PMI-SP (Tháng 04/2014)
PMP (Tháng 11/2014)
PMI-RMP (Tháng 02/2017)
PMI-RMP (Tháng 03/2017)
PPM (Tháng 09/2017)
PMP (Tháng 01/2018)
PMP (Tháng 03/2018)
PMP (Tháng 04/2018)
PMP (Tháng 06/2018)
PMP (Tháng 06/2018)
PMP (Tháng 11/2018)
PMP (Tháng 11/2018)
PMP (Tháng 12/2018)
PMP (Tháng 03/2019)
PPM (Tháng 05/2019)
PMP (Tháng 05/2019)
AGILE (Tháng 06/2019)
PMP (Tháng 07/2019
Power BI (Tháng 08/2019)
AGILE (Tháng 08/2019)
PMP (Tháng 09/2019)
PMP (Tháng 09/2019)
PMP (Tháng 10/2019)
PMP (Tháng 10/2019)
PPM (Tháng 11/2019)
Power BI (Tháng 12/2019)
Power BI (Tháng 12/2019)
Power BI (Tháng 12/2019)
MS Project (Tháng 12/2019)
PMP (Tháng 12/2019)
PMP (Tháng 01/2020)
AGILE (Tháng 02/2020)
AGILE (Tháng 06/2020)
PPM (Tháng 06/2020)
PMP (Tháng 06/2020)
AGILE (Tháng 08/2020)
PPM (Tháng 08/2020)
WBS (Tháng 09/2020)
PfMP (Tháng 09/2020)
PPM (Tháng 10/2020)
PPM (Tháng 10/2020)
PPM (Tháng 10/2020)
PPM (Tháng 10/2020)
PPM (Tháng 12/2020)
Power BI (Tháng 03/2021)
PPM (Tháng 03/2021)
Power BI (Tháng 04/2021)
PMP (Tháng 04/2021)
PfMP (Tháng 07/2021)
PMP (Tháng 07/2021)
PMP (Tháng 07/2021)
PMP (Tháng 09/2021)
Power BI (Tháng 10/2021)
PMP (Tháng 10/2021)
PMP Prep (Tháng 11/2021)
PMP (Tháng 11/2021)
PMP (Tháng 11/2021)
PMP (Tháng 11/2021)
PMP (Tháng 12/2021)
PMP (Tháng 12/2021)
PMP (Tháng 12/2021)
PMP (Tháng 03/2022)
PMP (Tháng 04/2022)
AGILE (Tháng 05/2022)
PMP (Tháng 06/2022)
PMP (Tháng 07/2022)
AWS (Tháng 07/2022)
PMP (Tháng 07/2022)
Soft Skill (Tháng 08/2022)
PMP (Tháng 09/2022)
PMI-SP (Tháng 09/2022)
Soft Skill (Tháng 10/2022)
PMP (Tháng 10/2022)
PMI-SP (Tháng 10/2022)
PMP (Tháng 10/2022)
AGILE (Tháng 11/2022)
PSM I (Tháng 12/2022)
PMP (Tháng 12/2022)
PMP (Tháng 02/2023)
PMP (Tháng 02/2023)
PMP (Tháng 02/2023)
Soft Skill (Tháng 03/2023)
PMP (Tháng 03/2023)
PMP (Tháng 05/2023)
PMP (Tháng 07/2023)
PMP (Tháng 07/2023)
PMP (Tháng 08/2023)
PMP (Tháng 08/2023)
Soft Skill (Tháng 08/2023)
Soft Skill (Tháng 09/2023)
PMP (Tháng 09/2023)
PMP (Tháng 10/2023)
Agile (Tháng 11/2023)
PMP (Tháng 11/2023)
PMP (Tháng 12/2023)
PMP (Tháng 02/2024)
PMP (Tháng 03/2024)
PMP (Tháng 03/2024)
PMP (Tháng 04/2024)
PMP (Tháng 04/2024)
PMP (Tháng 04/2024)
PMP (Tháng 04/2024)
PMP (Tháng 04/2024)

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp