một lúc, hãy tính tổng của tất cả số giờ làm việc. 

Xác minh bằng chứng nhận được đào tạo quản lý dự án

Bạn cần được xác minh bản thân đã tích luỹ ít nhất 35 giờ đào tạo tập trung nhấn mạnh vào mục đích học tập kỹ năng quản lý dự án. Các khóa học phải được hoàn thành trước thời điểm bạn nộp đơn đăng ký. Giờ học có thể bao gồm nội dung về chất lượng dự án, phạm vi dự án, tiến độ dự án, ngân sách dự án, truyền thông dự án, rủi ro dự án, mua sắm cho dự án và quản lý tích hợp dự án. Bạn có thể đáp ứng các yêu cầu trình độ giáo dục bằng cách chứng minh đã hoàn thành khóa học thành công, tham dự hội thảo và các buổi đào tạo được cung cấp bởi một hoặc nhiều nhà đào tạo sau:

A. Các Đơn Vị Giáo dục đã đăng ký với PMI (R.E.P.s) 

B. Chi nhánh đại diện của PMI (PMI Chapter)

C. Chương trình do nhà tuyển dụng/công ty tài trợ cung cấp

D. Các trung tâm đào tạo hoặc chuyên gia tư vấn

E. Các công ty học từ xa, có đánh giá cuối khóa học

F. Các trường đại học/cao đẳng học thuật và đào tạo sau đại học 

Các phương pháp đào tạo sau đây không đáp ứng yêu cầu:

· Các cuộc họp chi nhánh PMI

· Học tập cá nhân (ví dụ: đọc sách, xem video hướng dẫn hoặc gặp gỡ với huấn luyện viên hoặc cố vấn)

* Nếu ít nhất một giờ của một cuộc họp được dành để tiến hành một hoạt động học tập, thời gian diễn ra hoạt động đó có thể được tính đáp ứng yêu cầu giáo dục.

Quá trình đăng ký thi Quản lý dự án chuyên nghiệp 

PMI luôn nỗ lực để xử lý các đơn đăng ký một cách nhanh chóng nhất. Thời gian xử lý phụ thuộc vào cách bạn gửi đơn — trực tuyến bằng cách sử dụng hệ thống chứng nhận hoặc gửi qua bưu điện đến PMI. Bảng sau đây trình bày chi tiết tiến trình xử lý đơn đăng ký.

LƯU Ý: Khung thời gian xử lý này không áp dụng nếu trường hợp của bạn được chọn cho việc kiểm tra hồ sơ từ PMI (tham khảo phần Quy trình kiểm tra PMI trong Sổ tay này để biết thêm chi tiết).

Thời gian xử lý đơn đăng ký
Hình thức nộp                                     Thời gian giải quyết
Online5 ngày theo lịch

Lệ phí chứng chỉ PMP®

Lệ phí thanh toán được xác định bởi tư cách thành viên PMI của bạn và hình thức thi (thi trên giấy hay trên máy tính) theo vị trí địa lý của bạn. Tham khảo phần thi trong Sổ tay này để xem bạn có hội đủ điều kiện thi trên giấy hay không. Nếu không thì lên kế hoạch thực hiện bài thi online tại Trung tâm khảo thí và thanh toán khoản phí liên quan. Sử dụng biểu đồ sau để xác định phí chứng nhận.

Hình thức thi

Thành viên PMI

Lệ phí 

Thi tại trung tâm (CBT)/Thi trên giấy (PBT)

Thành viên

$284

Thi tại trung tâm (CBT)/Thi trên giấy (PBT)

Chưa đăng ký thành viên

$389

Thi Lần 2 CBT/PBT

Thành viên

$193

Thi Lần 2 CBT/PBT

Chưa đăng ký thành viên

$250

Gia hạn chứng chỉ CCR

Thành viên

$42

Gia hạn chứng chỉ CCR

Chưa đăng ký thành viên

$105

* Lưu ý: Phí này PMI áp dụng cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam.

Mức giá ưu đãi dành cho thành viên PMI chỉ áp dụng khi bạn là thành viên của PMI tại thời điểm thanh toán. Nếu bạn đăng ký thành viên vào thời điểm thi chứng chỉ, hãy đảm bảo bạn được xác nhận về tư cách thành viên trước khi thanh toán.

Nếu bạn chưa được xác nhận tư cách thành viên, bạn sẽ trả mức phí như tư cách chưa là thành viên.

Nếu bạn được xác nhận thành viên sau khi đã thanh toán đơn đăng ký, PMI sẽ không chấp nhận hoàn tiền dưới mọi hình thức.

Hình thức thanh toán

Khi đơn đăng ký online của bạn được xử lý hoàn tất, PMI sẽ gửi thông báo yêu cầu thanh toán cho bạn.

Bạn cần quay trở lại hệ thống để hoàn tất các bước sau:

  1. Chọn hình thức chuyển giao kết quả thi của bạn (tham khảo phần Quản lý kiểm tra)
  1. Yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho kỳ thi không tốn phí (tham khảo phần Hỗ trợ Ngôn ngữ)
  1. Yêu cầu sắp xếp chỗ ở cho kỳ thi không tốn phí (tham khảo phần Kiểm tra Phòng)
  1. Thanh toán (tham khảo phần Phí chứng nhận)

Bạn có thể nộp phí chứng nhận theo bất kỳ cách nào sau đây:

Phương thức thanh toán

 Cách gửi

Thẻ tín dụng

Hệ thống chứng nhận trực tuyến hoặc gửi bưu điện đến PMI

Tiền mặt

Gửi bưu điện đến PMI

Money Order (Phiếu tiền mặt)

Gửi bưu điện đến PMI

Wire Tranfer (Chuyển khoản Ngân hàng Điện tử)

Email: customercare@pmi.org để biết thêm chi tiết

 

Nếu bạn gửi đơn đăng ký qua bưu điện, bạn nên thanh toán ngay khi đăng ký.

Nếu bạn gửi đơn đăng ký online, bạn có thể gửi thanh toán theo các cách sau:

  1. Online — Sử dụng hệ thống chứng nhận online để gửi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Điều này sẽ cho phép PMI xử lý thanh toán của bạn nhanh hơn.
  2. Bưu Điện — Gửi séc, lệnh chuyển tiền, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán qua thư tới PMI. Bao gồm số nhận dạng PMI và tên người dùng của bạn.

Chính sách hoàn tiền của PMP®

Để được hoàn tiền cho chứng nhận PMP®, bạn phải gửi yêu cầu đến PMI ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn đủ điều kiện thi. PMI sẽ giữ lại một khoản phí xử lý là 100 đô la USD nếu bạn chưa có kế hoạch thực hiện bài kiểm tra. Sau khi công tác hoàn tiền được xử lý, đơn đăng ký sẽ bị đóng.

 PMI sẽ KHÔNG cung cấp cho bạn khoản tiền hoàn lại trong các trường hợp sau:

  • Nếu đã hết một năm gia hạn và bạn vẫn chưa lên lịch thi, bạn sẽ không được hoàn tiền và mất toàn bộ chi phí. Trong trường hợp vẫn muốn nhận được giấy chứng nhận, bạn sẽ phải nộp đơn lại và gửi tất cả phí liên quan lại một lần nữa.
  • Nếu bạn đã lên kế hoạch cho kỳ thi và không thực hiện bài kiểm tra, cũng như không thông báo hủy/gia hạn lại cho đối tác quản lý của PMI, Prometric, bạn sẽ không được hoàn tiền.

LƯU Ý: Bạn có thể gửi yêu cầu hoàn tiền cho customercare@pmi.org hoặc gởi fax tới số +1 482 9971.

 

Nguồn: www.pmi.org

Người dịch: Kat - Atoha

Xem thêm

Tất tần tật những điều cần biết để thi chứng chỉ PMP® từ PMP® Handbook

Mẫu template chuẩn bị hồ sơ thi PMP®

Mẫu mô tả dự án trong hồ sơ PMP®

Cách lấy 35 PMP® contact hours nhanh, rẻ và hiệu quả nhất

35 contact hours cho kỳ thi PMP® và lầm tưởng về R.E.P 

4 lầm tưởng về kỳ thi PMP®

8 bước chọn ĐÚNG thời điểm nộp hồ sơ PMP®, nộp phí thành viên PMI và nộp phí thi PMP®

Tài liệu PMP và cách học PMP®

Cách học ITTO trong PMP®

Dòng chảy ITTO trong PMP®

Cách đọc đề và làm bài thi PMP®

Top 10 mẹo thi đạt PMP® - chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp ngay lần thi đầu tiên

BÍ KÍP THI ĐẬU PMP® - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI, TRONG PHÒNG THI VÀ SAU KHI THI

Tích lũy 60 PDU và gia hạn chứng chỉ PMP®/Earn 60 PDUs and Renew Your PMP® Certification

Cập nhật danh sách Trung tâm khảo thí của Pearson VUE ở Việt Nam

Danh sách certified PMP® ở Việt Nam đến hết 07/2019

 

 

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp