QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - PROJECT SCHEDULE MANAGEMENT

Tiến độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của một dự án. Theo báo cáo của Pulse of the Profession từ PMI năm 2015, có hơn 50% dự án không hoàn thành đúng như thời gian dự kiến ban đầu. Vì vậy, kỹ năng quản lý tiến độ dự án là chìa khóa vàng giúp Nhà quản lý/Giám đốc dự án quản lý tốt các hoạt động, đảm bảo tiến độ, kết quả đầu ra của dự án đang theo đúng hoạch kế hoạch.

Quản lý tiến độ dự án (Project Schedule Management) bao gồm các quy trình cần thiết để quản lý việc hoàn thành dự án đúng thời hạn. Quản lý tiến độ dự án bao gồm các quy trình:

 • Xây dựng kế hoạch quản lý tiến độ
 • Xác định các hoạt động
 • Xác định các trình tự thực hiện công việc
 • Ước tính thời gian thực hiện các hoạt động
 • Xây dựng tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ

Kế hoạch quản lý tiến độ

Là quá trình thiết lập các chính sách, thủ tục và tài liệu để lập kế hoạch, phát triển, quản lý, thực hiện và kiểm soát tiến độ dự án. Lợi ích chính của quy trình này là cung cấp bản hướng dẫn và định hướng về cách quản lý tiến độ trong suốt dự án. Quá trình này được thực hiện một lần hoặc tại các thời điểm được xác định trước trong dự án.

Xác định các hoạt động 

Là quá trình xác định và ghi lại các công việc sẽ được thực hiện để tạo ra các giao phẩm của dự án. Lợi ích chính của quy trình này là phân tách/chia nhỏ các gói công việc (decomposes work packages) thành các hoạt động có tiến độ cụ thể.
 

Sắp xếp các hoạt động theo tiến độ

Là quá trình xác định và ghi lại mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án. Lợi ích chính của quy trình này là xác định trình tự hợp lý của từng công việc để đạt được hiệu quả cao nhất với tất cả các ràng buộc của dự án. 
 
Nhà quản lý dự án cần sắp xếp trình tự sao cho các công việc có liên quan mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện. Mọi hoạt động ngoại trừ hoạt động đầu tiên và cuối cùng phải được liên kết với ít nhất một hoạt động trước đó và một hoạt động sau đó theo tiến độ.

Ước tính thời gian thực hiện

Là quá trình ước tính số thời gian cần thiết để hoàn thành từng công việc. Nhà quản lý sẽ ước tính dựa vào những nguồn lực cần có cho từng hoạt động như con người, tài chính, máy móc,... sau đó đưa ra các mốc thời gian cụ thể cho từng công việc, có thể ước tính thời gian bằng những phương pháp:
 • Tham khảo chuyên gia
 • Ước tính tương đương (Analogous Estimating)
 • Ước lượng tham số hóa (Parametric estimating)
 • Ước lượng 3 điểm (Three-point estimating)
 • Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up estimating)
 • Phân tích dữ liệu 
 • Kỹ thuật ra quyết định
 • Tổ chức các cuộc họp

Xây dựng tiến độ dự án

Là quá trình xây dựng một lộ trình hoạt động của dự án. Lộ trình này bao quát tất cả các hạng mục công việc, thời lượng, tài nguyên và lịch trình ràng buộc bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho từng hoạt động, từng mốc quan trọng của dự án.
 

Kiểm soát tiến độ dự án

Là quá trình theo dõi, cập nhật tiến độ dự án, cũng như quản lý những thay đổi so với đường cơ sở của lịch trình. Việc này giúp cho các nhà quản lý loại bỏ được những rủi ro và linh hoạt hơn trong việc xử lý các tình huống phát sinh.
 
Atoha Institute
 
 
 

Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp